2012-10-11

”Mångfald är lönsamt"

Louise Ring. Foto: Kalle Assbring.

En systematisk satsning på företagskulturen har gett ökad mångfald inom Axfoodkoncernen, högre trivsel bland de anställda och ett förbättrat kunderbjudande. HR-direktör Louise Ring är Årets mångfaldschef och här är hennes bästa tips på hur man kan arbeta med mångfald.

Hur får man alla medarbetare i en stor koncern att gå åt samma håll, sträva efter samma mål och bli en del av en och samma företagskultur? Det frågade sig Axfoods HR-direktör Louise Ring och koncernchef Anders Strålman 2005, och det var starten på ett strategiskt arbete kring företagets kärnvärden.

Inom Axfood finns drygt 7 000 medarbetare under olika bolag inom dagligvaruhandeln i Sverige. Antalet butiker som företaget samverkar med uppgår till över 800, så behovet av att enas kring samma kärnvärden var stort.

I dag ger medarbetarna höga poäng på trivsel i alla medarbetarundersökningar, företaget är lönsamt, 22 procent av alla anställda har internationell bakgrund, inom koncernen talas över 30 olika språk och 57 procent av medlemmarna i styrelsen är kvinnor. Och Louise Ring är Årets mångfaldschef.

Strategiskt arbete

– Vi har aldrig haft mångfald som ett separat arbete utan satsat på ett strategiskt arbete med beteenden och attityder, där mångfald har ingått som en naturlig del, säger Louise Ring.

I koncernen ingår bland annat livsmedelskedjan Willys, som ofta ligger i områden där många kunder har internationell bakgrund.

– Vi vill spegla den marknad vi verkar på. I Sverige har 20 procent av alla invånare annan etnisk bakgrund än svensk. Det är en tillgång för oss om våra medarbetare också har det eftersom det ger ett bättre kunderbjudande.

För att underlätta mångfald av kulturer har vissa enkla förändringar gjorts. Till exempel finns hijab (huvudduk) i standardutbudet av arbetskläder för medarbetare i Willys- och Hemköpbutikerna. I Willysbutikerna finns välkomstskyltar på olika språk.

– Varje möte med en kund är viktigt, ett enda dåligt bemötande kan rasera hela kundrelationen. När jag var i en av våra Malmö-butiker senast träffade jag en butiksanställd som talade fem språk. Tänk vilken service han kan ge våra kunder.

Började uppifrån

Axfood påbörjade sitt arbete med kärnvärden ”extremt strukturerat”, som Louise Ring uttrycker det.

– Vi började uppifrån, med ledningen. Jag rekommenderar alla att börja där. Ledningen måste stå upp för kärnvärdesarbetet – och ha tålamod. Vi måste stå fast för våra kärnvärden även när det kommer en ny vd med nya idéer.

Företagsledningen fastslog fem kärnvärden som skulle genomsyra verksamheten. Kärnvärdena är: ”Du är viktig”, ”Butiken är scenen”, ”Vi vågar”, ”Vi har koll” och ”Starka tillsammans”.

– Till exempel ”Du är viktig” handlar om respekt för varandras kompetens och erfarenheter. Att alla ska få möjlighet att bidra.

Kärnvärdena baserades inte på hur det var, utan var man ville nå. Och de fick inte skrivas ut, sättas bakom ram och hängas upp på väggen, det var Louise Ring benhård med.

– Du kan aldrig styra attityder och beteenden med instruktioner. Förändring sker genom handling och i dialogen mellan människor.

En väg dit var att börja inifrån.

– I skapandet av sin egen kultur bör man inte satsa på externa konsulter och utbildningar, menar Louise Ring. De människorna kommer ju utifrån och åker hem sedan.

Istället skapade man två interna ledarskapsutbildningar och utbildade egna förändringskonsulter, som bär ansvaret för förändringsarbetet i varje bolag. Samtidigt beslutade man att alla rekryterande chefer ska genomgå en utbildning i objektiv rekrytering.

– I företagsledningen beslutade vi att fördelningen kvinnor och män på ledande befattning skulle vara inom spannet 40-60 procent senast år 2015.

Sätta mål och mäta

Genom objektiv rekrytering, objektiv antagning till butikchefstraineeprogram och strukturerad ersättarplanering har man på tolv år lyckats öka antalet kvinnliga butikschefer från 0 procent till 27.

– Att sätta mål och att kontinuerligt mäta är viktigt, det vill jag rekommendera alla. Då ser man tydligt var man behöver sätta in insatser och om insatserna fungerar.

Ett annat sätt att låta den nya kulturen bli tydlig i företaget var att lyfta fram goda exempel.

På intranätet kan alla medarbetare nominera Vardagshjältar. Medarbetare som gör en extra bra insats i linje med våra kärnvärden. Årligen delas också priset ”Guldäpplet” ut till de fem ledare som mest aktivt agerat enligt kärnvärden.

 

Louises tre tips för ett lyckat mångfaldsarbete

  • Förankra förändringsarbetet i ledningen.
  • Var tålmodig och stå fast. Acceptera att det tar tid.
  • Genomför förändringarna i dialog, inte med skriftliga instruktioner.


Louise Ring

Jobb: HR-direktör, Axfood AB.
Ålder: 57.
Bor: I Umeå.
Karriär: Arbetat med försäljning nationellt och internationellt på H&M. Detalj- & finanschef och HR-manager på Icahandlarna AB. Tilldelades priset för Årets Mångfaldsarbete 2012 på Kompetensgalan som arrangerades av bland andra Tidningen Chef.
Antal personer som rapporterar direkt till Louise: 18. I Axfoodkoncernen finns 7 000 anställda.


Foto: Kalle Assbring.

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2012.

Uppdaterat: 2013-01-10

Mer om mångfald

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem