2008-11-24

Från teknik till människor

Stefan Lahti.

Stefan Lahti bytte bransch och stortrivs med jobbet inom ”människobranschen”. – Ett branschbyte innebär att man får använda fler strängar på sin lyra – strängar som hittills varit ospelade, förklarar han.

Under hela nittiotalet jobbade Stefan Lahti som produktions- och fabrikschef inom mikro- och optoelektronikbranschen. År 2001 blev han erbjuden en tjänst som regionchef för ett företagshälsovårdsbolag.

– De sökte någon med kund- och affärsperspektivet, och det hade jag. Jag funderade i ungefär femton sekunder innan jag tackade ja. Anledningen till att jag tog jobbet var helt enkelt att jag tyckte att det var en spännande utmaning att byta bransch – från mikro- och optoelektronikbranschen till "människobranschen". Jag ville göra något nytt och utvecklas, berättar Stefan Lahti.

Några år senare blev han erbjuden jobbet som vd för Misa – ett företag som genom individuellt stöd hjälper personer med olika arbetshinder till arbete. Utgångspunkten är att se varje människa utifrån just den individens behov, och att alla ska få vara delaktiga i samhället utifrån just sina förutsättningar.

– De värderingar som Misa står för stämmer väl överens med mina egna. Och det är ett otroligt mervärde när jobbet stämmer väl överens med ens grundläggande värderingar. Då blir det till en drivkraft och något mer än att "bara" sälja en tjänst, förklarar Stefan Lahti.

– En annan drivkraft för mig är att hela tiden lära mig nya saker, tillägger han.

Lyssnar och tar in

Huvuddelen av Misas 110 anställda är arbetsterapeuter och socionomer, och man ger individuellt stöd i form av till exempel rehabilitering, kartläggning av arbetsförmåga och daglig verksamhet till personer med funktionshinder. Personerna kan till exempel ha en utvecklingsstörning, autism, adhd eller Aspergers syndrom.

– Tanken bakom Misa är att personer med funktionshinder mycket väl kan delta i arbetslivet. Vi vill bryta institutionaliseringstänkandet, och istället tänka individuellt, inte i grupp. Arbete är ett verktyg för att integrera i samhället, så vi arbetar med individuell och arbetsinriktad verksamhet, förklarar Stefan Lahti.

Idag har Stefan Lahti jobbat på Misa i snart fyra år. Och han är nöjd med sitt branschbyte.

– Personer i den här branschen är mer relationsinriktade och människoorienterade än i mikroelektronikbranschen, som ju är mer teknokratisk. Med den utbildningsbakgrund som jag har så förstod jag ju mikroelektronikbranschen bättre. Den relationsinriktade har jag däremot fått lära mig att anpassa mig till och växa med, säger han.

Stefan Lahti menar att grunderna i hantverket ledarskap är detsamma, oavsett vilken bransch man jobbar i, men att kulturen som råder i de olika branscherna skiljer sig åt.

– När du börjar i en ny bransch måste du stålsätta dig själv till att "lyssna in" mer, speciellt första året. Förutom att sätta dig in i verksamheten måste du lära dig den kultur som råder där. Det gör jag genom att vara öppen, lyssna och ta in, och genom att försöka förstå vad som sägs "mellan raderna".

Etiska diskussioner

Att leda personal som är starkt relationsinriktade och människoorienterade innebär fler och djupare diskussioner och analyser av värderingar samt etiska diskussioner, berättar Stefan Lahti. Diskussionerna för man dels genom samtal internt, men också tillsammans med extern handledare – både individuellt och i grupp. Det kan till exempel handla om hur man ska hantera ett visst ärende, lösa ett problem eller strategier för att på bästa sätt få andra att växa.

Han betonar hur betydelsefullt det är för personer med arbetshinder att, precis som för andra, få möjlighet att ta del av de sociala aspekterna av att ha ett arbete.

– Jag tycker att det är fantastiskt att varje vecka få ta del av de många goda och bra historierna om personer som får anställning och växer, säger han.

De goda historierna och "storytelling" är något som Stefan Lahti värdesätter högt.

– På Misa utvecklar vi oss själva och inspirerar och motiverar varandra genom att berätta om goda exempel. Storytelling är ett kraftfullt verktyg som hjälper oss att förmedla – både internt och externt – vad Misa står för.

Berättar och förklarar

På Misa jobbar man också mycket med att "sälja in sig" på olika företag, bland annat med hjälp av storytelling. Och enligt Stefan Lahti går det överraskande bra.

– Jag trodde det skulle vara svårare än det är – företagen är enormt positiva, berättar han.

En av visionerna är dock att arbetsgivarna så småningom själva ska ta kontakt med Misa. För att nå dit jobbar man mycket med att ringa och besöka olika företag för att berätta om verksamheten. För att arbeta ännu mer strukturerat med informerandet har man nyligen tagit hjälp av en kommunikationsbyrå.

– Det handlar väldigt mycket om att slå hål på myter. Arbetsgivarna måste öppna ögonen och förstå att de på det här sättet kan få ett jobb bra utfört av bra och engagerade personer, säger Stefan Lahti avslutningsvis.

 

Mer om Misa

Namnet Misa står för Metodutveckling, Individuellt stöd, Samhällsdeltagande och Arbetsdeltagare. Misa grundades 1994 av Lennart Jönsson. Företaget har 110 anställda på tio enheter som specialiserat sig utifrån olika arbetshinder.

Misa får uppdrag av kommunerna genom beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Misa får även uppdrag från kommunernas utbildningsförvaltningar. Uppdragen från försäkringskassorna får Misa genom beslut om arbetspraktik eller arbetslivsinriktad kartläggning.

Företagen som erbjuder arbetsplatspraktik finns i många olika branscher – allt ifrån butik och restaurang till reklam och data. Misa stödjer praktikanten och ger handledning till både arbetsgivaren och arbetskamraterna.

Vid en anställning kan arbetsgivaren söka lönebidrag och stöd till personligt biträde från Arbetsförmedlingen.

Storytelling

Corporate Storytelling, eller Storytelling in Organizations, är de internationella begreppen för en kommunikationsteknik som under 2000-talets första år kommit till Sverige. Begreppen används i dag även på svenska och innebär en verksamhet som anser att varje företag och organisation har berättelser, ett slags berättarkapital, som kan skördas och användas för att utveckla verksamheten och nå framgång och bättre effektivitet.

Till skillnad från påhittade budskap och slogans syftar Corporate Storytelling till att använda berättelser om händelser som upplevs som verkliga och sanna. Corporate storytelling används särskilt för att visa emotionella värden och visa organisationens värderingar.

Källa: Wikipedia

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem