2011-01-14

”Jag gillar känslan av att göra skillnad”

Helene Brinkenfeldt. Foto: Johan Bergmark

Helene Brinkenfeldt har både haft en mentor, och varit mentor åt andra.

Hon har goda erfarenheter och en klar bild av hur ett bra mentorprogram ska vara:

– Det ska pågå i ett år och man bör tidigt bestämma vilka frågeställningar som ska betas av.

Helene Brinkenfeldt jobbar i dag på Stockholm Water Foundation som chef över Stockholm Junior Water Prize. Tidigare arbetade hon många år inom flygbolaget SAS, bland annat som reklamchef. När Helene fick sin första chefsbefattning 1997 skaffade hon sig en mentor. Som nybliven chef var det skönt att ha ett bollplank som inte var en del av verksamheten.

– När du blir ledare för första gången dyker det upp frågeställningar som du inte kan diskutera med dina medarbetare, eftersom du är deras chef. Det kanske är känsligt att ta upp även med din egen chef. Då är det bra att ha någon utifrån att prata med, förklarar Helene.

Sin första mentor fick hon via ett program inom SAS. Senare skaffade hon sig en mentor på egen hand.

– Då var det mer på informell basis, en person som jag vände mig till när jag kände att det fanns saker som jag ville ha en annan synvinkel på, berättar hon.

Mentor till två personer

I takt med att Helene blivit en rutinerad ledare har hon själv fungerat som mentor till två personer. Första gången var det en del i ett mentorprogram, andra gången efter att en kvinna som ville komma vidare i karriären ringt upp henne.

Helene har funnit mentorskapet mycket givande. Det har gett kunskaper om branscher och arbetsplatser där hon själv inte har verkat. Men störst är känslan av att faktiskt göra skillnad och se adepten utvecklas. Hennes senaste adept ringde nyligen och berättade att hon fått en chefsbefattning.

– Jag var den första som hon ringde till och berättade att jobbet var hennes. Hon sa att mentoråret hade haft stor betydelse och att jag hade utmanat henne att våga satsa på en ledarbefattning. Det var jätteroligt, berättar Helene.

Tydlig plan

Hon tror att grunden i ett bra mentorprogram är att man har en tydlig plan.

– Min tanke är att det ska pågå i ett år och att man tidigt ska bestämma vilka frågeställningar man ska beta av under den tiden. Det ska ha en början och ett slut.

Helene Brinkenfeldt tycker att man i början ska träffa sin adept ofta, ungefär var tredje vecka. På så vis får man snabbt klart för sig om relationen mellan mentor och adept fungerar.

– Känner du att det inte funkar måste du våga avbryta ett mentorskap. Känner du som adept att det inte funkar känner antagligen mentorn likadant, säger hon.

Struktur – och flexibilitet

Inför varje möte vill Helene att adepten mejlar över vilka frågor som ska tas upp. Utan den sortens struktur är risken stor att diskussionen blir för allmän och urvattnad. Men samtidigt betonar Helene Brinkenfeldt att det är viktigt att vara flexibel.

– Något kan hända i vardagen, exempelvis ett sparprogram på jobbet eller en tjänst som kan vara intressant att söka. Då måste ni tillsammans kunna ändra fokus på mötet, säger hon.

– Dyker det upp något akut ska man givetvis också kunna ringa sin mentor.

Helene vill rekommendera fler att skaffa sig en mentor eller vara mentor.

– Mentorsprogram är väldigt bra eftersom det hjälper folk att komma vidare i sin utveckling. Det är väldigt givande och berikande för båda parter, säger hon.

Frågor om relationer

De frågor Helene fått som mentor påminner mycket om de som hon själv ställde som ny chef.

– Oftast handlar det om relationer, inom en grupp eller gentemot en chef. Hur man ska förstå spelets regler. "Nu säger min chef så, vad menar han eller hos då? Min medarbetare har gjort så, hur skulle du göra då?"

– När du blir ledare hamnar du ofta i situationer du inte varit med om tidigare. Just därför är det viktigt att hitta en mentor som man inte jobbar för nära. Det ska inte vara en kollega, vän till familjen eller en affärsbekant.

Neutral person med erfarenhet

Helene Brinkenfeldt tycker att man ska leta i utkanten av sitt nätverk, bland personer som man känner till, men inte känner personligen.

– Mentorn ska vara en neutral person som ändå har erfarenhet att tillföra som gör att du kommer vidare. När jag var i SAS var det jätteviktigt att hitta någon som inte var min chefs chef. Jag ville ju kunna ha en öppen relation med min mentor.

– Samtidigt är det lättare att hitta en mentor inom företaget i ett stort bolag som SAS. På mindre företag måste du leta dig utanför arbetsplatsen

Bollplank

Just synpunkter från en utomstående fann hon själv väldigt givande i början av sin chefsbana.

– Att ha en professionell person som bollplank är skönt. Nu har jag egna erfarenheter att bidra med. Det är väldigt givande och berikande. Jag skulle gärna ta mig en adept till, säger Helene Brinkenfeldt och skrattar.

En positiv bieffekt av att vara mentor är att man blir bättre på att uppskatta sitt jobb.

– Det är lätt att tro att gräset är grönare på andra sidan. Som mentor inser man att ingen arbetsplats är perfekt, alla har sina problem.


Helenes tre tips för ett bra mentorprogram

  • Ha en struktur. Det ska finnas en början och en slut på programmet; lämpligen ska ett mentorprogram vara i ett år. Diskutera i förväg vilka ämnen som ska avhandlas under året.
  • Stå inte för nära din mentor. Hitta en mentor som du känner till, men inte känner. Undvik att ha en mentor som du jobbar tillsammans med eller gör affärer med.
  • Våga dra dig ur. Fungerar det inte efter två, tre möten måste du våga dra dig ur mentorprogrammet utan att känna dåligt samvete.
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem