2009-03-04

Nätverkar för fler kvinnor med chefsjobb

Claudia Suraga.

– Det sägs att viljan att öppna styrelserummen för kvinnor finns hos både män och kvinnor. Men om den finns, varför går det då så långsamt?

Det undrar Claudia Suraga, vd för det kvinnliga nätverket Carpe Competencia som hon startade 2003. Hon studerade då på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, och saknade ett kvinnligt nätverk som kunde ge henne en ökad insikt i svenskt näringsliv, samt tips och inspiration om vad hon kunde göra efter examen.

Syftet med Carpe Competencia, som idag har cirka 2 000 medlemmar, är att motivera, inspirera och utbilda kvinnliga högskolestudenter i ledarskap och entreprenörskap.

– Med nätverket vill vi hjälpa till att öppna dörrar, och göra våra deltagare bättre på att nätverka och ta kontakt.

Praktiska erfarenheter

Ett av de större projekt som nätverket driver är "Stella" – ett årslångt mentorprogram där 20 kvinnliga studenter matchas med ledande personer i näringslivet. Det finns också ett så kallat "business program" där deltagarna får träffa företag som nätverket samarbetar med, och tillsammans med dessa gå igenom olika case och utmaningar.

Carpe Competencia anordnar också inspirationsdagar, föreläsningar och workshops på olika teman som har med ledarskap och entreprenörskap att göra.

– Nätverksdeltagarna kan antingen haka på redan existerande projekt eller starta upp nya. Carpe Competecia hjälper till med det praktiska kring projekten och fungerar som stöd och bollplank. På så sätt kan den som drar igång ett projekt fokusera på själva innehållet, förklarar Claudia Suraga.

Bryta mönster

Att öka andelen kvinnliga chefer i svenskt näringsliv är en viktig drivkraft för Carpe Competencia.

– Att öka andelen kvinnliga chefer är en komplex fråga med många perspektiv. Det man kan fråga sig – nu när vi anser oss vara öppna och medvetna – är varför arbetet för ökad jämställdhet ändå går så trögt. Jag tror att det beror på att förändring tar tid. Vi är präglade av vår historia – av gamla synsätt och könsroller. Vi måste bryta mönster, betonar hon.

Claudia Suraga tror att det är en mängd faktorer som tillsammans kan bidra till en positiv utveckling när det gäller jämställdhet.

– Jag ser att vi sakta men säkert blir mer medvetna och jämställda. Det handlar om både en professionell och privat justering. Och allt ifrån Spice Girls och Grynets framgångar till dagispersonal som är mer medveten om jämställdhetsfrågor bidrar till en positiv utveckling, säger hon.

Men Claudia Suraga betonar återigen hur komplex frågan är och vill lyfta några frågor som hon tycker ställs alltför sällan i debatten. Frågor som saknar enkla svar.

– När kvinnor blir jämställda, behöver de då försaka sin kvinnoroll? Bli en manlig kvinna? På vilka villkor går man in på arenor som domineras av män?

Förebilder och åtgärder

För att få en långsiktig positiv förändring är det viktigt att inspirera till chefskap genom att lyfta framgångsrika ledare – både kvinnor och män, betonar Claudia Suraga.

– Undersökningar visar att det är viktigt med förebilder. Det finns en vilja att veta hur andra har valt – hur de rent konkret har gått tillväga. Vi kan visa hur många exempel som helst för nätverket. Det är en törst som aldrig släcks!

Carpe Competencia tar inte ställning till kvotering, och själv har Claudia Suraga pendlat i sin uppfattning. Hon ser kvotering som en drastisk och skarp åtgärd.

– Men stora tryckande åtgärder som har effekt behövs. Människor har svårt för förändring, och är bekväma. Därför skulle vi behöva "trycka till" ordentligt för att få jämvikt.

Hon menar att det är viktigt att öppna folks ögon för hur det ser ut idag när det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden.

– Det behöver bli konkret. Till exempel genom att visa hur mångfald är kopplat till lönsamhet, att ökad mångfald är något som vi behöver för att tjäna mer pengar. Vi lever ju i ett kapitalistiskt samhälle som drivs av konsumtion. Att tjäna pengar är en av de starkaste piskorna. Ideologiskt har vi ju fattat att det är viktigt med jämställdhet men ändå går det så trögt, avslutar Claudia Suraga.

 


Mer om Carpe Competencia

Carpe Competencias kontor finns i Stockholm. Verksamhet bedrivs också i Lund, och är under uppbyggnad i Göteborg. Förutom Claudia Suraga är ytterligare en person anställd på heltid, och ett tiotal studenter arbetar ideellt med nätverket, som har ett tätt samarbete med cirka 25 företag. Aktiviteterna har hittills framför allt varit riktade gentemot civilingenjörer och civilekonomer vid Handelshögskolan och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Läs mer om Carpe Competencia på www.carpecompetencia.se

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem