2012-03-07

Jämställdhet kräver hårt arbete

Trots att Sverige är världens mest jämställda land är det långt kvar tills vi är jämställda i praktiken. Det konstaterar Ledarnas jämställdhetsexpert, Klara Adolphson.

Hur jämställd är dagens chefsmarknad?

– Inte särskilt jämställd alls. Cirka 34 procent av de svenska cheferna är kvinnor. Ju högre upp man kommer, desto färre kvinnor. Bland svenska börs-vd:ar är bara en handfull kvinnor.

Vad gör Ledarna för att bidra till en mer jämställd chefsmarknad?

– Vi vill främst vända upp och ner på den traditionella bilden av chefsyrket som en manlig arena. Kan vi förändra den bilden har vi förändrat mycket. Det är också viktigt att lyfta fram och undersöka vad det är för ledarskap vi behöver i Sverige. Framtidens kvinnliga ledare är ett exempel där vi lyfter fram den nya generationen kvinnliga chefer som gör ledarskap på ett nytt sätt.

Vad menar ni med att jämställdhetsarbetet ska leva i vardagen?

– Det gäller att vara medveten om genusperspektivet i allt man gör. Så fort någon har förutfattade meningar eller förväntningar på vad män och kvinnor ska kunna måste man reagera. Det kan till exempel handla om att man inte tror att någon kan eller vill för att hon är mamma.

Vilka är de största utmaningarna i arbetet?

– Det är ett steg framåt och två bakåt när man jobbar med jämställdhet. Därför gäller det att inte ge upp. Man måste hitta hävstångseffekter och jobba för att få så stor effekt som möjligt med de resurser som finns.

Vad har Ledarna för konkreta råd och tips till chefer/medlemmar för att underlätta jämställdhetsarbetet?

– Läs på och informera dig om hur det ser ut på arbetsplatsen. Slut allianser med dem som är engagerade och tycker att jämställdhet är viktigt. Ett tips om man inte orkar läsa genusvetenskap är att tillsammans med några andra välja ut en tv-serie, som till exempel "Mad men". Sedan kan man diskutera vad som har förändrats sedan 1960-talet och vad som är sig likt.


Klara Adolphson

Ålder: 36.
Jobb: Jämställdhets- och ledarskapsexpert vid Ledarna.
Just nu: Ligger bakom listan med de 75 mest framgångsrika kvinnliga ledarna under 35 år.

Framtidens kvinnliga ledare

Varje år sedan 2007 rankar Ledarna landets 75 främsta unga kvinnliga chefer. Vinnaren och listan med de 75 namnen över framtidens kvinnliga ledare, FKL, kommer i år att offentliggöras på en gala i Stockholm den 10 maj. Gemensamt för de nominerade är att samtliga är tongivande ledare under 35 år inom sina respektive verksamheter.

Läs mer om Framtidens kvinnliga ledare


Intervjun är även publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2012.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem