2010-06-11

Prioritera dig själv – bli en förebild för andra

Gregor Waldner.

Ät bra, sov bra, träna och ge dig själv nya utmaningar. Då orkar du prestera som chef och blir samtidigt en bra förebild för dina medarbetare. För Gregor Waldner handlar hållbart ledarskap om att ta hand om sig själv.

Hur får man medarbetarna att prestera bra, samtidigt som man hjälper dem att hitta en bra balans mellan privatliv och arbetsliv? Enligt Gregor Waldner, som arbetar med kundlojalitet på försäkringsbolaget Chartis, måste chefen börja med chefen. Att chefen mår bra och lever sunt är en viktig förutsättning för att han eller hon ska få sina medarbetare att göra detsamma. Den som mår bra orkar också ge till andra.

– En viktig roll för en ledare är att motivera andra att ta hand om sig för att orka prestera på jobbet. För att göra det på ett trovärdigt sätt måste man börja med sig själv, säger Gregor.

För honom är grunden att hålla sig i form fysiskt: att träna, äta nyttigt och se till att få tillräckligt med sömn. Att en person blir utbränd beror nästan aldrig enbart på hård arbetsbelastning.

– Jag tror att den som sover, äter och tränar kan arbeta i princip hur hårt som helst under arbetstid utan att bli utbränd. Förutsatt att jobbet är roligt. Eftersom jag vet att jag mår bra av att leva så, prioriterar jag det oavsett hur mycket jag har att göra på jobbet.

Utmaningar viktigt

Men även den psykiska hälsan är viktig för att kunna prestera. Gregor hämtar ny kraft en gång i veckan genom att träffa någon som fungerar som en inspirationskälla. Det kan vara en kompis eller en person från något nätverk han tillhör.

Men även utmaningar är viktiga. Det kan vara små saker, som att testa en ny maträtt eller att se en teaterpjäs. Eller större utmaningar:

– Genom att utmana mig själv förstår jag bättre hur jag fungerar. Tidigare höll jag på med actionsporter. Nu håller jag på med improvisationsteater, vilket är en betydligt större utmaning. När man gjort något man var lite halvskraj inför och klarat det har världen blivit lite större.

Skapa en hållbar arbetsplats

Förutom att vara en bra förebild och en trovärdig samtalspartner kan en chef göra en hel del praktiskt för att skapa en hållbar arbetsplats där människor trivs och mår bra. Schemalagd träning på arbetstid, gemensam frukost och lunch i grupper som avviker från de "normala" grupperna på jobbet är några exempel.

Att uppmana till deltagande i nätverk eller seminarier som ger inspiration eller utmana andra avdelningar i gång, skidåkning eller fotboll är några andra.

Gregor nämner också aktiviteter där de anställda tillsammans gör någon form av samhällsinsats, att så många som möjligt blir blodgivare eller att man gör något för hemlösa.

– På min arbetsplats försöker vi göra något gemensamt en gång i månaden. Det vill jag verkligen tipsa andra chefer om att göra. Det behöver faktiskt inte ta så mycket tid, men ger något gemen-samt att prata om. Det skapar närhet i gruppen. Det räcker inte med fester och after work.

Modiga chefer

För att få medarbetare att må bra på lång sikt är det viktigt att skapa en trygg och stabil atmosfär där människor utvecklas. För att nå dit krävs modiga chefer som vågar lyssna, diskutera, ta konflikter (och lösa dem) och framförallt vågar släppa lite på kontrollen.

– Många chefer är rädda för att medarbetarna ska utvecklas så att de inte kan kontrollera dem längre. Jag ser inte ledarskap som en kontrollfunktion. För mig handlar det om att skapa så bra förutsättningar som möjligt för en grupp att kunna prestera. Alla måste få utvecklas, även om det i vissa fall innebär att personer byter arbetsgivare.

Det handlar om att få tiden som en chef och en anställd har tillsammans att bli så bra och givande som möjligt för båda parter. Och om att inse att inga anställningar är livslånga.

Sätt upp mål och ta diskussioner

För att utvecklas, prestera och trivas krävs också att man har kul på jobbet. Där tror Gregor Waldner mycket på att sätta upp mål.

– Utan mål är det svårt att veta när man ska känna sig nöjd med sin insats. Därför är det bra att kontinuerligt stämma av hur man ligger till i förhållande till målen.

Och när någon inte tycker att det är så kul längre är det chefens uppgift att ta en diskussion.

– Då får man försöka ta reda på vad det beror på och hitta en konstruktiv lösning. Om det handlar om jobbet kanske nya arbetsuppgifter är ett alternativ, eller kanske till och med att sluta för att göra något annat. Oavsett orsak och lösning brukar personen det handlar om känna sig lättad efter en sådan diskussion. Den visar att chefen bryr sig.

En förutsättning för att lyckas med sådana samtal är att chefen vunnit personalens förtroende genom att våga vara sig själv. Enligt Gregor är det inte så ovanligt att ledare bär en professionell "mask".

– Men det fungerar inte i längden. Förr eller senare lyser det igenom. En chef som har medarbetarnas förtroende vågar vara sig själv, samtidigt som han eller hon håller en viss distans. Det kräver god självkänsla.

 

Gregors tre tips för att skapa ett hållbart ledarskap:

  • Våga lyssna på dig själv. Att du mår bra och är dig själv är en förutsättning för ett hållbart ledarskap.
  • Våga lyssna på dina medarbetare. Var inte rädd för att coacha dem att utvecklas. Lär dig vad som motiverar respektive stressar olika medarbetare.
  • Försök att hitta nya utmaningar – både för dig och för dina medarbetare.

 

Text: Thomas Östberg

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem