2008-07-07

Giraffen hjälper vid konflikt

Vivian Rössner Wejke.

– Giraffspråket bidrar till att skapa och behålla goda relationer. Det är ett förhållningssätt och en kommunikationsmodell som kan vara till stor hjälp vid svåra samtal och konflikthantering, säger Vivian Rössner Wejke, föreläsare och utbildare.

Giraffspråket är ett förhållningssätt som kan hjälpa oss att tydligare uttrycka vad det är vi önskar och behöver, och på så sätt förbättra kommunikationen och underlätta förändringar. Jag-budskap och empatiskt lyssnande är grundläggande beståndsdelar. För att förtydliga skillnaden mellan två olika förhållningssätt vi kan ha när vi talar med varandra används symbolerna Giraff och Varg.

Vivian Rössner Wejke gick en utbildning i giraffspråket redan 1986. Hon var därmed en av de första i Sverige som lärde sig kommunikationsmodellen som den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg utvecklat några år tidigare. Sedan dess har hon utbildat personal i små och stora företag och organisationer i konsten att kommunicera. Giraffspråket har varit en viktig del.

Att tala giraffspråket innebär att reflektera och att använda sin empati – att kommunicera ärligt och rakt. Vargen däremot symboliserar ett språk där risken för konflikter ökar – ett värderande och generaliserande språk.

– När man talar som Vargen sätter man etiketter på andra, säger till exempel "du är slarvig". Det leder till att människor snabbt går i försvar. Vargen generaliserar också, säger "du gör alltid/aldrig...". Ett sådant språk gör att du inte hinner nå fram med det väsentliga, nämligen vad du faktiskt vill uppnå. Och vid konflikter är det ju jätteviktigt att vi når fram till varandra, säger Vivian Rössner Wejke.

Uttryck och lyssna

Giraffspråket uttrycks i fyra steg och innebär också att man lyssnar på motparten i fyra steg. Det man ska uttrycka är: vad man observerar utan värdering, vad man känner inför det, varför man känner som man gör och vad man önskar att motparten ska göra konkret. Det man ska lyssna till är: vad den andre observerar, vad den andre känner, vad den andre behöver och vad den andre önskar.

Det kan tyckas enkelt, men det krävs oftast övning innan det blir ett naturligt förhållningssätt.

– När Giraffen ber någon om något så uttrycker den sig konkret och tydligt – inte abstrakt. Till exempel säger den "Jag vill att du gör färdigt den här rapporten den här veckan – kan vi vara överens om det?" i stället för "Skynda dig med rapporten". Skräckexemplet är den abstrakta uppmaningen "du måste ta ditt ansvar!"

Och när man talar giraffspråk säger man vad det är man vill istället för vad man inte vill, förklarar Vivian Rössner Wejke.

– Giraffen är ingen mespropp, han/hon kan vara precis lika arg som vargen, men uttrycker sig på ett annorlunda sätt. Istället för att angripa motparten fokuserar Giraffen på sitt eget behov. Och Giraffens styrka är att den inte utlöser instinkten att försvara sig, förklarar Vivian Rössner Wejke.

Förbered samtalet

Vivian Rössner Wejke har flera tips för hur man på bästa sätt hanterar svåra samtal, baserat på giraffspråkets logik. Hon betonar vikten av att förbereda sig väl inför samtalet.

– Ju mer förberedd du är desto lättare blir det att driva samtalet på ett respektfullt sätt. Fundera i förväg över vad som har hänt och beskriv det utan värderingar, registrera din känsla och ditt behov och förbered vad i konkret handling du vill att motparten ska göra. Välj en lugn och neutral plats för samtalet.

Börja svåra samtal med att förklara vad samtalet kommer att handla om och hur mycket tid ni har till förfogande. Gå sedan rakt på problemet i stället för att linda in det, råder Vivian Rössner Wejke.

– Beskriv utan värdering situationen/problemet, använd öppna frågor, och var empatisk. Bekräfta genom att säga "Du menar alltså...", "Du känner dig alltså..." och så vidare.

Hon påpekar också att det är viktigt att du konkret kan uttrycka vad det är du vill att den andra personen ska göra eller förändra.

– Om samtalet havererar, den andre börjar gråta eller skrika, försök då att "backa tillbaka" genom att fråga vad det var som hände och vad det var som fick personen att reagera så. Fråga också hur ni kan gå vidare.

Genom att öva på giraffspråket blir det inte bara en mekanisk modell utan så småningom ett förhållningssätt som åstadkommer tydlighet, visar respekt och ger god respons, berättar Vivian Rössner Wejke.

– När någon är helt "tvär" så hjälper det kanske inte ens att vara Giraff. Om någon argt smäller i dörren och går därifrån så kommer man ju inte så mycket längre då. Boka en ny tid så snabbt som möjligt, säger Vivian Rössner Wejke.

 

Några tips från Vivian Rössner Wejke:

  • Skapa ett robust samarbetsklimat som gör att folk vågar ta upp saker och ting.
  • Sopa inte saker under mattan utan ta upp problem så fort som möjligt.
  • Kommunicera tydligt och konkret.
  • Var lyhörd för vad medarbetarna säger.Informera!
  • Informationsbrist är en vanlig orsak till konflikt.
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem