2010-01-15

”Roligt uppdrag viktigare än fin titel”

Owe Andersson. Foto: Jeanette Hägglund

Stirra dig inte blind på titlar och fundera över vilken typ av företag du vill jobba i. De råden ger Owe Andersson, chef inom transport och logistik på Storel i Göteborg.

– Att uppdraget är roligt är viktigare än att klättra i hierarkin, säger han.

I mitten av 1980-talet blev Owe Andersson transportledare på ett åkeriföretag i Göteborg. Han kände sig som "valpen" på företaget och om han gjorde något fel så var chaufförerna inte sena att tala om det för honom. Trots pressen och stressen hade Owe Andersson hittat sin grej. Sedan 15 år arbetar han som transportchef med ansvar för alla leveranser från företag till slutkund, för närvarande på elgrossisten Storel.

– Att arbeta med transporter och logistik är omväxlande och ställer dig inför nya utmaningar hela tiden. Det blir aldrig slentrian, konstaterar han.

Gick kurs hos Ledarna

För en tid sedan gick Owe Andersson Ledarnas kurs "Chefens karriär", som är utformad för att deltagarna tillsammans ska reflektera över drivkrafter och karriärutveckling.

– Kursen var en chans att bara koncentrera sig på sin egen utveckling. Det kan jag verkligen rekommendera alla chefskollegor, att ta sig tid att fundera över vad man själv vill, säger Owe Andersson.

Det var första gången han deltog i en kurs arrangerad av Ledarna.

– Den överträffade verkligen mina förväntningar och var fullsatt till sista plats. Alla deltagare var nyfikna både på kursen och på varandra och hade gott om erfarenheter i ryggsäcken att dela med sig av.

Den enda förbättringen som Owe Andersson vill föreslå är att den borde hållas under två dagar i stället för en.

– När tankarna väl kommer i gång om ens egna utveckling vill man gärna ha handledning och utveckla sina tankegångar under minst en dag till, menar han.

Karriärkultur

Han tog särskilt till sig den del av kursen som handlar om karriärkultur. Deltagarna fick information om olika företags syn på hierarki och interna karriärvägar och fick resonera kring vilken kultur de själva föredrar.

– Jag befinner mig i en situation där företaget just bytt ägare och framtiden är ganska osäker. Detta fick mig att verkligen tänka till om vilken typ av företag jag vill jobba i. Jag tror det är vanligt att man funderar väldigt noga inför val av utbildning, men märkligt nog tänker många inte igenom lika noga vilken typ av jobb och företag de vill till.

Hur ser då Owes eget drömjobb ut? Nyckelorden är förändring och delaktighet.

– Jag tänker mig ett företag som står i en valsituation om hur deras framtida logistik ska gestalta sig. Man har ett mål men är osäker på vägarna till målet. Med min erfarenhet och mina ledaregenskaper skulle jag ha mycket att bidra med. Jag vill kavla upp armarna och göra skillnad, säger Owe Andersson.

Meningsfulla arbetsuppgifter

Hans karriärmål handlar i dag mer om meningsfulla arbetsuppgifter än om att klättra i hierarkin.

Owe Andersson har inget emot att avancera, men trivs samtidigt väldigt bra i rollen som transportchef.

– Föremålen och produkterna är en utmaning i sig. Gärna problemlösningar som gör att jag växer. Titeln är mindre intressant för mig.

Kompetensutveckling viktigt

Han har under hela sin karriär varit mån om kontinuerlig kompetensutveckling. De flesta kurserna har varit inriktade på logistik och transport. Men han har också fått mycket ut av kurser om försäljning och kundrelationer.

– Det är oerhört nyttigt att öva sig på att se relationen från kundens perspektiv och tänka sig in i vad kunden vill ha. Det har fått mig att uppvärdera det personliga mötet mellan säljare och köpare, säger han.

Som chef med mångårig erfarenhet av sitt område är Owe Andersson också mån om att behålla kontakten med alla delar av jobbet.

– Jag gillar skrået logistik. Även om jag skulle få en chefsroll högre upp i hierarkin i framtiden skulle jag fortfarande vara nere på golvet och jobba med detaljerna. För att få förståelse bland medarbetarna måste man kunna den praktiska delen av jobbet. Då börjar man på en helt annan nivå när man resonerar med transportörerna. I min roll som chef är det en stor trygghet att ha med mig de delarna, förklarar Owe Andersson.

Mentor betydelsefullt

När han ser tillbaka på sin 25 år långa karriär inom transport och logistik så känner han sig tillfreds med det mesta. Han är nöjd över att ha arbetat på både små och stora företag i olika typer av skeden och konjunkturer.

– Jag ångrar ingenting. Jag tycker att jag tagit vara på de chanser jag fått.

En sak han är tacksam över är att åkeriföretaget där han en gång började sin bana hade ett mentorssystem. Hans egen mentor var en äldre transportledare som hade jobbat 30 år på företaget.

– Han var inte någon stor pedagog utan körde med väldigt rak kommunikation, men han hade oerhört mycket att lära ut. Jag gick parallellt med honom och vi varvade teori och praktik.

Senare har Owe Andersson själv fungerat som mentor för en del yngre medarbetare även om det inte alltid varit uttalat. Just mentorskap är något han varmt vill tipsa andra chefer om att jobba mer med.

– Jag tror systemet med mentorer kommer tillbaka för det är ett väldigt bra sätt att få folk att komma in i ett jobb. Många har massor av teori, men behöver mycket praktik och handledning, betonar han.

Givande diskussioner

En mindre formell karriärutveckling är faktiskt centrerad kring Owe Anderssons motorcykel. Varje år kör han iväg till norska fjällen tillsammans med ett kompisgäng. Samtliga har lärt känna varandra i jobbet och har olika befattningar inom transport och logistik.

– En vecka varje år släpper vi alla krav och plikter och bara kör hoj. På kvällarna har vi ofta mycket givande diskussioner. Många av oss har ungefär samma bakgrund och vi känner varandras egenskaper både på det personliga och professionella planet vilket gör att vi kan stötta varandra på ett bra sätt.


Text: Mats Lundström.

Artikeln publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 1, januari 2010.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem