2010-04-16

”Håll vad du lovar”

Anna Flink. Foto: Jennifer Nemie.

Anställ personer med rätt kompetens och erbjud dem sedan det du lovat. Då ökar chansen att locka till sig duktiga medarbetare som utvecklas, trivs och stannar. Enligt Anna Flink, utredarchef på Södertälje kommun, kommer det att bli en avgörande faktor i kampen om arbetskraften.

Tydlighet och ärlighet är två ord som Anna Flink, utredarchef på Södertälje kommun använder ofta när hon beskriver sin syn på en attraktiv arbetsplats.

– Det är oerhört viktigt att erbjuda de personer man anställer det man har lovat, exempelvis möjlighet till utveckling. En organisation som söker kreativa och nydanande medarbetare måste ha ett klimat där det också finns utrymme för nya idéer och tankar, säger Anna Flink.

Lever värdegrunden

Att arbetsgivaren verkligen lever efter sin värdegrund och det budskap man använder för att locka till sig personal tror Anna Flink kommer att bli allt viktigare, inte minst med tanke på den brist på arbetskraft som förväntas framöver.

– Vi som är födda på 1960-, 1970- och 1980-talen är vana från barnsben vid att föräldrar och andra lyssnar till våra åsikter och att vi sedan får ta konsekvenserna av dem. Det har gjort oss till kritiska och granskande människor som ställer lika stora krav på arbetsgivare som på oss själva, fortsätter hon.

Kompetensbaserad rekrytering

Grunden för att hitta rätt chefer och medarbetare är enligt Anna Flink kompetensbaserad rekrytering. Det första steget i en sådan process är att verkligen veta vilken kompetens man behöver. Lite förenklat: behöver man en statistiker, så anställer man en statistiker och inte en ekonom som gillar matte och framstår som supertrevlig i intervjusituationen. De personliga egenskaperna måste uppfylla vissa grundkrav, men får inte väga tyngre än utbildning, erfarenhet och kunskap.

– Om personen är glad, trevlig och stresstålig är det naturligtvis en bonus. Men man kan inte börja en intervju med att fundera på om han eller hon fungerar bra på fikarasten, säger Anna Flink.

Kan bli fel

Som exempel på hur fel det kan bli berättar hon om en vårdcentral som behövde en receptionist, men anställde en sjuksköterska. Vid anställningen gavs vaga löften om inhopp när ordinarie sköterskor blev sjuka. När det sedan visade sig att sköterskorna var ovanligt friska tröttnade den sköterskeutbildade receptionisten. Och om den som anställs är underkvalificerad blir konsekvenserna förstås ännu större. Att upptäcka att man inte klarar viktiga arbetsuppgifter är trist och i en slimmad organisation märks sådant direkt.

– Jag vill verkligen tipsa om att hellre leta en månad extra efter rätt person. Och det är ju aldrig fel att titta på arbetsprover. Då kan man försäkra sig om att den som ska arbeta med till exempel bistånd klarar att skriva en utredning, säger Anna Flink.

Attrahera unga chefer

När det gäller att attrahera unga chefer och få dem att stanna är Anna Flink både optimist och pessimist.

Ett problem är sedan länge att lönerna generellt är lägre i offentlig sektor än i det privata näringslivet. Med lön kommer kommuner och stat väldigt sällan att kunna konkurrera. Och ska heller inte göra det tycker Flink:

– Det måste finnas möjlighet att få lön för det arbete man utför. Att komma med idéer och arbetssätt som förbättrar kvaliteten på verksamheten ska löna sig. Men även om målen är tuffare i näringslivet, så är lönerna galet höga på många håll. Jag tycker inte att vi ska använda skattepengar på det sättet.

Locka med annat

I stället kan kommunerna locka med andra saker. Som bredden av olika verksamheter, vilka ger goda möjligheter till att byta jobb, utvecklas och göra karriär internt. Och att arbetet är meningsfullt – en väl fungerande kommunal verksamhet är betydelsefullt för alla som bor i kommunen.

– Om man ser möjligheterna att göra skillnad och att påverka blir jobbet kul. Och eftersom vi lägger så stor del av våra liv på arbetet måste det faktiskt vara skitkul! Om man dessutom bor i kommunen blir engagemanget ännu större, säger Anna Flink.

Bättre på marknadsföring

Hon vill gärna tipsa andra chefer inom kommunen att de måste bli bättre på marknadsföring. Bilden av att allt är väldigt byråkratiskt och att alla chefer är gråa och stereotypa måste bort.

– Den bilden hade jag också. Men det är tvärtom. Arbetet är otroligt omväxlande och stimulerande. Det är dynamiska processer som bygger på engagemang, säger Anna Flink.

Samarbete och mentorer

Chefer som ska trivas behöver stöd, ny kunskap och inspiration, både från den egna organisationen och utifrån. Exempel på det senare kan vara samarbete med högskola och näringsliv. Anna Flink tycker att man i Södertälje kommun till exempel skulle kunna ha ett utbyte med Scania i form av workshops, seminarier eller liknande för chefer. De båda organisationerna har antagligen en hel del att lära av varandra inom ledarskap med mera.

Anna Flink framhåller även betydelsen av att ha en mentor:

– En mentor är ett bra filter att testa nya idéer på. Någon man kan prata med innan man går till sin chef. Det är bra för alla och minskar dessutom belastningen på chefen.

 

Annas 3 tips för att attrahera och behålla medarbetare

  • Våga anställa en person med den kompetens organisationen verkligen behöver – det minskar risken för besvikelse.
  • Skapa en tillåtande miljö med ett tydligt och rakt ledarskap i botten. Se möjligheterna i olikheter: det finns inte bara ett sätt att sköta ett uppdrag.
  • Våga fråga medarbetarna om de har roligt på jobbet. Om inte: ta reda på varför och om det är något ni kan lösa.


Artikeln publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2010.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem