2010-05-17

En god arbetsmiljö ger klirr i kassan

Annica Andersson.

När personalen trivs och mår bra är de sjuka mer sällan och stannar kvar längre. Det sparar pengar. – Hos oss ska alla känna sig värdefulla, säger, personalchef på golvföretaget HTC Sweden AB.

– Att satsa på arbetsmiljön, i alla aspekter, är att förvalta diamanterna – företaget och därmed personalen, resonerar Annica Andersson.

Hon har kommit fram till att en bra miljö på jobbet inte sköter sig själv utan måste underhållas dagligen. Därför har hon valt att lyfta fram arbetsmiljön i det mesta som sker på HTC, High Technology Crystallization, i Söderköping. Företaget har en uttalad miljöpolicy i sin affärsidé, samt i tjänsterna och produkterna de säljer. De har tagit fram en egen uppfinning inom golvslipning med stark miljökoppling.

– Det som sker utåt ska även fungera internt, säger Annica. Vår miljöpolicy fungerar både som affärsidé och som en prioriterad arbetsmiljöfråga. Uthållighet är nyckeln till en framgångsrik arbetsmiljö. För oss kan det innebära att man till exempel startar en krisgrupp eller utformar en tilltalande arbetsplats. Allt är lika viktigt och skapar en fungerande helhet som i sin tur ger ekonomi i kassan i form av till exempel färre sjukskrivningar och en engagerad personal.

Även big business

Begreppet arbetsmiljö kan innefatta allt ifrån hur man förhåller sig till regler, lagar och säkerhetsföreskrifter, till värden som atmosfär och stämning. Och numera är arbetsmiljö även big business. De stora företagen har i dag utarbetade och genomtänkta företagskulturer med heltidsanställda hälsostrateger som lägger upp program för att personalen ska må bra. De utbildar chefer, hälsoinspiratörer och organiserar om i hierarkierna. Satsningen har visat sig vara framgångsrik och sparar miljoner åt företagen i form av lägre sjukskrivningstal och låg personalomsättning.

På fyra år har Posten till exempel sänkt sina sjukskrivningstal med cirka fem procent.

– Företagsandan är a och o. Hos oss ska det vara högt i tak, inga stängda dörrar. Vi är ett innovativt företag som är beroende av nya smarta idéer från våra medarbetare. Det ställer höga krav på oss som företag. Jag kan verkligen rekommendera andra chefer att utarbeta en gemensam policy eller arbetskultur som går ut på att alla drar åt samma håll. Det uppnår man genom att tydliggöra företagets kärna, skriftligt, och sedan integrera dessa värden i gruppen.

Skapa bra stämning

Att skapa en bra stämning på arbetsplatsen ger engagerade medarbetare. På HTC ska alla anställda känna sig värdefulla, viktiga och uppskattade. Gruppen ska dra åt samma håll, företagets värdegrund ska vara uttalad och tydlig. I Annicas fall handlar det om att skapa en teamanda, vilket i sin tur bygger på ständig kommunikation i arbetsgruppen.

– Hur vi tilltalar och behandlar varandra på jobbet är väldigt viktigt. Det är här man lägger grunden för en stark företagsanda. Vi ska vara som den goda familjen.

På HTC har man valt att satsa på de så kallade mjuka värdena. De är ett uttalat barnvänligt företag vilket innebär att de uppmuntrar de anställda att vabba, eller att ta med sig barnen till jobbet om de behöver det. Företaget poängterar också att det är viktigt att de anställda "orkar ha en fritid". I en medarbetarundersökning påpekade de flesta att det var viktigt att känna sig inkluderad.

– Det visade sig att medarbetarna i vissa fall inte kände sig delaktiga i det som hände på företaget. Vi har lärt oss att bli bättre och ständigt arbeta på att informera alla om vad som pågår, både i stort och smått, säger Annica Andersson.

Hålla sig uppdaterad

Annica Andersson ska precis ta över ordförandeskapet i HTC:s interna arbetsmiljökommitté och ser till att städigt uppdatera sig inom ämnet, senast gick hon Ledarnas kurs Chefen & Arbetsmiljön.

– Jag lärde mig mycket och blev framför allt påmind om viktiga saker. Till exempel hur man lägger upp ett delegeringsdokument. Och hur rapportering av tillbud går till. Jag vill varmt rekommendera andra chefer att lägga ner lite tid på detta, det betalar sig i längden, förklarar Andersson.

Delegeringsdokumentet ska fungera som ett viktigt stöd när något inträffar på arbetsplatsen. Här står det klart och tydligt vem som har huvudansvar för vilka områden och hur man ska gå tillväga vid när till exempel olyckan är framme.

Rapportering av tillbud är vikigare än vad man tror, även när det gäller mindre allvarliga sådana, det kan handla om att någon skär sig eller en incident på väg till eller ifrån arbetsplatsen. Det är viktigt att komma ihåg att rapporteringen ligger till grund för en eventuell framtida bedömning från Försäkringskassan. Rapporteringen ska lagras i tio år.


Annicas 3 tips för en bra arbetsmiljö

  • Kommunikation. Skicka inte bara mejl till dina arbetskamrater av gammal vana. Res på dig, gå dit, ta en kaffepaus. Det är miljöarbete.
  • Se arbetsmiljö som en möjlighet i stället för ett måste. Miljö handlar inte bara om regler, det är ett sätt att skapa en kreativ arbetsplats.
  • Lägg engagemang på en kommitté och få i gång ett bra miljötänkande hos alla på företaget.
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem