2009-02-12

Frigör medarbetarnas kapacitet

Robert Kusén.

Robert Kusén, projektledare på Scania, har en tydlig uppfattning om företagets framgångsfaktorer: – Vi försöker skapa en miljö som frigör personlig utveckling, ger avkastning till ägarna och gynnar kunderna.

Robert Kusén beskriver sig själv som "en arbetarpojke från Södertälje". Under gymnasietiden sjönk hans motivation.

– Jag hade dåligt självförtroende när jag slutade skolan. En känsla av att jag inte var lika smart som alla andra, berättar Robert Kusén.

Hela hans familj jobbade på Scania, och Robert Kusén började jobba där som montör 1994, utan någon plan att bli kvar en lägre tid. Det gick inte bra för motorverkstaden. Scania hade hög personalomsättning och många produktionsstopp.

Robert Kusén hade flera förslag på hur situationen skulle kunna förbättras. Utgångspunkten var att medarbetarna måste kunna utvecklas på sin arbetsplats – inte bara producera. En av cheferna var inne på samma spår och såg Robert Kuséns potential att leda sina medarbetare.

– 80 procent av organisationen var mentalt understimulerade. Jag anser att den som utför arbetsuppgiften också bör engageras för att utveckla den. Vi måste frigöra och använda människans hela resurs. Miljön stänger eller frigör. När jag "blev sedd" av chefen hände saker med mig – jag utvecklades förbi min föreställning om vad jag trodde jag klarade av.

Robert Kusén berättar att upplevelsen lärde honom hur våra föreställningar förändrar vår kapacitet.

– Den insikten är en viktig del av ett bra ledarskap, säger han.

Skapa motivation och drivkrafter

År 2001 fick Robert Kusén fick sitt första chefsuppdrag på Scania. Under tre år jobbade han som produktionsledare.

– Jag skapade en avdelning som bevisligen kunde utveckla människor och skapa bra resultat till Scania och kunderna.

Under flera år jobbade Robert Kusén som verkstadschef med 270 medarbetare på motormonteringen. Utgångspunkten för hans ledarskap är att människors motivation påverkas av organisationens syfte.

– Det krävs ett större syfte än att bara tjäna pengar för att väcka människors drivkrafter att göra stordåd. Det krävs en idé som är värd att kämpa för.

– Alla vill vara världsledande på det man gör. Vi ville bli världens bästa motorverkstad. Ambitionsnivån sticker i höjden om alla medarbetare känner att "det är upp till mig och mina arbetskamrater att utveckla företaget". Vi ville skapa en bild av framtiden som ger drivkraft i nuet, förklarar Robert Kusén.

För att öka personalens motivation och drivkraft behövdes framför allt utmaningar i arbetet, möjlighet till utveckling, inflytande och möjlighet att påverka sitt arbete, samt en bra gemenskap på jobbet.

Robert Kusén påpekar att trovärdighet, ett äkta intresse för att utveckla medarbetarna, är avgörande för att lyckas.

– Som chef måste du ta reda på vilka drivkrafter dina medarbetare har. En förutsättning för det är att du har ett naturligt intresse för människor, och försöker lära känna dina medarbetare. Det måste vara genuint. Din egen mognad som människa är viktig – att du vill ta till dig andra människors historia.

Stödjer välgörenhetsarbete

Robert Kuséns lyckade sätt att leda verksamheten har fått mycket uppmärksamhet – både inom Scania och externt, och han har föreläst om sitt ledarskap under många år.

En dag såg han en dokumentär om Gregory Smith – en engelsman som arbetar med att hjälpa gatubarn i Brasilien. Robert Kusén blev så inspirerad av programmet att han kontaktade honom och besökte hans center för barn, som råkar ligga precis i närheten av Scanias fabrik i Sãu Paolo. Robert Kusén bestämde sig för att hjälpa till.

– Tidigare föreläste jag utan att ta betalt för det. Nu använder jag mitt marknadsvärde, och ber den som anlitar mig för föreläsningar att överväga att skicka tjänsten vidare genom en valfri peng till Gregory Smith. Fler har anslutit till idén och tillsammans har vi genererat över 300 000 kronor.

Förra året tilldelades Robert Kusén Ungt Ledarskaps stipendium av kungen.

– Jag har gått från att känna mig som en dum snubbe till att vara en verksamhetschef som får pris av kungen. Det säger ingenting om min unika talang, däremot säger det något om vad som händer med en människa som får verka i en miljö som frigör potential.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem