2013-12-18

”Man kommer lättare fram om man är lyhörd”

Örjan Nässlander

Som miljö- och byggchef i Hammarö kommun har Örjan Nässlander uppdrag att kontrollera och övervaka att regler efterlevs. Men genom diskussion och öppenhet försöker han att komma ett steg till.
– Man kommer lättare fram om man är lyhörd, säger Örjan Nässlander.

Örjan Nässlander har ett uppdrag som innebär att han ansvarar för delar av det hållbarhetsarbete som drivs i kommunen. Och han ska stötta och leda sina medarbetare som dagligen utför kontroller ute i kommunen.

– Jag har makt att styra och ställa men det ställs också krav på mig i min roll som ledare. Miljömålen är politiskt beslutade och kraven är formulerade genom mer övergripande mål som ingen övergödning, giftfri miljö, god bebyggd miljö. Som miljöinspektör jobbar man i det tysta men det sker en förändring, vilket vi har sett i kvalitén på vatten till exempel.

Örjan är arbetsledare för miljöinspektörerna och den som ska ställa krav och stötta inspektörerna i deras uppdrag. Och det blir ofta chefen som får hantera klagomål.

– Jag vill veta hur inspektörerna har klarat sig. Det svaret ska jag leverera uppåt till politikerna. Att vi kan visa att kraven uppfylls. Och att gå in och ställa krav. Många väljer att försöka gå till chefen för att överklaga. Exempelvis om bensinmacksägaren inte kan förstå att de behöver en oljeavskiljare. Men där handlar det om att stötta inspektören. Så fort vi ser att det är ett miljöbrott så går det till åtalsanmälan. Då ställs vi på minussidan och det är verkligen en utmaning att hantera.

Driva på utvecklingen

I uppdraget ligger att se till att lagens lägstanivå är uppnådd. Men Örjans erfarenhet är att om det bedrivs mer tillsyn på ett område så får man miljöeffekter. Och att genom att föra diskussioner på rätt nivå.

– Det handlar om att prata med bönder på bönders vis. För det blir skillnad på diskussionen mellan en småföretagare och en vd för StoraEnso. Jag kan inte tvinga någon att göra mer än vad lagen kräver. Men vi kan uppnå mycket mer än så. Jag försöker låta bli att utdela pekpinnar. Det är alltid bra att diskutera först. Man kommer lättare fram om man är lyhörd, säger Örjan.

I hans uppdrag ligger att driva på utvecklingen – att se till att hans del av det kommunala hållbarhetsarbetet inte avstannar på en uppnådd nivå.

– Jag har gått från att ha varit en person som sett miljöfrågan som viktig men inte högst av allt. Om inte jag gör något så kommer det fortsätta i samma hjulspår. Man behöver byta fokus för att det ska ge resultat. Jag har också infört ett taxesystem som gör att skötsamma företag får färre tillsynstimmar och därmed lägre kostnad. Det ger en morot.

Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram?

– Jag ser att det är viktigt att efterfråga resultat. Frågar du inte får du inga svar. Sen behöver du vara engagerad. I de frågor där jag lagt ner mer engagemang har jag sett fler förbättringar.

Uppdaterat: 2013-12-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem