2012-04-20

”Kanonjobbet är inte allt”

Att erbjuda en bra lön på en stimulerande, kreativ och rolig arbetsplats är ibland inte tillräckligt, speciellt för företag på mindre orter.
– Fler chefer borde tänka på att locka med goda möjligheter för hela familjen på orten, säger Jenny Skoglund på Medak Networking i Växjö.

Jenny Skoglund arbetar på Medak Networking i Växjö. Företaget erbjuder ett helhetskoncept kring nyckelrekryteringar och deras familjer som flyttar till regionen. Många företag i trakten har svårt att rekrytera personal med specialistkompetens, och bland kunderna finns bland andra landstinget med ett stort behov av kompetenta läkare.

Ett av Jenny Skoglunds första uppdrag var därför att hjälpa en polsk läkarfamilj att finna sig till rätta i Växjö.

– Men det är inte så lätt att komma in i det svenska samhället. Bara att skaffa en bostad är svårt när man inte vet hur systemet fungerar. Eller att ordna ett svenskt personnummer, berättar Jenny Skoglund.

Hon började med att träffa den polska familjen för att se vad det största behovet var. En kort tid senare hade hon ordnat en hyresrätt till familjen, visat cykelvägar till jobbet och introducerat dem för det främsta svenska sociala nätverket – föreningslivet, i detta fall i form av en tangokurs.

Ett problem för Jennys kunder, som landstinget, har varit att specialiserade medarbetare inte stannar kvar utan flyttar igen efter några år.

– Men får man hela familjen att trivas stannar de, konstaterar Jenny.

I dag har hennes polska klienter köpt villa i Växjö, cyklar till jobbet, fortsätter med dansen och har inga planer på att flytta.

Stöd i beslutsprocessen

Hon hjälper dock oftast svenskfödda som behöver stöd i sin beslutsprocess. Ofta överväger de att flytta även till andra orter och har svårt att bestämma sig för vilken som är det bästa valet. Då kan Jenny introducera dem för regionens fördelar som bra boenden, vacker natur och ett rikt kulturliv. Hon hjälper också till att fixa arbete till medflyttaren, liksom skolor, barnomsorg och fritidsaktiviteter.

– Kanonjobbet är inte allt. Om familjen inte trivs kommer de ändå inte att stanna kvar. De behöver hjälp att rota sig.

Jenny och hennes medarbetare hjälper företag både från privat sektor och från offentlig sektor. Företaget drivs av en styrelse och medlemmarna är stora företag som ofta behöver rekrytera personal med specialistkompetens.

– Det kan vara specialister inom IT, sjukskötare, svetsare, ingenjörer, någon med spetskompetens.

De vanligaste frågorna från flyttsugna nyrekryteringar rör boendet och möjligheterna till barnomsorg.

– De vill veta var det finns trevliga boenden med bra service och behöver prata med någon som har lokalkännedom.

Jenny Skoglund är född och uppvuxen i Växjö och har själv upplevt hur det är att vara medflyttande under tre år i Calcutta.

– Det hade ju underlättat mycket om det funnits någon kontakt på plats att ställa frågor till om allt möjligt praktiskt.

Efterfrågan ökar

Efterfrågan på Medak Networkings tjänster ökar i takt med att konkurrensen om personer med nyckelkompetens ökar. På flera håll i landet växer liknande företag med liknande tjänster fram, som ett stöd till personalavdelningen när det gäller att rekrytera medarbetare med rätt utbildning.

– Jag rekommenderar fler företagare och chefer att tänka på de här bitarna. Det har varit lite eftersatt och fokus har många gånger legat på löner och arbetsklimat. Lyckas familjen rota sig i sin nya stad kommer de förmodligen att stanna kvar på arbetsplatsen och investeringen som en rekrytering är för företaget är säkrad.

Av naturliga skäl behöver nyanlända från utlandet mer stöd än nyrekryteringar från svenska orter. Och för Jennys del, som arbetat på Medak Networking i ett drygt år, har det varit en aha-upplevelse att få se på det svenska samhället genom nyanländas ögon. Med förundrad nyfikenhet introduceras de för svenska självklarheter som tv-licens, hyresrätt och regler kring tätskikt i badrum. Och de sociala koderna är minst lika viktiga: vad ska man ta med sig när sonen eller dottern blivit bjuden på kalas? Vad förväntas av gästen?

– Det är mycket som svenskar tar för självklart men som inte alls är det, säger Jenny Skoglund, och drar sig till minnes en familj som smakat grädde på en tillställning, och nu undrade hur de skulle tillreda grädden.

– De hade prövat både att koka den och frysa den. För oss är det ju uppenbart att den ska vispas, men hur vet man det? Man behöver någon att fråga om praktiska saker.

God lokalkännedom

För att tjänsterna ska fungera behövs god lokalkännedom, understryker Jenny Skoglund. Klienterna ska kunna få tips om bra fotbollslag till barnen, bästa picknickställena och badplatserna. I takt med att allt fler efterfrågar tjänsterna kommer företaget kunna växa på den lokala orten, tror Jenny.

– Den här tjänsten ligger väldigt rätt i tiden nu när det är en ökande brist på specialistkompetenser. Och det betyder så mycket för nyinflyttade att ha någon att vända sig till – samtidigt som vi själva lär oss väldigt mycket och får en rolig och attraktiv arbetsplats.


Jennys tre tips för att attrahera och behålla personal

  • Visa på fördelarna med din kommun.
  • Se till hela familjens behov.
  • Försök hjälpa även den medflyttande till jobb.


Jenny Skoglund

Jobb: Verksamhetschef på Medak Networking i Växjö.
Antal anställda: Tre stycken.
Bor: I Växjö med familjen.
Karriär: Lärare och studie- och yrkesvägledare. Har gått ledarskaps- och projektledarutbildning.
Senaste kontakten med Ledarna: Nyligen, när jag tittade på deras chefsguide om medarbetarsamtalet.


Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 4, april 2012.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem