2011-01-14

”Rätt mentor ger en knuff i rätt riktning”

Anders Appelqvist. Foto: Nicke Johansson

Mentorn hjälpte Anders Appelqvist att utmana sig själv i sitt ledarskap. Nu har han varit med om att ta fram ett mentorskapsprogram för sina medarbetare.

– Den som har en dedikerad mentor får en mycket snabbare kompetensutveckling, säger han.

Anders Appelqvist är konsultchef på IT-tjänstföretaget Logica i Göteborg. Som relativt ung chef kände han att det vore värdefullt med en mentor. Via rekommendationer fick han tag på en extern person med stor erfarenhet av ledarskap och gruppdynamik. Han blev en "mentorcoach", som Anders uttrycker det. Under ett halvårs tid träffades de med jämna mellanrum.

– Det var mycket frågor kring ledarskap och gruppdynamik. Vi satte mål från gång till gång, så att jag utmanade mig själv på olika områden. Det var värdefullt att få bekräftelse att jag var på rätt väg i mitt ledarskap och i hur jag jobbade med min grupp. Det var en frizon och ett tillfälle att få reflektera, säger Anders.

Workshop om kompetensutveckling

I början av året hade han och kollegorna på Logica en workshop om kompetensutveckling.

– Många av önskemålen från medarbetarna om hur de ville lära sig mer, matchade väldigt bra med mentorskap, att det skulle finnas en mer senior person att sitta ner med, berättar Anders.

Det blev starten på det mentorskapsprogram som han har varit med om att ta fram ramarna för. En referensgrupp fick komma med synpunkter, vilket visade sig vara ett lyckokast. I och med att det inte bara var personer på chefsnivå som slog fast upplägget blev det lätt att förankra.

Noggrann matchning

Hittills har två av Anders medarbetare fått mentorer. Processen att matcha ihop personerna har varit noggrann – att bara sammanföra de mest seniora med de mest juniora är inget Anders rekommenderar. Mentorn måste vilja gå in i sin roll och känna för uppdraget på allvar, menar han.

– Att ha ett program säkerställer att det verkligen blir något vettigt av det. Det är annars lätt att det rinner ut i sanden och att ingen riktigt hinner med det, trots en god ambitionsnivå. Som vi har lagt upp det börjar vi med ett möte mellan mentor, adept och deras chef. Vi går igenom vad som är syftet med mentorskapet och vad som ska uppnås. Vi sätter också upp både övergripande mål och ett antal delmål.

Till en början träffas mentor och adept varannan vecka, sedan mer sällan. Formen är fri, men de två ska sitta ner i minst en halvtimme varje gång.

Medverka i uppföljningsmöten

Ett av Anders råd till andra ledare som funderar på mentorskapsprogram, är att medverka i kontinuerliga uppföljningsmöten för att stämma av att det hela fortskrider som det är tänkt.

– Tanken och målen måste förklaras. Det får inte vara för luddigt – då blir det lätt bara att ha en kompis på jobbet. Skriv ett tydligt kontrakt eller gör upp en plan. Förankringen hos cheferna är också viktig, inte minst för att visa att det är okej att avsätta tid för detta.

Anders tycker att en av de stora vinsterna med mentorskap är att det förmedlar kunskap som inte går att skaffa sig via kurser eller böcker.

– Det kan handla om att lära sig ett nytt område som personen inte jobbat med tidigare. Då får denna möjlighet att gå med en erfaren konsult innan det är dags att själv åka ut till kund.

Snabbare kompetensutveckling

Anders upplever också att det går lättare att få in nyutexaminerade i verksamheten med ett mentorskapsprogram. De lär sig företagets kultur och blir snabbare självgående.

– Det är en kostnadssänkare att få upp folk på banan snabbt. Våga ta investeringen i början så kommer det en snabb payback! Den som har en dedikerad mentor får en mycket snabbare kompetensutveckling jämfört med att bara lära sig via kurser och böcker. Mentorskapet är bredare.

Anders har för tillfället inget pågående mentorsprojekt för egen del. Men han skulle gärna ha en mentor på nytt i framtiden. Mentorcoachen han hade kom med en del idéer som Anders fortfarande använder sig av.

– En av sakerna jag har tagit med mig är att jag någon dag i månaden försöker sitta på en helt ny plats och arbeta, alltså inte på jobbet eller hemma. Jag har exempelvis varit på biblioteket på Handelshögskolan. Det gör det lättare att reflektera och ger nya intryck.


Anders tre tips för karriärutveckling

  • Börja med att inventera nuläget. Vad värdesätter du, vad saknas? Hur ser du på företaget där du jobbar?
  • Gör upp en plan. Vart vill du framöver? Berätta om dina personliga mål på utvecklingssamtalet.
  • Stäm av synen på dig själv med hur vänner och kollegor uppfattar dig och vad de tycker att du är bra på – en ögonöppnare och en boost för självförtroendet!
Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem