2008-04-02

Hon är Årets Ledarutvecklare 2008

Barbro Dahlbom-Hall. Foto: Rahim Karimi, Aline Fotoateljé

Barbro Dahlbom-Hall beskrivs som en dignitet med internationell stjärnglans. En svensk exportvara i ledarutveckling. Under Kompetensgalan utsåg Ledarna Barbro Dahlbom-Hall till Årets Ledarutvecklare 2008.

Ledarkonsulten Barbro Dahlbom-Hall är en världskändis. Hon har hållit i mängder av chefsutbildningar med höga tjänstemän över hela världen. Hennes många ledarskapsböcker har översatts till flera språk och på den långa listan över uppdragsgivare finns såväl FN, Sida som många storföretag.

Barbro Dahlbom-Hall är nyss hemkommen från Genève, där hon har lett en chefsutbildning med FN-chefer från hela världen.

– Som chef är det viktigt att också ständigt få utvecklingsmöjligheter utanför organisationen, även intern utbildning är bra, men externa seminarier och utbildning, är en absolut nödvändighet. Det ger perspektiv på den egna organisationen, säger Barbro Dahlbom-Hall.

Se möjligheter till förändring

Intresset för ledarskap vaknade i slutet på 60-talet, Barbro Dahlbom-Hall var då utbildad samhällsvetare. Idag har hon en gedigen meritlista som chefsutvecklare.

Vad har varit och är din drivkraft?

– Jag har ett otroligt behov av att få utveckla, det är en glädje att se möjligheter till förändring. Sedan tror jag att alla framgångsrika kvinnor har en ytterst kompetent kvinna bakåt i släkten som aldrig fick chansen.

I motiveringen står bland annat att pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och kompetensutvecklingsinsatser. Vad är det för hinder du röjt undan för ledare?

– Självföraktet, en ledare som drivs av självförakt jobbar ihjäl sig för att visa att de duger och projicerar det på sina medarbetare. Du blir ledare för att du kan din sak och inte nödvändigtvis för att du är en stor personlighet, säger Barbro Dahlbom-Hall.

– Men man måste veta mycket om sig själv för att förstå andra och jag har jobbat mycket med att få ledare att bestämma sig för hur de vill vara som ledare.

Det goda ledarskapet

Barbro Dahlbom-Hall drivs av en övertygelse om det goda ledarskapet. Något som börjar med att man vet vem man är och är trygg i sin identitet som man och kvinna. Barbro Dahlbom-Hall sammanfattar de tre viktigaste förutsättningarna:

– Det är att vara nyfiken på sig själv, sina medarbetare och att utveckla organisationen och produkten. Man ska kunna ge och ta kritik och vara beslutskapabel och ha en förmåga att ändra sig.

Många män vill skjuta från höften och sätter en prestige i det, vilket sedan hindrar dem från att ändra sig.

Du har sagt att det är viktigt att man som chef visar glädje.

– Ja, därför att glädjen är knuten till lust och en viktig drivkraft. En ledares absoluta uppgift är att inge hopp och tro.

Hitta sitt eget bästa sätt

Enligt Barbro Dahlbom-Hall finns inget kvinnligt eller manligt ledarskap. Det viktiga är att hitta sitt eget bästa sätt att leda och integrera sin könsidentitet i det. Däremot anser hon att den viktigaste faktorn för hur vi är som ledare är vilket kön vi tillhör.

– Jag har så småningom kommit till insikt att de som låser oss starkast i vår personlighet är hur vi utvecklas som män och kvinnor. Det gäller att hitta sin identitet och integrera den i sitt bästa sätt att vara man eller kvinna och ledare.

De vanligaste misstagen nyblivna chefer gör är att de går för fort fram.

– De går ut och visar sig för snabbt på styva linan. De ska lyssna in, smälta och sedan förändra.

En gyllene chefsålder

Det finns en gyllene chefsålder, då man är som mest lämpad att bli ledare. För att bli en fullgod ledare måste man bli vuxen, det vill säga mogen.

– Det är min absoluta övertygelse att man inte ska bli ledare när man är för ung, det är en fördel att ha gått igenom en del av livets smällar och har mognat, mellan 45-55 är en bra ålder att bli chef.

Barbro Dahlbom- Hall ser inga hinder med att bli äldre i sitt yrke. Idag vid 66 års ålder finns inga tankar på pension.

– Jag är influerad av det amerikanska synsättet, vi i Sverige är alldeles för åldersfixerade. För mig som arbetar med människors utveckling är det en oerhört stor fördel med att bli äldre.


Text: Margaretha Eldh


Kriterier för priset Årets Ledarutvecklare:

  • Pristagaren har verkat för att förbättra ledarskapet inom en organisation/företag eller i Sverige i stort.
  • Pristagaren drivs av en övertygelse och framtidssyn om det goda ledarskapet.
  • Pristagaren har åstadkommit en förändring i ledarskapet genom medvetet arbete och kompetensutvecklingsinsatser.
  • Pristagaren har jobbat för att röja hinder och ge chefer goda förutsättningar att utöva sin ledarroll på ett framgångsrikt sätt.


Läs mer om Kompetensgalan


Barbro Dahlbom-Halls bästa råd till ledare:

  • Arbeta konstant på din egen utveckling.
  • Se till att du är medveten om vad som ger dig glädje och lust.
  • Träna på att vara ett med orden.

 

Uppdaterat: 2013-11-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem