2011-02-09

”Min lön har inte hängt med ansvaret”

Ataj Custovic. Foto: Johan Bergmark

Han har personalansvar för 20 anställda och basar för en maskinpark som är värd miljontals kronor. Det syns inte i lönekuvertet, enligt Ataj Custovic, produktionsledare på Modexa. – Ändå är jag nöjd med min lön, säger han.

Kökslucketillverkaren Modexa i Västerås var Atajs tredje arbetsplats när han började där som verkstadsoperatör. Ganska snabbt fick hans närmaste chefer upp ögonen för den ambitiöse 23-åringen och lät honom gå kurser vid sidan om jobbet för att förkovra sig. Det har gjort att han i dag sitter med i företagets produktutvecklingsgrupp, är ansvarig för maskinparken och har personalansvar för ett tjugotal medarbetare.

– Med det i åtanke har inte min lön hängt med. Jag har delvis bonuslön, vilken är kopplad till hur bra det gått i produktionen, men huvudsakligen sätts min lön efter mjuka värden i den balanserade målbild vi tagit fram. I den ingår punkterna Lönsamhet, Kund/Kvalitet, Medarbetare och Process, allt enligt de gemensamt framtagna värdegrunderna för Västeråsfabriken.

Utvecklingssamtal

Hur det går med de mjuka värdena får Ataj reda på vid de utvecklingssamtal som han har med sin chef två gånger om året. Liknande samtal baserade på ett frågeformulär har Ataj även med sina medarbetare.

– Då sätter vi gemensamma mål som följs upp efter sex månader. Utfallet av det vi bestämt ligger till grund för lönesättningen tillsammans med kollektivavtalet.

Viktig förmån

För medarbetarna på Modexa är friskvårdsbidraget på 5 000 kronor per år den enda konkreta förmånen, men det är en mycket viktig förmån, menar Ataj.

– Det är ett fysiskt tufft jobb så det gäller att noga sköta sin kropp. Vi har haft problem med sjukfrånvaro, men vi är på god väg att komma till rätta med det. När vi började mäta hade vi 86 procent frisknärvaro, men förra månaden var den 98 procent.

Problemen återfinns ofta hos yngre medarbetare som arbetar stenhårt under en tid, med följden att de får förslitningsskador och måste sjukskrivas. För dem är det extra viktigt med friskvård, men också ett avtal med företagshälsovården så att de snabbt kan behandlas. En annan – och väl så viktig – förmån är de gånger då uppsatta mål nås, vilket skedde nyligen då det inte inkommit en enda reklamation.

– Då gick jag och killarna ut och åt tillsammans. Det är trevligt, men då gäller det att hitta balansgången mellan att vara chef och kompis.

Personlig utveckling

Egen personlig utveckling brukar spegla sig i lönen – men för Ataj har lönens storlek varit av sekundär betydelse.

– Lönen har inte spelat någon roll för mig förrän de senaste åren. När jag började som gruppledare var jag lågt betald sett till vad jag gjorde och vilket ansvar jag hade. Det är först de två, tre senaste åren som jag börjat tänka på vilken lön jag har. Jag är nöjd med min lön i dag, men det är klart att jag inte skulle tacka nej till högre lön, säger Ataj.

Den verkliga personliga utvecklingen skedde redan när Ataj blev gruppledare för produktionen, för då började också problemen. Vissa äldre medarbetare som jobbat där i hela sitt liv hade svårt att acceptera den unge chefen.

– De hade svårt att ta order från mig och menade att jag inte förstod hur produktionsprocessen fungerade. Dessutom fanns det de som ansåg att jag hade bytt till arbetsgivarens sida, säger Ataj.

Felaktig ledarstil

Hans respons blev att försöka överbevisa dem genom att lära sig så mycket som det bara gick om hur produktionen fungerade. Han använde också ett ledarskap som han i dag inte skulle använda.

– Mina kollegors inställning till mig skapade en ond cirkel. I stället för att lyssna blev jag hård och konfrontativ, jag kunde till exempel ta konfrontationer i grupp. Det hela gick så långt att facket kopplades in. Jag hade helt enkelt en felaktig ledarstil.

Samtal och kurs

Till Atajs försvar kan det tilläggas att det samtidigt var en turbulent tid på företaget: platscheferna kom och gick, vilket knappast skapade arbetsro. Lösningen kom från Modexas vd som coachade Ataj med avstämningssamtal veckovis.

– Han ringde varje fredag och vi gick igenom hur veckan varit. Han var ett bra bollplank och jag kunde bearbeta allt genom honom.

Vd-samtalen var dock bara en del i lösningen. Ataj fick också gå en kurs i personligt ledarskap hos LMI – en kurs han verkligen vill rekommendera till andra chefer – och på Modexa utsågs fyra driftsledare, vilka blev Atajs högra händer i produktionen.

Succesiv förändring

Hela förändringen tog ungefär två år och skedde successivt. Mycket handlade om ett personligt arbete för Ataj, som är medveten om att hans ibland hetsiga humör inte är positivt.

– Jag vill helst att saker ska ha hänt i går. Det hela blev främst en inre resa i mitt ledarskap. Numer tänker jag på ett helt annat sätt i ledarskapsfrågor.


Atajs tre tips vid lönesamtal

  • Lägg känslorna åt sidan. Jag har sett andra misslyckas med detta och det blir aldrig bra.
  • Premiera dem som är effektiva och ställer upp för företaget.
  • Ta inte allt vad som sägs personligt utan håll samtalet på en professionell nivå.
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem