2014-01-23

”Låt hisstalet ge drömjobbet”

Susanne Stenman. Foto Annika af Klercker.

I Ledarnas nya utbildning Ledarskapsresan – Karriärplanering lär du dig vad som krävs för att ta nästa steg i karriären. Susanne Stenman har vässat sin presentation genom att skapa ett hisstal.
– Det är otroligt lärorikt att sammanfatta sina erfarenheter på 30–40 sekunder, säger hon.

Susanne Stenman har ett fritt och utvecklande jobb som konsult i fastighetsbranschen. Samtidigt längtar hon efter att få använda sina erfarenheter inom ledarskap och inköp i en ny chefsroll. En av hennes drivkrafter är ständig utveckling – av samma anledning anmälde hon sig till Ledarnas seminarie om att söka nytt jobb som chef.

– En inspirerande och lärorik utbildning. Vi pratade om vikten av att stärka vårt personliga varumärke, vad våra nätverk betyder för att hitta ett nytt jobb och hur vi bäst kartlägger våra främsta styrkor, drivkrafter och erfarenheter, berättar Susanne Stenman. 

I slutet av utbildningen frågade ledarskapsutvecklaren Jörgen Kihlgren om någon ville filma sitt hisstal; en 30–40 sekunders presentation av dina erfarenheter som chef och vad du har för drömjobb. En pitch om dig själv, om man så vill. Susannes tal ska användas som ett exempel i Ledarnas nya utbildning på ledarna.se, Ledarskapsresan – Karriärplanering som lanseras under januari 2014. Utbildningen tar upp hur du sätter ord på dina erfarenheter, vikten av att nätverka och hur du kan stärka ditt personliga varumärke. 

– Jag kan varmt rekommendera andra chefer att ta fram ett hisstal. Grundarbetet är väldigt viktigt, du måste börja med att inventera dina styrkor, drivkrafter och erfarenheter. Ta gärna hjälp av andra. Det är också en utmaning att välja och våga vara tydlig med vad man vill framöver. Och det på 30-40 sekunder, säger Susanne Stenman. 

Använda sina erfarenheter

Även om hon trivs med sitt nuvarande jobb som konsult, så längtar hon också efter att få använda sina erfarenheter som chef och projektledare. 

– Jag trivdes otroligt bra i rollen som inköpschef. Till en början var jag helt inställd på att hitta ett nytt jobb i just den rollen. Men tack vare coaching från Ledarna är jag nu mer medveten om vilken typ av uppgifter jag tycker är roligast och hur jag kan bidra bäst till ett företags utveckling. Och då öppnar sig plötsligt fler möjligheter. 

Susanne Stenman berättar att hon just nu för diskussioner med ett företag som verkar lovande. Det kan vara en framtida drömarbetsgivare. Men hur känner man egentligen igen dem? 

– Lika viktigt som att kartlägga dina egna styrkor är att fundera över vilka arbetsgivare du har trivts bäst hos och utvecklats mest hos. Själv har jag trivts bäst på företag som har sett sina chefer och gett oss möjlighet att utvecklas. När jag jobbade på Ericsson fick jag möjlighet att gå flera utbildningar inom ledarskap, projektledning och förändringsprocesser, vilket gjorde att jag utvecklades enormt.

En annan viktig pusselbit för Susanne Stenman är att hon ska känna förtroende för sin närmsta chef och för ledningsgruppen.

– Jag vill att mina egna värderingar om utveckling och ständig förbättring ska stämma överens med min arbetsgivares värderingar. För mig är det också viktigt att ha fullt förtroende för min närmsta chef. Hon eller han blir ju på sätt och vis en mentor och kommer att ha betydelse för min egen utveckling. 

Lärande och utveckling

På vägen mot drömjobbet satsar Susanne Stenman på lärande och utveckling. Varje möte med en hittills obekant människa är en möjlighet att prova hisstalet och se om mottagaren förstår. Och varje nytt nätverk ser hon som en möjlighet att knyta nya kontakter. 

– Jag är tacksam för att jag tagit mig tid att reflektera över vad jag vill och vart jag är på väg. Flera insikter har nått mig, bland annat att jag söker bredare nu, när jag söker nya chefsjobb. Det måste inte vara just inköpschef. 

Innan vi skiljs åt nämner Susanne Stenman ett av de tips som hon haft mest användning av: 

– När jag inventerade mina styrkor hade jag stor hjälp av att be tidigare chefer och kollegor om deras syn på mig. Det ger nya perspektiv och kan bidra till att du hittar drömjobbet snabbare.

 

Tre tips när du skapar hisstalet!

  • Kartlägg dina styrkor och förmågor. Besvara frågorna: Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?
  • Korta och välj ut det du vill väcka mest intresse kring.
  • Öva på en 40 sekunders presentation och gärna en kortare. Formulera en kärnfull mening om ditt drömjobb, nätverka och låt fler veta vad du vill.


Susanne Stenman

Just nu: Upphandlingsrådgivare i fastighetsbranschen. Söker samtidigt drömjobbet som chef.
Ålder: 48.
Bor: På Ekerö i östra Mälaren.
Karriär: Har arbetat som inköpschef, projektledare, förändringsledare och konsult i telekombranschen (Ericsson), detaljhandeln (ICA), tjänstesektorn (hotellchef) och fastighetsbranschen. 

 

Foto: Annika af Klercker.
Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1 januari 2014. 

Uppdaterat: 2014-02-26

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem