2012-11-07

”Nyckeln är att ta sig tid och lyssna”

Karin Säff Göransson. Foto: Kalle Assbring.

För vd:n Karin Sääf Göransson pågår utvecklingssamtalen med medarbetarna varje vardag. Hon lägger också stor vikt vid de formella medarbetarsamtalen och lönesamtalen en gång om året.
– De är en motor i vår verksamhet, berättar hon.

Sedan Karin Sääf Göransson blev verksamhetschef på Bambi 2005 har antalet anställda ökat från 79 till cirka 270 – och omsättningen stigit från 12–15 miljoner kronor om året till 55–60 miljoner.

Bambi driver ett korttidshem för barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar, och en dagverksamhet för  vuxna. Man erbjuder också personlig assistens och avlösning.

Uppdraget är Karin Sääf Göranssons första chefsjobb – och hennes ledarskap har vuxit fram med verksamheten och människorna i den, berättar hon.

– Att bli chef har aldrig varit ett mål för mig. Men när jag nu har den rollen är det viktigaste för mig att fungera som ett stöd och bollplank för mina medarbetare. Jag vill bjuda in till samtal även om svåra saker, och hjälpa de anställda att utvecklas.

Hon sitter mitt i det lilla kontorslandskapet på kansliet vid Slussen i Stockholm där åtta kvinnor arbetar. Lokalerna är öppna med höga fönster mot Söder Mälarstrand. Svarta tygskärmar delar in kontorsplatserna.

– Man behöver inte ens knacka på en dörr för att nå mig. Det är bara att kika bakom skärmen.

Viktiga investeringar

Karin Sääf Göransson ser medarbetarsamtalen – eller utvecklingssamtalen som de också kallas – varje höst, och lönesamtalen på våren, som viktiga investeringar för företaget. Hon bokar alltid in två timmar för ett samtal, och strävar efter att använda ”sokratisk frågemetodik”: att ställa öppna frågor.

– Undvik frågor som man kan svara ja eller nej på – det är ett råd som jag kan ge andra chefer. Ett annat tips är att träna sig på empatiskt lyssnande – att man försöker släppa sina tankar och föreställningar och öppna sig för vad den andra säger. Har jag en förutfattad mening om vad du ska säga är det sannolikt att jag hör just det.

– När jag gick en ledarskapsutbildning fick vi träna på det här genom att samtalet filmades. Därefter fick vi direkt respons på vårt sätt att ställa frågor, kroppsspråk och så vidare. Det var enormt lärorikt.

Med utvecklingssamtalen som bas för hon ett dagligt samtal med de anställda.

– Nyckeln är närvaro – att ta sig tid och verkligen lyssna. Mina medarbetare kommer ständigt till mig med frågor, funderingar, synpunkter. Det kan handla om allt från en idé om en utbildning till hur man ska förhålla sig i en konflikt mellan en förälder och en assistent.

Som chef får man skapa sig tid, tycker Karin Sääf Göransson.

– Om en medarbetare har ett problem, och jag ger henne fem minuter – då jag släpper allt annat och verkligen fokuserar – så räcker oftast de fem minuterna.

– Men är jag stressad, splittrad – ja, då kan jag ägna problemet femton minuter och ändå inte räcka till.

Ständigt uppdaterad

Eftersom Karin Sääf Göransson inte stänger in sig i ett vd-rum känner hon sig ständigt uppdaterad:

– Uppstår ett problem känner jag oftast till bakgrunden, vilket gör det lättare för mig att hitta lösningar på problemet.

Utvecklingssamtalen har konkret resulterat i att de anställda fått nya roller och ansvarsområden, förklarar hon.

– En period när vi växte snabbt behövde vi en tydligare organisation. En av administratörerna fick då ett mer övergripande personalansvar. En annan fick fokusera mer på våra utbildningar.

– Tack vare de samtal som vi hade haft kände jag till medarbetarnas ambitioner. Den nya organisationen satte sig snabbt.

För Karin Sääf Göransson är lönesamtalet varje vår också ett utvecklingssamtal.

– Vi har nyligen tagit fram ett nytt, tydligare underlag för lönesättning. Det är viktigt att kunna konkretisera för de anställda hur de ska få mer av kakan – vilken utbildning de behöver gå, vilket ansvar de behöver ta och så vidare.

Bambi är ett föräldrakooperativ som startade 1992 av några föräldrar till barn med omfattande funktionsnedsättningar. Målet var en hemlik och samtidigt stimulerande miljö där de kunde lämna sina barn.

I dag får ett 60-tal familjer hjälp med avlösning och assistans genom Bambi. All vinst går tillbaka in i verksamheten – som förändras utifrån familjernas behov.

Satsar mycket på utbildningar

Karins mål är att varje medarbetare ska känna sig sedd – och att de är trygga och motiverade i sitt arbete som gör sådan skillnad för barnen och ungdomarna.

– Jag har själv arbetat som personlig assistent och vet vilket avancerat – och ibland ensamt – arbete det är.

– Alla som jobbar hos oss blir erbjudna en handledning – och de kan alltid ringa sin administratör och prata om stort och smått. Vi satsar också mycket på utbildningar.

Karin har aldrig sett sig som en typisk ledargestalt:

– Jag var blyg och tyst som ung. Men jag har å andra sidan alltid varit lösningsfokuserad, och en som tar ansvar.

Hennes pappa var chef men ingen ”klassisk auktoritär ledartyp”, berättar Karin.

– När hans anställda surade över att rökarna fick fler pauser än de andra införde han fruktpauser för icke-rökarna. Han befann sig nära de anställda.

Kanske har han inspirerat dottern. När Bambi rekryterade en ny löneadministratör i höstas fick alla på kansliet intervjua henne innan hon anställdes.

– Vi jobbar så nära varandra – det är oerhört viktigt att vi fungerar väl tillsammans, säger Karin Sääf Göransson.

 

Karins tre bästa tips om utvecklingssamtal

  • Man kan träna sig på att lyssna med empati – ”tömma sig” på sina egna tankar och föreställningar, och verkligen lyssna.
  • Förbered dig. Tänk noga igenom vilka frågor du vill ställa, och varför, och hur du vill följa upp det ni pratar om.
  • Visa att samtalet är viktigt genom att välja en lugn plats där ni inte kan bli störda.


Karin Sääf Göransson

Gör: Vd för föräldrakooperativet Bambi ekonomisk förening.
Antal anställda: Cirka 270.
Ålder: 57.
Bor: I södra Stockholm.
Karriär i korthet: Socionom. Arbetade med rådgivning till vuxna med rörelsehinder i cirka 20 år innan hon blev chef på Bambi för sju år sedan.


Foto: Kalle Assbring.

Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2012.

Uppdaterat: 2013-01-08

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem