2009-01-27

Rekrytera rätt på nytt sätt

Ulrika Rosén.

Inspirationen från tv-programmet Idol var tydlig när nya Clarion Hotel Sign i Stockholm sökte personal med hjälp av en talangjakt. – Eftersom varje medarbetare är helt avgörande för vårt ekonomiska slutresultat har vi inte råd med felaktiga rekryteringar, berättar Ulrika Rosén, ansvarig för rekryteringen.

Deltagarna i höstens stora talangjakt på Clarion Hotel Sign hade nummerlappar på sig och fick under ett par minuter presentera sig själva inför en jury bestående av tre representanter från hotellet och en beteendevetare från Adecco. De sökande fick berätta varför de sökte jobb på hotellet, och varför de trodde att de skulle passa för det.

– Genom talangjakten kunde vi träffa många fler sökande under en kortare tid, och snabbt få en känsla för deras personlighet och attityd – och därmed också ana hur väl de skulle kunna passa för jobbet. Personkemin, och det sätt som en person har, känner man av redan efter ett par minuter, menar Ulrika Rosén.

Hon beskriver tillvägagångssättet som väldigt effektivt när det gäller tid, kostnad och kvaliteten på dem som i slutändan rekryterades.

– Vid en traditionell rekryteringsprocess kan det inkomma hundratals ansökningar som ska läsas igenom och gallras bland. Själva intervjuerna går sedan knappast att göra kortare än en timme. Sammantaget blir detta alldeles för kostsamt för företaget, och det finns också en risk för att personer som skulle kunna passa bra för jobbet inte ens blir kallade till intervju, förklarar Ulrika Rosén, som fick inspiration till talangjakten efter att ha sett tv-programmet Idol.

Personligheten avgörande

– Under talangjakten letade vi efter personer med energi och charm – egenskaper som är jätteviktiga när man jobbar med service, betonar hon.

Hon tycker att det är spännande att se hur de sökande reagerar och beter sig när de framträder på scenen.

– Det ligger ju en viss nervositet i att ställa sig på en scen. De flesta har aldrig tidigare gjort något liknande.

– När du till exempel hälsar gäster välkomna till restaurangen, eller tar emot gäster i receptionen måste du kunna "ta kommandot" och se till att gästerna känner sig välkomna och omhändertagna. Det är viktigt att se om de som söker jobb har den förmågan, och om de kan hantera en pressad situation, förklarar Ulrika Rosén.

Branschkunskap inget krav

Ungefär 500 personer kom till talangjakten. Det fanns det inget krav på att man skulle ha erfarenhet från hotellbranschen för att få delta, och ungefär en fjärdedel av dem som fick jobb hade inte jobbat inom branschen tidigare.

– De kunskapsmässiga färdigheterna kan tränas upp, men det är snudd på omöjligt att träna upp människors personlighet, menar Ulrika Rosén.

De sökande var överlag väldigt positiva till talangjakt som rekryteringsmetod.

– De var stolta över att de vågade, och kände att det gav något, oavsett om de gick vidare eller ej. De var glada att de fått chansen – flera av dem hade aldrig tidigare kallats till intervju. Vi i juryn gav alltid positiv feedback på scenframträdandena. En kvinna sa till mig att hon kände sig två centimeter längre efter det att hon vågat stå på scenen!

Passar fler branscher

Att inleda rekryteringsprocessen med en talangjakt är en metod som hon absolut tror skulle fungera inom fler områden än hotellbranschen.

– Självfallet är den yrkesmässiga kompetensen grundläggande inom många yrken. Du kan ju till exempel inte arbeta som läkare om du inte är läkare. Men jag anser att hur du är som person också har en enorm påverkan på det resultat ditt arbete genererar. Det går inte att bortse från vilken attityd du har, oavsett vilket arbete du utför. Din attityd påverkar arbetet – både internt och externt.

Baksidan med att rekrytera via talangjakter som är öppna för alla – oavsett branschkunskap – är att en del av de sökande inte till fullo är medvetna om hur det är att arbeta på en sådan här arbetsplats, berättar Ulrika Rosén.

Osäkerhet kring mjuka värden

Ulrika Rosén ser lyckade rekryteringar som en av de viktigaste faktorerna för att vara konkurrenskraftig. Hon menar att de flesta företagsledningar pratar om och är mycket väl medvetna om vikten av bra rekryteringar, men att det är få som arbetar systematiskt med det.

– Istället fokuserar man på hårda fakta – på budgeten och att på jämföra nyckeltal. Ofta har man inga system för de mjuka värdena utan bara "tro och tanke", säger Ulrika Rosén.

Orsaken till detta kan dels vara att det finns en stor osäkerhet kring hur man bygger upp system för att få de mjuka värdena, som till exempel personalrekrytering, att fungera på bästa sätt. Orsaken kan också vara att frågan prioriteras bort – man vågar helt enkelt inte göra en långsiktig satsning på rekrytering, tror Ulrika Rosén.

Planering och systematisering

Det systematiska och långsiktiga arbetet med rekryteringen är bara en av fyra fokusområden som man jobbar med på Choice Hotels, som Clarion Sign Hotel tillhör. De övriga tre områdena är medarbetarutveckling, ledarskap och förbättringsarbete. Inom alla dessa områden bygger man upp system att jobba efter, med till exempel planering och manualer.

Visionen är att öka livskvaliteten för både gäster och personal på Choice-hotellen.

– Vårt långsiktiga och systematiska arbete, där rekryteringen är en mycket viktig del, är ingen "quick-fix". Men vi tror att satsningen kommer att löna sig på sikt. Redan nu kan vi i undersökningar se att både våra gäster och vår personal har blivit mer nöjda, berättar Ulrika Rosén avslutningsvis.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem