2009-10-16

”Jämställdhet är enklare än vad många tror”

 Julia Norinder. Foto: Jeanette Hägglund

Dialog, delaktighet och förståelse. Det är ledstjärnor i ledarskapet för Julia Norinder, vd på Preera, som kom på andra plats när Ledarna och karriärnätverket Shortcut i våras korade landets framtida kvinnliga ledare.

Managementkonsultföretag har traditionellt varit en manlig bastion. En homogen bransch där de flesta har gått i samma skolor och har likartad bakgrund. Det kan tyckas vara märkligt när all forskning om kreativitet och innovationer visar att mångfald är extremt viktigt för att nå framgång.

– Ur den aspekten finns det stora möjligheter att utveckla den här branschen, säger Julia Norinder. En ökad mångfald och bättre könsfördelning leder till större kreativitet och bättre managementkonsulter.

Precis där finns Preera vars interna vision är att bygga en ny typ av managementkonsultföretag. Bort från likriktning och alltför långa arbetsdagar för att istället premiera mångfald och en hållbar arbetssituation som gör det möjligt att kombinera ett krävande yrke med ett rikt privatliv.

– Mångfald är det övergripande begreppet, men det arbete vi börjat med är att skapa en jämn könsfördelning och en ökad jämställdhet. Att vi började med det berodde på att det var lätt att åtgärda. Det kunde vi komma åt med enkla medel och därmed bevisa att det inte är så svårt som många tror. Vårt nästa steg är att bli bättre på mångfald generellt.

Skapa en jämställd arbetsplats

Julia Norinder berättar att bland managementkonsulter är andelen kvinnor i allmänhet runt 30 procent och att branschen årligen tappar många begåvade kvinnor som inte trivs i branschkulturen.

– Visst är det ett utmanande yrke, fortsätter hon. På Preera har vi har därför utvecklat en kultur som ska stödja såväl män som kvinnor att få ihop sitt livspussel samtidigt som de har ett intressant och utmanande arbete. Det har hjälpt oss att skapa en jämställd arbetsplats men också gett oss ökad kvalité i arbetet.

Preera har i dag cirka 40 konsulter. Av dessa är hälften kvinnor. Medlen för en jämnare könsfördelning är flexiblare arbetstider, personlig utveckling och ett nära ledarskap som stödjer medarbetarna så de känner trygghet i sina roller.

– Dessa inre förutsättning har gjort att få kvinnor har lämnat oss. Vi har även arbetat med kvinnliga förebilder i rekryteringsprocessen, till exempel på mässor och marknadsföringsdagar, förklarar Julia Norinder.

Bidragit till företagets tillväxt

Jämställdhetsarbetet och förändringarna i värderingar om hur man arbetar som managementkonsult har bidragit till företagets tillväxt. Omsättningen har fördubblats på några år och Preera har expanderat både i Stockholm och Göteborg. Dessutom är Preera drivande i att bygga en internationell allians med andra europeiska managementkonsultföretag specialiserade på förändring och transformation.

– Det är svårt att isolera precis vad som leder till vad, men jag upplever att de grundläggande värderingar som Preera står för attraherar både kunder och medarbetare. Självklart hjälper det oss att växa. Dessutom är det meningsfullt. Vår tids stora utmaning är ju att skapa ett hållbart samhälle utifrån ett mänskligt såväl som ett ekologiskt perspektiv. På Preera försöker vi att bidra i det lilla genom att själva bli ett gott exempel på ett hållbart företag.

Övertygelsen om att människor är kloka styr Preeras hela verksamhet och det styr även Julia Norinder i rollen som vd.

– Jag har oerhört kompetenta och duktiga medarbetare. Skulle jag chefa dem på ett traditionellt sätt skulle jag inte komma någon vart. I stället handlar det om att skapa förtroende, motivera och inspirera.

Också kunderna märker det här, tillägger Julia Norinder:

– När vi utvärderar får vi mycket bra respons för resultaten av vårt arbete. Trots att vi är ett litet företag jämfört med de globala företagen i vår bransch så finns vi med på tio i topp när köparna rankar Sveriges bästa managementkonsultbolag i Veckans Affärer.

Ge individen utrymme att utvecklas

En svårighet i många projekt som syftar till ökad jämställdhet är att det upplevs som att kvinnorna vinner och att männen förlorar. Enligt Julia Norinder finns inte den problematiken alls på Preera.

– Den kultur och det arbetssätt vi utvecklat uppskattas lika mycket av våra manliga medarbetare som av våra kvinnliga. Att ge individen utrymme att utvecklas utifrån sin potential oavsett kön är något som alla vinner på.

Det är knappast en överraskning att företagets kunderbjudande handlar om att erbjuda en metod för kommunikation och delaktighet i förändringsprocesser. Preeras konsulter hjälper företag att på allvar låta medarbetarna delta. Julia Norinder menar att det handlar om att skapa lust att vilja vara med – även i svåra processer:

– Förändringarsprocesser skapar ofta mycket negativ energi vilket är kostsamt, både på individ- och företagsnivå. Preeras idé är att motivera och driva de här processerna på ett öppet och positivt sätt. Vi kallar det den goda utvecklingsprocessen.


Text: Mats Lundström.

Artikeln publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2009.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem