2009-12-10

Lönsamt att se över sina försäkringar

Lars Modin. Foto: Jeanette Hägglund

Har du koll på ditt försäkrings- och pensionsskydd? Ledarnas seminarium ”Din ekonomiska trygghet” ger dig den information du behöver.

– Det ger bra tips om hur du kan tänka när det gäller försäkringar, säger Lars Modin, platschef på PEAB Bygg i Gävle.

Vet du vad du omfattas av för skydd om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka? Får du frossa av att höra förkortningarna som PPM, ITP eller ITP-K? Tycker du att de oranga PPM-kuvertet är en obehaglig överraskning?

Tänk om. Det tar faktiskt inte så mycket tid att sätta sig in i detta. Det menar Lars Modin som är facklig företrädare och försäkringsrådgivare på en Ledarklubb på PEAB Bygg för Ledarnas medlemmar i Östersund, Gävleborg, Sundsvall i Hälsingebygden.

Lars Modin hävdar att kännedomen är förvånansvärt låg om våra vanligaste försäkringar som till exempel de allmänna sjukförsäkringarna och pensionen.

– Intresset är lågt. De flesta tänker nog att så länge man är frisk och kry är det inget problem. Nästan alla känner till att det finns en karensdag i sjukförsäkringar eller att det behövs ett läkarintyg för sjukskrivning efter sju dagar. Men många har inte koll på något utöver det. Många vet inte ens att arbetsgivaren betalar de först fjorton sjukdagarna och att Försäkringskassan går in först därefter, säger Lars Modin.

Deltog i seminarium

I mitten av november deltog han i ett av Ledarnas seminarium "Din ekonomiska trygghet - försäkrings- och pensionsseminarium". Föreläsarna går igenom vilka allmänna förmåner som finns och de som försäkringstagaren kan få via sin anställning, till exempel tjänstepension. De går också igenom vilka försäkringar som kan tecknas via medlemskapet i Ledarna.

Lars Modin har i egenskap av försäkringsrådgivare bra koll på området och han rekommenderar alla att försöka gå på seminariet.

– För mig var det mest en uppfräschning av mina kunskaper, men för många är den här kursen en väckarklocka om att se över sin trygghet på försäkringsområdet.

Ålderspension

Lars Modin, som är drygt 50 år, intresserar sig allt mer för sin ålderspension. Han är mycket nöjd med ITP-avtalet för privattjänstemän som är en kollektivavtalad försäkring genom hans anställning.

– Särskilt om man har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, motsvarande cirka 32 000 kronor per månad, då den allmänna pensionen bara försäkrar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Det betyder att ITP-avtalet blir en viktig del för min framtida pension, liksom att man har ett privat pensionssparande, förklarar Lars Modin.

Utöver ITP finns ITP-K där man själv bestämmer hur pengarna ska förvaltas. Precis som med IPT sköts IPT-K av företaget Collectum som också skickar ut årliga värdebesked i röda kuvert.

– Här finns det tillfällen att göra aktiva val, men det är viktigt att hålla koll så att de sparade pengarna verkligen ger något. Det är exempelvis a och o att välja fonder med låg avgift. Eftersom vi spar under så lång tid kan den nominella avgiften bli väldigt hög, säger Lars Modin.

Mindre välkänt är att tjänstepensionen ITP är oerhört viktig om man blir sjuk eller drabbas av olycksfall. Det finns även efterlevnadsdelar i ITP som har stor betydelse. Som medlem i Ledarna kan man också teckna en rad förmånliga försäkringar hos Trygg-Hansa för att stärka sitt skydd vid olycksfall, sjuk eller dödsfall.

Generellt kan sägas att de kollektivavtalade försäkringslösningarna är avgörande även för höginkomsttagare. Arbetar du på en arbetsplats utan kollektivavtal måste du själv ta tag i frågan om arbetsgivarens pensionsavsättningar.

Scenarier

På seminariet tas en rad olika scenarier upp. Vad händer om du drabbas av ofrivillig arbetslöshet? Vad händer om du drabbas av sjukdom under en längre tid? Vad bör du tänka på när det gäller ålderspensionen samt vad händer om du avlider före 65 års ålder?

Föreläsarna tar även upp vilka försäkringar man kan teckna förmånligt hos Trygg-Hansa genom medlemskapet i Ledarna. Sjukvårdsförsäkring, sjukförsäkring och sjukkapitalförsäkring stärker skyddet vid sjukdom. Skulle försäkringstagaren råka ut för en olycka är Olycksfallsförsäkringen bra att ha. Livförsäkring kan man teckna för att stärka sitt efterlevandeskydd.

Alla deltagare på seminariet får också en pärm med bra information att spara att ta med hem. Tanken är att pärmen också ska kunna användas för att samla alla försäkringar och pensionsbesked.

Intresset för seminarierna är stort. Ledarna har fem personer som arbetar med seminarierna runt om i landet. Ledarna arrangerar också informationsträffar på arbetsplatser.


Text: Mats Lundström.

Artikeln publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 12, december 2009.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem