2011-03-21

Patrik är Årets Ledarutvecklare

Patrik Hedljung.

Patrik Hedljung, projektledare på Scouterna, är en av vinnarna i duon som i förra veckan förärades Ledarnas pris som Årets Ledarutvecklare 2011.

– Det känns smått overkligt, det var en härlig Oscarskänsla över Kompetensgalan. Att få pris känns som ett erkännande, både för oss som individer och för ideell sektor, att vi uträttar något viktigt.

Patrik Hedljung, 37, har en lång bakgrund som högskolestudent bakom sig där han avverkat en rad ämnen, som pedagogik, psykologi, kommunikation och konflikthantering. Han har även arbetat inom skolan, kriminalvården och psykiatrin. I dag leder och utvecklar han Scouternas ledarskapsutbildning "Värdebaserat Ledarskap" i samarbete med kollegan Kaspra Burns.

– Det är viktigt att skapa möjlighet för de unga ledarna att lära något om sig själva. Ledarskap är ett stort ämne och vi börjar med det svåraste, att lära känna sig själv, säger Patrik Hedljung.

– Ett autentiskt ledarskap innebär att man är medveten om vilka värderingar man har och lever efter dem, att de speglas i handlingar.

Ge feedback

Patrik Hedljung är själv 70-talist men jobbar nära 80- och 90-talistgenerationen. De unga ledarna som utbildas i Scouternas regi ansvarar för barn- och ungdomsverksamhet, sitter i styrelser eller har uppdrag som projektledare.

– Det har varit mycket snack om att de unga ska vara så annorlunda att leda, men de har inga andra behov än tidigare generationer. Det som skiljer är att de är uppvuxna med "ta-ingen-skit"-Grynet och de vill känna sig betydelsefulla, kompetenta och omtyckta, säger Patrik Hedljung.

– Det kommer att ställa högre krav på framtidens ledare att ge feedback, och det handlar inte om pengar, utan det kräver att man har koll på och ger av sig själv som ledare.

Värderingsfrågor i fokus

Sedan 2006 har Scouterna arrangerat ledarskapsutbildningar för unga mellan 20 och 25 år i ideella organisationer i samarbete med andra ungdomsorganisationer, som Fryshuset, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa och med stöd från näringslivet i form av mentorer, bland andra ICA, Volvo, Stena, Sandvik, SATS och Adidas. Fokus ligger på värderingsfrågor.

– Att man som ledare är medveten om sina värderingar är ett ovärderligt hjälpmedel för att hantera en arbetsgrupp. Det finns många fördelar med att man redan som ung ledare i 20-års ålder får verktyg och metoder att reflektera kring svåra frågor för att bli medveten om sina värderingar, säger Patrik Hedljung.

För en äldre ledare, med en lång chefskarriär bakom sig, kan en liknande kurs med fokus på personlig utveckling bli en omvälvande process.

– Ofta kan det, när man får ärlig och öppen feedback och frågor om vem jag är, bli en ögonöppnare och leda till ett drastiskt uppvaknande där man omprövar sina karriärval och helt sadlar om, säger Patrik Hedljung.

Självkännedom

Unga ledare med självinsikt, trygghet och tydliga värderingar har mycket att tillföra organisationer och företag.

– Att från grunden i ett tidigt skede i livet ha med sig ett värdegrundat ledarskap är en stor tillgång. Det ger en trygghet som man annars bara kan utveckla med ålder och erfarenhet och kanske inte ens då, säger Patrik Hedljung.

Det kan också få stor betydelse för arbetsklimatet.

– Självkännedom är den svåraste biten av ledarskapet och den tar längst tid. Men den har bäring för de andra delarna av ledarskapet. Och en ledare som är medveten om sina värderingar står stabilt när det stormar, både på och utanför organisationen.


Patrik Hedljungs ledartips:

  • Ät lunch med någon du retar dig på. Att undvika personen förvärrar saken och ditt motstånd bygger troligtvis till stor del på brist på förståelse.
  • Skriv en lista med dina medarbetares namn. Fokusera den närmaste veckan på de som kom längst ner. De gjorde det av en anledning och du har mycket att vinna.
  • Fokusera på målet. Hur svårt det ibland än kan vara, fokusera på målet och låt medarbetarna staka ut vägen.
  • Utmana din detaljstyrning. Bli ledare i en verksamhet där du inte har någon expertkunskap.
  • Utveckla ditt ledarskap. Bli mentor åt en deltagare på Värdebaserat Ledarskap.


Läs också intervju med Kaspra Burns

Läs om Kompetensgalan

Uppdaterat: 2013-11-07

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem