2009-10-16

Mångfald hela vägen

Raymond Mankowitz. Foto: Jeanette Hägglund

– Vi stirrar inte på namn eller hudfärg. Det viktiga är att rekrytera rätt personer. Det säger Raymond Mankowitz, kommunikationsdirektör på McDonalds Sverige. Han menar att det är McDonalds mångfaldsarbete hela vägen upp till ledningen som bidrar till att det går så bra för företaget i Sverige.

Raymond Mankowitz är påtagligt stolt över hur mångfalden utvecklats på McDonalds. Redan för fyra år sedan vann han och restaurangkedjan kompetenspriset för att "på ett framgångsrikt sätt infört mångfald som en självklar del i företagets alla nivåer".

2009 är mångfald i arbetslivet viktigare än någonsin. Enligt Uppsala Universitets attitydundersökning, Mångfaldsbarometer, tycker allt fler av det svenska folket att det är självklart att invandrare ska ha samma arbetsvillkor som svenskar.

– Vi måste byta synsätt. Det är företagen som ska integreras i det mångkulturella Sverige, inte invandrarna. De företag som inte har koll på det här kommer inte heller att vara konkurrenskraftiga i framtiden, menar Raymond Mankowitz.
Han berättar vidare att företagets mål är att spegla det samhälle de verkar i.

– Detta är en fråga som alltid varit mer eller mindre viktig för oss. Det är ett ständigt pågående arbete och det är själva kärnan. Det får inte vara en kampanj utan måste vara rotat i företagets grundläggande värderingar.

Genomsyrar mångfalden hela företaget?

– Ja, absolut. En majoritet i ledningsgruppen har invandrarbakgrund. Det har möjliggjorts genom att vi börjar med att rekrytera rätt personer i den ständiga jakten på talanger. Och vi stirrar oss inte blinda på namn eller hudfärg. Alla måste gå igenom samma utbildning och kompetensutveckling hos oss. Cheferna är sedan med i rekryteringen vilket innebär att de filter som är vanliga i andra företag är borta.

Det finns fördomar mot att arbeta på McDonalds. En är att det är lätt att få jobb, men den vill Raymond Mankowitz gärna slå hål på.

– Visst har vi låg tröskel, men vi har jäkligt höga krav på vem du är och vilka egenskaper du har. Vem som helst får inte heller jobb hos oss. Vi har 30 000 sökande varje år och cirka 3 000 får jobb.

Med det genomgripande mångfaldsarbetet får McDonalds en bredare och större kompetens och kan lättare tolka både problem och möjligheter i samhället. 30 procent av de anställda har invandrarbakgrund. I företaget jobbar över 90 nationaliteter och som talar fler än 50 olika språk. 420 000 kunder serveras varje dag i alla delar av Sverige.

En positiv effekt är produktutveckling, till exempel produkter kopplade till kultur. I vår restaurang i Rosengård i Malmö tyckte restaurangchefen att vi borde ta fram en större fiskburgare under ramadan. Så vi tog fram en större fiskburgare och nu har den exporterats till andra orter, till exempel Skärholmen i södra Stockholm. Ett annat exempel är vår couscous-sallad.

Mångfald är uppenbarligen fortfarande ett problem för många svenska företag?

– Det är min bild också. Får de frågan om det är viktigt med mångfald så säger majoriteten att det är viktigt och att man kan förklara varför. Men samtidigt är det så att många inte har mångfald varken i ledningen eller i den organisationen , trots att det är bevisat att individer med olika ursprung berikar företaget framgångsrikt.

Vad betyder den pågående lågkonjunkturen för mångfalden?

– Kristider gynnar inte mångfalden. När arbetslösheten stiger så drabbas de grupper som redan står långt från arbetsmarknaden, det vill säga unga och de med invandrabakgrund.


Text: Mats Lundström.

Artikeln publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2009.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem