”Ett pris är något tydligt och positivt”

Hur kan ett företag uppmärksamma sina goda ledare? Det funderade Daniele Gulino på i höstas. Han sålde in sin idé om ett ledarskapspris – som snabbt förverkligades. – Jag ville sätta ledarskapet på agendan. Min förhoppning är att det här ska bli ett årligt pris, säger han.

Daniele Gulino är ordförande för Ledarnas klubb på Swedavia. Företaget är ett statlig bolag som driver elva svenska flygplatser och bildades när Luftfartverkets verksamhet delades upp för två år sedan.

– Det har varit en snabb riktningsförändring och det har oroat personalen, säger Daniele Gulino.

Medarbetarundersökningar har bland annat visat på ett ifrågasättande av ledarskapet.

– Det har funnits en medvetenhet om problemet, och ledar- och medarbetarutbildningar har dragits igång. I turbulenta och slitsamma situationer är det extra viktigt att uppmärksamma de bra ledare som finns, menar Daniele.

Sätta ledarskapet på agendan

I höstas stegade han därför in till HR-chefen och förklarade att han hade en idé.

– Vi i vårt företag behövde bli bättre på att prata om och lyfta fram det goda ledarskapet. Med ett pris blir det något tydligt och positivt. Det blir också en snackis. Jag ville sätta ledarskapet på agendan och få till både en morot och en happening.

Arbetsgivaren var snabbt med på noterna. Den 25 april i år var det prisceremoni
i Sky City på Arlanda, när "Stora Ledarpriset" och "Lilla Ledarpriset" för första gången delades ut inför 200 personer, de flesta chefer och ledare på Swedavia som deltagit i företagets ledarkonferens.

Båda pristagarna har utsetts med stöd av resultatet i den årliga medarbetarundersökningen, där medarbetarna bland annat fått svara på frågor till ett kommunikativt ledarskapsindex, som mäter hur medarbetaren uppfattar kommunikationen med sin närmaste ledare och hur väl ledningens budskap når ut.

Att utgå från medarbetarna ger utmärkelserna extra stor legitimitet, tycker Daniele Gulino.

– Hållbarhet är ett av ledorden inom företaget, och vi vill att det här ska vara ett hållbarhetspris, säger han, och uppmanar andra ledare:

– Min förhoppning är att det här ska inspirera till att ta liknande initiativ och hitta samarbeten med arbetsgivaren.

Presentera för arbetsgivaren

Daniele Gulino säger att den som vill sälja in ett liknande koncept bör ha tänkt igenom det noga; han hade själv en nedskriven plan som han kunde presentera för arbetsgivaren.

Vad tror du att ett sådant här pris har för betydelse för cheferna och ledarna på en arbetsplats?

– För vinnaren är det ju en stor ära och ett erkännande. Sedan hoppas jag att det ska vara sporrande för andra också.

På prisutdelningen fick han bara positiva reaktioner för sitt initiativ, säger han.

– Det är ju inte säkert att det finns behov av eller att man ser nödvändigheten i ett liknande pris på alla arbetsplatser. Men hos oss passade det in utmärkt nu.

Viktigt med dialog och närvaro

Daniele Gulino har ett stort engagemang för ledarskapsfrågor.

– Det är viktigt att arbetsgivaren ger chefer förutsättningar att bedriva ett gott ledarskap, då blir också företaget hållbart. Som chef har du många saker på ditt bord att klara av. Ofta blir det en liten sak till, och en till och en till. Till sist blir det väldigt mycket och det binder chefen till skrivbordet.

Han råder andra ledare att ta sig tid att vara ute bland medarbetarna, och menar att vikten av dialog och närvaro aldrig ska underskattas.

– Ledarskap utövar man bäst i mötet med andra människor och det tar mycket tid. Det kan bli ett motsatsförhållande mellan alla skrivbordsuppgifter och tiden att vara ute. Ett företag som ger möjlighet till ett hållbart ledarskap anstränger sig för att inte plocka bort stödfunktioner, utan frigör tid för cheferna att vara ute i verksamheten och möta medarbetarna, säger Daniele Gulino.

Danieles tre tips för ett hållbart ledarskap:

  • Omfamna rutiner och struktur – det frigör tid för adhoc-problem och spontanledarskap.
  • Underskatta inte behovet av tydlighet, men låt det inte överskugga uppmuntran, stöd och bekräftelse.
  • Lyssna och möt innan du leder.


Daniele Gulino

Jobb: Koncernämnesansvarig för flygsäkerhetsutbildningar inriktning fält och banljus på Swedavia.
Ålder: 36.
Bor: I Uppsala.
Karriär: Reservofficer som tidigare bland annat har arbetat med personalfrågor inom försvarsmakten.
Antal personer som rapporterar direkt till Daniele: I sin nuvarande tjänst inga. Tidigare 65.
Senaste kontakt med Ledarna: "Ringde Ledarnas servicecenter för att bolla en kommande organisationsförändring."


Foto: Kalle Assbring.

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 6-7, juni-juli 2012.

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem