2008-06-09

Personlig mognad viktig

Thomas Jordan.

Brist på självinsikt är en vanlig orsak till arbetsplatskonflikter. Det menar konfliktforskaren Thomas Jordan med mer än 20 års erfarenhet av konflikthantering.

Konflikter kan uppstå på grund av konflikträdsla, istället för att lösa problemen stoppar vi huvudet i sanden.

– Men även brist på självinsikt är en vanlig orsak till konflikter, man är oförmögen att se sin egen roll, agerar utan att reflektera och man klarar inte av att skilja sak från person, säger Thomas Jordan, som är docent vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Med mer än 20 års erfarenhet av forskning och undervisning inom konflikthantering är han idag en flitigt anlitad konsult och föreläsare. Han har även tagit fram webbplatsen Arbetsplatskonflikt, som ger ett brett perspektiv på konflikter i arbetslivet.

Konstruktiva samtal

Enligt Thomas Jordan är den personliga mognaden viktig hos både chefer och anställda för att lösa konflikter.

– Den som har insikt kan ofta agera smidigare tillsammans med människor som inte fungerar som de själva, vilket minskar risken för friktion.

Thomas Jordan menar att chefer kan skapa konstruktiva samtal som leder från konflikt till utveckling.

– Chefen är viktig, det gäller att vara skicklig att tvätta bort anklagelserna mellan parterna och vaska fram vad konflikten handlar om i grunden.

Konflikter är inte enbart av ondo, förutsatt att man löser dem. De kan bli ett avstamp till något nytt.

– De blir en förändring som är utvecklande och som vi kan lära något av. De kan lära människor att arbeta bättre tillsammans, förutsatt att man försöker lösa dem konstruktivt.

Två typer av konflikter

Det finns två typer av konflikter, tvister i arbetslivet och relationskonflikter. Tvisterna kan gälla meningskiljaktligheter i en sakfråga.

– Den typen av konflikter kan ofta vara positiva och utveckla både verksamhet och medarbetare.

Det kan också komma något positivt av relationskonflikter, även om de är svårare att hantera.

– Du tvingas konfronteras med dig själv, men de kan också stärka tilliten till arbetsplatsen om de hanteras skickligt.

Thomas Jordan menar att den bästa fråga man kan ställa sig som chef är: hur kan jag göra det lätt för mina medarbetare att lösa problem?

Arbeta långsiktigt

Hans råd är att arbeta långsiktigt för att förebygga konflikter, odla en kultur där det råder en problemlösande attityd.

– Det gör att människor inte går i försvar vid en meningsskiljaktighet. Visar man att man är beredd att titta närmare på problemet kan det lösa många konflikter på ett tidigt stadium.

Som chef ska man vara tydlig med varför man inte ägnar mer tid åt en fråga.

– Om medarbetarna känner att det finns rim och reson i ett beslut reducerar man utrymme för att folk ska bli sura.

Väl fungerande forum, möten, medarbetarsamtal och utvecklingssamtal är alla bra metoder för att skapa låga trösklar och utrymme för medarbetare att ta upp frågor de vill tala om.

– Det hindrar att frustrationen börjar växa och äta på tilliten och viljan att vara konstruktiv.

Workshops och fortbildningar i personlighetsskillnader, kommunikation, gruppdynamik, gärna med ett humoristiskt perspektiv, är ett annat sätt att öka självinsikten i arbetsgruppen.

Humor, prestigelöshet och att fika tillsammans stärker gemenskapen.

– Det kan vara små enkla saker som gör det lättare att slippa konflikter, det kan vara något så lätt som att hälsa på varandra på morgonen och när man går hem.


Text: Margaretha Eldh


Så utvecklar man självinsikt:

  • Var öppen för återkoppling från andra.
  • Reflektera över varför det blev som det blev i olika incidenter du varit inblandad i.
  • Träna upp förmågan att lägga märke till dina egna reaktioner i olika typer av situationer.
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem