2008-09-16

Så ökar du din anställningsbarhet

Lena Ehrlenfeldt.

Har du lätt att få ett nytt jobb? Att vara anställningsbar innebär att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Och det är alltid är viktigt – oavsett om du idag är arbetssökande eller redan har ett jobb.

– Om du vet att du har bra förutsättningar att få ett nytt jobb kan du hantera förändringar på ett bättre sätt, förklarar Lena Ehrlenfeldt, ledarskapskonsult på Ledarna.

Hon berättar att hennes samlade arbetslivserfarenhet lärt henne att anställningsbarhet är något som är viktigt för alla – oavsett vilken typ av jobb eller bransch man befinner sig i.

– Det sker ständigt förändringar i alla sektorer på arbetsmarknaden. Att öka sin anställningsbarhet är därför något som angår alla, hela tiden, slår hon fast.

Reflektera mera

Det finns mycket du kan göra för att öka din anställningsbarhet och bli mer attraktiv på den ständigt föränderliga arbetsmarknaden. Grundläggande är att regelbundet reflektera över och utveckla ditt ledarskap.

– Även om du på tidigare arbetsplatser har gått chefsutbildningar kan det vara värdefullt att på din nuvarande arbetsplats åter gå en sådan. På så sätt håller du dig uppdaterad kring det senaste inom ledarskap, och får tillfälle till reflektion och värdering av ditt ledarskap, säger Lena Ehrlenfeldt.

Hon påpekar också att arbetsgivarens val av program och leverantör även säger en del om vad arbetsgivaren värderar när det gäller ledarskap.

Uppdatera ditt cv

Ett uppdaterat cv är en viktig hörnsten för att visa sin anställningsbarhet.

– Ditt cv fungerar som ett "skyltfönster" gentemot presumtiva arbetsgivare. Det kan också vara viktigt för din självkänsla att du får en bra överblick över det du gjort, säger Lena Ehrlenfeldt.

Genom att hålla sitt cv uppdaterat minskar man risken för att glömma vad man gjort.

– Fyll på med de prestationer du genomfört och de resultat du uppnått sedan sist. Uppdatera ditt cv minst en gång per år, uppmanar Lena Ehrlenfeldt bestämt.

Skriv in projekt som du deltagit i eller drivit, nya produkter eller tjänster som du varit med om att ta fram, samt andra typer av arbetsinsatser som du tycker är relevanta att lyfta. Budget- och personalansvar ska förstås också tas med, berättar Lena Ehrlenfeldt.

– Glöm inte att skriva upp de effekter som dina arbetsinsatser har medfört. Vilka förbättringar har dina arbetsinsatser lett till för din arbetsgivare och för företagets kunder?

Ett uppdaterat cv är också bra att ha som underlag på sitt utvecklingssamtal eftersom det ger en aktuell och konkret överblick över det man genomfört och uppnått under året.

– Vid ditt eget utvecklingssamtal ska du förstås få återkoppling från din chef. Och när du själv håller i utvecklingssamtal med dina medarbetare har du ett utmärkt tillfälle att få värdefull återkoppling från dem angående hur ditt ledarskap fungerar.

Omvärldsbevaka och nätverka

– Håll dig hela tiden uppdaterad på vad som händer på din arbetsplats, i din bransch och i omvärlden, uppmanar Lena Ehrlenfeldt.

En bra intern och extern omvärldsbevakning är nämligen en annan viktig del för att behålla och utveckla sin anställningsbarhet. Nätverk är en god hjälp när det gäller omvärldsbevakning, men också för jobbtips och jobberbjudanden. Via nätverk kan man även få tips och råd i frågor som ligger utanför den bransch eller det område som man själv arbetar inom.

– Och det kan vara extra betydelsefullt för chefer, som ju ofta hanterar så många olika frågor, påpekar Lena Ehrlenfeldt, och uppmanar till att aktivt underhålla sina professionella nätverk.

Med en god kunskap om verksamheten och omvärlden blir det lättare se vilken kompetens man behöver utveckla och vad som är mindre aktuellt.

– Det är viktigt att du håller dig uppdaterad inom ditt område. Tänk dock på att det är dina medarbetare som ska stå för den mer detaljerade sakkunskapen, säger Lena Ehrlenfeldt.

Sammanfattningsvis säger hon att det finns en sak som är primär när det gäller att förstärka sin anställningsbarhet:

– Se till att alltid uppnå bra resultat i det du gör!

Uppdaterat: 2013-01-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem