2013-12-18

”Se det som en positiv spiral”

Ingrid Westman

Ingrid Westman är fastighetschef på Siggesta Gård. De har arbetat mycket med sina miljöfrågor och framförallt med att minska sina utsläpp, så bra att de vunnit pris.

Vilka är dina viktigaste råd för att lyckas driva ett framgångsrikt arbete med att minska klimatutsläpp?

– En bra väg framåt är att göra det till ett projekt. Med projektgrupp, projektplan och avslut. Och du ska sätta mål som inte nödvändigtvis behöver vara energimål. Vårt mål skulle vara att vinna Veckans affärers energipris E-prize.  Det finns alltid de som kan spara mer än du. Men det kanske är så att du har en liten besparing år ut och år in, då kan den inte direkt mätas med en stor snabb besparing. Vi sparade sammanlagt motsvarande uppvärmningen av 27 radhus/år.

Hur involverar du dina medarbetare och kollegor i klimatarbetet?

– Först drev jag projektet i tysthet och då handlade det om fastigheterna. Och jag hade konsulter till hjälp. När vi väl hade gjort vår hemläxa involverade jag resten av företaget. Jag vill se det som en positiv spiral. Någon har gjort grovjobbet och sen ska vi tillsammans göra det som syns i vår vardag.

– Vi hade en workshop med brainstorming för att involvera och hitta kreativa lösningar. Vi sökte lösningar som fyllde personalens behov, exempelvis automatisk belysning i utrymmen med mycket rörelse, som inte krävde någon insats att hela tiden tända och släcka lampor.

– Sammantaget fick vi en helt annan kultur på företaget. Det är inte enbart beteende som ska ändras utan det krävs också tekniska lösningar. Kulturen kommer om jag som medarbetare ser att någon lyssnat och hjälpt mig på vägen. Då är man också beredd att göra resten.

Vilka är de största utmaningarna och de största möjligheterna?

– Att få ordning på anläggningen och all den övertalning som krävdes. Att övertala en extern leverantör som kan sin lilla teknikdel att göra på ett nytt sätt. Och att bemöta ”så här har vi alltid gjort.” De vill väl, men så länge man inte ser helheten så blir det fel. Möjligheterna kommer för oss när vi började mäta på varje enskild värmepanna. Då visades svart på vitt hur det såg ut i hela anläggningen.

Vilka vinster ser du med att minska era utsläpp?

– Ur ett företagsperspektiv är vinsten vår energibesparing. Den är jättehärlig, rent ekonomiskt. Sen har vi fått en bättre anläggning där det är mer ordning och reda på allting.

Hur arbetar den högsta ledningsnivån med klimatfrågan?

– Ledningen hade i mitt fall varit engagerad länge. Men just att göra den tekniska översynen av vår anläggning hade blivit en riktig surdeg när jag till slut inledde projektet. Men det är viktigt att högsta ledningen hejar på. Det räcker att gilla pengar för att uppskatta den här insatsen, men att vår chef och ägare Olof Stenhammar är så miljöengagerad betydde så klart mycket.

Vad säger du till de chefskollegor som ännu inte kommit igång med sitt klimatarbete?

– Gör ett projekt och ta in en konsult som hjälp i det tekniska. Då blir det mer effektivt. Genomför projektet i mindre steg. Ta inte allt från början. Dra nytta av priser, som vi gjorde genom att delta i Veckans Affärers E-prize. Det sätter press utifrån.

Uppdaterat: 2013-12-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem