2011-04-07

”Jag lyssnar på arbetslaget”

Christopher Moberg. Foto: Mats Samuelsson

De har vuxit från 29 till 44 anställda på två år. Omsättningen har på samma tid ökat från 60 miljoner till 100 miljoner kronor. Christopher Moberg är vice vd på hisstillverkaren Hydroware Elevation Technology och rekrytering är en av hans hjärtefrågor: – Jag frågar alltid arbetslaget först. Deras önskemål ger en bra grund när vi fattar beslut, säger han.

Ett företag som befinner sig i ständig förändring. Så beskriver Christopher Moberg företaget Hydroware Elevation Technology AB, där han själv är vice vd. De tillverkar driv- och styrsystem för hydrauliska hissar och har vunnit många kunder för att de kan leverera hög kvalitet med korta leveranstider.

Normalt tar det fyra till fem veckor att producera en hiss, men på Christophers företag kan hissen tillverkas på fem till sex dagar. Företaget har vuxit snabbt de två senaste åren – och om ytterligare tre år har företaget cirka 70 anställda, om planerna håller.

– Jag älskar förändring. För mig är det trygghet. Det här är första gången i min karriär som jag känner att här kommer jag att vara kvar i många år, berättar Christopher Moberg.

Lyssna på arbetslaget

Att växa snabbt kan vara påfrestande. Det gäller att anställa rätt person till rätt position för att allt ska fungera.

Christopher Moberg berättar att han alltid vill göra en behovsanalys vid en nyrekrytering. En viktig del av informationen för att kunna fatta rätt beslut samlar han in från det arbetslag som behöver en ny kollega.

– Jag går först ut till arbetslaget och talar med dem. Vilka egenskaper anser de att den nyanställda ska ha? Vilken ålder, vilket kön och vilken personlighet? Att verkligen lyssna på sitt arbetslag är en otroligt viktig grund. Det är något jag varmt vill rekomendera chefer i samma situation som jag själv, säger Christopher Moberg.

Diskussion och analys

När han fångat upp alla tankar och förslag från arbetslaget så går han och vd:n in i nästa möte. Där fortsätter diskussionen och analysen. Det händer att han själv och vd:n tycker annolunda än arbetslaget, men oftast sammanfaller deras åsikter.

– Vi är ett ganska ungt företag. Oftast vill arbetsgruppen att vi anställer en ung person till, men i själva verket kanske vi bäst behöver en äldre person med lång erfarenhet. Nyligen rekryterade vi exempelvis två personer från Ungern. De hade rätt inställning och var bäst lämpade för jobbet, berättar Christopher Moberg.

Ärlighet viktigt

Nästa steg i rekryteringsprocessen är att intervjua alla sökande. Under alla år som Christopher Moberg arbetat med rekrytering så är det viktigaste han lärt sig att vara helt ärlig, om hur det är att arbeta på företaget och vad som förväntas av dig som anställd.

– Jag är noga med att beskriva att vårt företag ständigt förändras. Det är nya arbetsmetoder, vi blir ständigt fler anställda och vi har ofta korta leveranstider. Vi har dessutom väldigt roligt och vi tar väl hand om våra anställda, säger Christopher Moberg och fortsätter:

– Jag låter också den som söker jobbet gå ett extra varv på fabriken utan mig. Då vågar de fråga sådant de inte vill fråga mig.

När alla kort ligger på bordet ber Christopher Moberg den arbetssökande att gå hem och fundera ett dygn till.

– När personen fått tänka och fortfarande känner att hon eller han vill jobba hos oss, då är det rätt. Av alla våra 44 anställda har det hänt en gång att den som gått hem och funderat har ångrat sig. Då var det nog inte rätt heller, tror Christopher Moberg.

Positiv feedback

När ett företag växer snabbt och fokus till stor del ligger på rekrytering gäller det ju också att de som redan är anställda trivs och vill vara kvar. Christopher har ägnat en stor del av sitt liv åt lagidrott och han är väldigt intresserad av coaching och hur man själv måste ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Han försöker även inspirera sina anställda att göra detsamma. Christopher anser också att det är viktigt att löpande ge positiv feedback och konstruktiv kritik.

– Vi har en överrenskommelse med våra anställda. Innan vi tar i dörrhantaget till jobbet på morgonen så ska vi sträcka på oss och skaka av oss alla bekymmer, surhet eller ilska som inte hör hemma på arbetsplatsen. När vi är här fokuserar vi på vårt jobb och att vara en god kollega, slår Christopher Moberg fast.

Finnas där för varandra

Men alla människor drabbas ju att svåra stunder, sorg eller likande. Hur gör ni då?

– Det är en annan sak. Då måste vi finnas där för varandra. Vi hade nyligen en anställd vars nära anhörig gick bort. Jag är stolt över att alla tog väldigt väl hand om honom under den tiden. Jag säger dessutom till mina anställda att min dörr alltid står öppen. Dagligen kommer det in någon till mig som vill prata om små eller stora saker.

Gemensam frukost

Ett friskvårdbidrag och en gemensam frukost varje morgon är andra saker som företaget satsar på för att få sina anställda att må bättre och trivas. Varje morgon klockan nio serveras frukost och här dukas ekologiskt bröd, juicer och pålägg fram. Dessutom finns det tillgång till vitaminer och fiskleverolja.

– Vi ställer aldrig fram kakor och godis. Däremot finns varje dag nya, fräscha fruktkorgar i våra personalrum. Jag uppmanar ofta våra anställda att träna och ta väl hand och sig. Och så har vi låga sjuktal också, berättar han.

Christopher Moberg skrattar med aningen förkylningshes röst:

– Själv har jag inte varit förkyld på tre år. Men så fort jag skröt med det så åkte jag på en förkylning.


Christophers tre tips att rekrytera, attrahera och behålla

  • Leta efter medarbetare med en positiv attityd som är bra på att samarbeta.
  • Lyssna på arbetsgruppen – vilken person anser de att företaget behöver?
  • Var ärlig vid intervjun vad gäller företagets arbetssätt och värderingar. Fråga sedan, passar du in här?


Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4 april 2011.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem