2011-11-10

Lär dig dra fördel av sociala medier

Patrik Rosén. Foto: Johan Bergmark

Sociala medier – är de ett hot eller en möjlighet för dagens chefer? Arkitektföretaget Tema skapar just nu en strategi för användningen av mediet och Patrik Rosén är en av cheferna som arbetar där. – Lär dig dra fördel av mediet. Vi har exempelvis hittat konsulter och strategiska partners via kontakter på Facebook, berättar han.

Sociala medier brukar definieras som aktiviteter på internet som kombinerar teknik, social interaktion och innehåll som är skapat av användarna själva. Hit räknas exempelvis Facebook och Myspace, men även bloggar, twittrar och podradio. Klart är att allt fler chefer har fått upp ögonen för fördelarna med mediet.

Patrik Rosén är chef för en avdelning som arbetar med 3D-visualiseringar och illustrationer som används av arkitekter och dess uppdragsgivare. Företaget där han är anställd, arkitektföretaget Tema, arbetar just nu bland annat med bygghandlingar till Täby centrum och med de inre delarna av Stockholmsarenan, som ska stå klar år 2013.

Viktigt verktyg vid rekrytering

Patrik Rosén har länge varit intresserad av sociala medier och hans erfarenheter så här långt är övervägande positiva.

– För mig som chef innebär sociala medier helt enkelt ett stort nätverk. Jag ser dem som en viktig del av marknadsföringen av företaget och som ett viktigt verktyg vid rekrytering. Under min yrkeskarriär sedan år 2000 har alla mina nya arbetsgivare kommit ifrån olika delar av mina nätverk. En stor del av de externa uppdrag vi utför har också kommit från mina nätverk, förklarar Patrik Rosén.

Nyligen skulle hans avdelning leverera en stor mängd 3D-visualiseringar till ett utsatt datum och de behövde hjälp för att klara den tajta deadlinen. En av hans medarbetare har rötter i Sydamerika och har studerat och arbetat där. Tack vara regelbunden kontakt via Facebook blev det kollegorna i Sydamerika som bidrog till att bilderna blev klara i tid.

Strategi för sociala medier

Hans arbetsgivare, Tema, håller i skrivande stund på att ta fram en strategi för användandet av sociala medier inom företaget. Patrik Rosén vet att marknadschefen på företaget är väl insatt i mediets fördelar, så han tror att strategin kommer att vara ett bra stöd för hur medarbetarna kan använda mediet.

– I den grupp där jag är chef har vi muntligen diskuterat sociala medier och vilka gränser man ska dra. Vad händer exempelvis om man klagar över sin egen arbetsgivare, sina kollegor på Facebook eller i en blogg? Jag tycker att det är värre än att göra det i fikarummet på jobbet, för på Facebook når man ju många fler, säger Patrik Rosén, och fortsätter:

– Samtidigt är det positivt att företaget där jag arbetar nu skapar en koncernövergripande strategi. För när min avdelning växer, måste det vara tydligt för alla anställda vad vi får och inte får göra.

Öka kunskapen

Om han ska ge några råd till andra chefer och ledare så är det att öka sina kunskaper om mediet och även lära sig dra fördel av vad medarbetarna kan om sociala medier.

– Jag skulle bjuda in till en workshop eller ett möte där jag frågar hur medarbetarna ser på sociala medier och hur de anser att mediet bäst kommer till sin rätt på det egna företaget. Det kanske kan användas för att testa en produkt på en viss typ av konsumenter eller så kan de fråga sina uppdragsgivare vad de kan bli bättre på, föreslår Patrik Rosén.

Men Patrik Rosén har också full förståelse för att användandet inom vissa företag och organisationer – exempelvis bankväsendet, polisen, vården eller inom rättsväsendet – måste vara strikt reglerat av säkerhets- och sekretressskäl.

Utbrett användande

För att få ett grepp om hur utbrett användandet av sociala medier är kan det vara intressant att lyfta fram några siffror. I mars 2011 hade Facebook mer än 600 miljoner aktiva användare och den grupp som ökar mest i användandet av mediet i Sverige är kvinnor över 50 år. Fler än 700 000 svenskar är medlemmar i karriärnätverket LinkedIn (statistik från 2011). 48 procent av de nordiska företagen använder sociala medier för att hitta nya kunder och uppdrag (källa, Regus 2011).

De flesta företag och ledare har insett att sociala medier är här för att stanna – och det mesta pekar på att mediet kommer att växa ännu mer. Men hur ska en chef agera när en medarbetare lägger för mycket tid på sociala medier på arbetstid?

Policy för användandet

– Större företag tycker jag ska skapa en policy för användandet och att de ska vara tydliga med att mediet ska användas för företagets bästa. Men om en eller flera medarbetare dagligen använder stora delar av sin arbetstid för att blogga eller twittra om ämnen som inte är kopplade till verksamheten, så misstänker jag att problemet ligger någon annanstans – exempelvis i brist på uppföljning och utmanande arbetsuppgifter, säger Patrik Rosén.

I höst kommer Patrik Rosén fortsätta fokusera på att hans medarbetare utvecklas på jobbet och att de har utmanande arbetsuppgifter. En del av sin arbetstid kommer han fortsatt använda till att locka till sig nya kunder och medarbetare med hjälp av sociala medier. Och så vill han gå en utbildning i ledarskap, exakt vilken har han ännu inte bestämt.


Patriks tre bästa tips om sociala medier:

  • Lär dig mer om mediet och hur det kan användas. Bjud in dina medarbetare till en workshop där ni tillsammans spånar fram förslag på hur mediet kan stärka företaget.
  • Skapa en strategi för användandet, förankra den hos ledningen och hos medarbetarna.
  • Se mediets fulla potential och var kreativ, tänk i nya banor. Kan det användas för att testa en ny produkt eller för att nå nya kunder?


Patrik Rosén

Ålder: 29 år.
Gör: Arbetar på arkitekt- och projektledningsföretaget Tema i Stockholm, där han är chef för avdelningen Tema visualisering.
Bor: I Vistaberg, Huddinge.
Karriär i korthet: Har arbetat på olika arkitektkontor i Stockholm med 3D-visualisering sedan studenten 2000.
Senaste kontakten med Ledarna: Läser om utbildningar på ledarna.se. Vill gå en utbildning i ledarskap i höst, men har ännu inte bestämt vilken.


Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2011.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem