2008-01-30

Fokus på livsstilsprojekt

Leif Friis.

Stegräknare, teaterbesök och spinning är några av ingredienserna i den stora friskvårdssatsningen Livsstil i Väst.

– Chefer och hälsocoacher är nyckelpersoner i projektet, berättar Leif Friis, projektledare på Volvo.

Genom samarbetsprojektet Livsstil i Väst satsar Volvo och Västra Götalandsregionen på att främja hälsan hos 67 000 anställda. Det är den största friskvårdssatsningen hittills i Sverige.

– Syftet är att stimulera och inspirera medarbetarna till en hälsosam livsstil för att på sikt öka antalet långtidsfriska medarbetare. Vi ger inga pekpinnar, utan visar möjligheter och ger alternativ, berättar Leif Friis, projektledare på Volvo.

En mängd olika aktiviteter anordnas inom ramen för de fyra fokusområdena: stegräkningstävling, teaterbesök, lunchpromenader, matlagningskurser och besök på botanisk trädgård – för att bara nämna några. Personalen har också tillgång till gratis konditionsträning, till exempel spinning. Aktiviteterna
sker i huvudsak utanför arbetstid.

– Vi ger de anställda en mängd möjligheter. Och det är helt frivilligt att delta, betonar Leif Friis.

Fyra områden

Livsstil i Väst fokuserar på fyra områden för att främja personalens hälsa och balans i livet: rörelse, kost, sömn och glädje. Varje tema har en temaledare, från Västra Götalandsregionen, med expertkunskap inom området.

Dessutom är 250 hälsocoacher utbildade inom organisationen. Deras uppgift är att stötta och entusiasmera personalen till ett hälsosammare liv. Hälsocoacherna tar initiativ till olika hälsofrämjande aktiviteter, till exempel träning, föreläsningar och utbildning.

– Chefernas roll är att inspirera och möjliggöra friskvårdsarbetet inom Livsstil i Väst. Tillsammans med hälsocoacherna lyfter de upp livsstilsfrågorna på agendan och är nyckelpersoner för projektet, berättar Leif Friis.

Frisktalet har stigit

För att informera och sporra cheferna i friskvårdsfrågorna anordnas seminarier för cheferna. Högsta ledningen, både på Volvo och för Västra Götalandsregionen, betonar vikten av att arbeta med Livsstil i Väst. Dessutom utbildas hälsocoacherna till att coacha de chefer som eventuellt har svårt att komma igång eller prioritera friskvårdsarbetet.

– Det är viktigt att upplysa cheferna om värdet med att arbeta med friskvårdsfrågorna, och att visa lönsamheten, säger Leif Friis.

Han berättar att Volvos frisktal idag ligger på 95,3 procent – en siffra som är väldigt bra för ett företag som arbetar med tung verkstadsindustri.

– Volvos frisktal har stigit med en procentenhet på två år. För Volvo innebär det en vinst på 40-50 miljoner kronor per år, förklarar Leif Friis.

Ledningsförankring och samarbete

Både på Volvo och i Västra Götalandsregionen har Livsstil i Väst en mycket stark förankring hos ledningen, berättar Leif Friis, och tillägger att förankringen är avgörande för projektets framgång.

– Leif Johansson, Volvos vd, brinner för Livsstil i Väst och ser det som en del av vår arbetsmiljö.

Samarbetet med Västra Götalandsregionen är en annan viktig faktor för projektets framgång, menar Leif Friis.

– Vi kompletterar varandra väldigt bra. Västra Götalandsregionen har mycket kompetens inom de fyra temaområdena, medan Volvos styrka ligger inom till exempel projektledning och logistik.

Internationell spridning

I samband med anställningsintervjuer berättar Volvo om sitt friskvårdsarbete och satsningen Livsstil i Väst. Information om satsningen, och goda exempel, sprids också via projektets hemsida, via hälsocoacherna, föreläsningar och cheferna.

Under våren rundas projektet av, samtidigt som man tar avstamp till en fortsatt satsning på friskvård som en naturlig del i linjearbetet. De goda erfarenheterna av projektet sprids nu till fler delar av Volvos verksamhet – både i Sverige och utomlands.

– Arbetet med Livsstil i Väst förstärker Volvos företagskultur, och är viktigt både för att attrahera personal och för att behålla den personal vi redan har, säger Leif Friis avslutningsvis.

 

Några friskvårdstips från Leif Friis:

  • Börja avdelningsmötet med att lyfta upp positiva saker, så minskar risken för att negativa, problematiska, saker dominerar mötet.
  • Skaffa stegräknare och se till att röra dig mer – ta trapporna istället för hissen, gå lunchpromenad med mera.
  • Ha medarbetarsamtal samtidigt som ni tar en promenad.

 

 

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem