2008-04-28

Skapar en miljö där chefer växer

Karin Herron.

Regeringskansliet stöttar sina chefer med en rad chefsprogram och livs- och karriärutveckling. – Vi vill skapa en miljö som får chefer att växa och behålla dem i konkurrensen, säger departementssekretare Karin Herron.

Regeringskansliet ligger i topp på listan över de mest attraktiva arbetsgivarna. I strategin att framstå som en god förebild ingår uppbackning av medarbetarna.

Departementssekreteraren Karin Herron arbetar på enheten RK Kompetens där hon ansvarar för chefsutveckling och livs- och karriärprogram för föräldralediga.

– 40-talisterna är färre idag och offentlig verksamhet måste konkurrera med näringslivet om de välutbildade cheferna, chefsprogram och ständig vidareutveckling är viktiga verktyg för att de ska stanna trots att de kanske blir erbjudna högre lön någon annanstans, säger Karin Herron.

Ettårigt chefsprogram

Regeringskansliet är en stor arbetsgivare med sina 4 500 anställda varav 450 är chefer. Nyblivna chefer stöttas med ett ettårigt chefsprogram. Personlig utveckling ligger i tiden och utgör den större delen av chefsprogrammet.

– Som chef måste man kunna reflektera över sig själv, det är ofta där knuten till det goda ledarskapet sitter, säger Karin Herron.

– Många chefer är ambitiösa och duktiga, ibland har man så bråttom att man springer förbi sig själv. Men som chef blir man ofta utsatt för granskning och kritik och då gäller det att inte falla i för många gropar utan veta var man står som person.

Den stora vinsten med programmet är att cheferna får träffa jämbördiga kollegor, utbyta erfarenhet och diskutera likartad problematik.

– Som chef är man ofta ensam om sina tankar och har sällan tid för reflektion. Många har stort behov av samtalspartners som man kan rådgöra med i olika frågor.

Övningar och feedback

Programmet fokuserar på övningar och feedback i mindre grupper utifrån konkreta exempel ur chefens vardagsliv för att visa på det som sker under ytan. Det är ett sätt att öka självkännedomen och medvetenheten om de inre drivkrafterna bakom olika reaktioner.

– En tyst person kan uppleva sig själv som lyssnande men av andra betraktas som tyst, säger Karin Herron.

– Tystnad kan många gånger upplevas som hotfull. Genom feedback blir man medveten om hur det egna beteendet påverkar omgivningen.

Självinsikten, menar hon, är viktig för att bli en bra chef.

– Man måste förstå vad som händer mellan människor i en grupp och hur man bäst får dem att fungera tillsammans.

Regeringskansliet har också insett vikten av att medarbetarna får ekvationen mellan privat- och arbetsliv att gå ihop och erbjuder de anställda livs- och karriärplanering efter föräldraledigheten.

– Det sätter ljuset på vilka alternativ som finns efter att man har fått barn och behöver få grepp om sin nya livssituation, det kan göra livet betydligt enklare, säger Karin Herron.

Känner mindre press

Tydliga effekter av programmet visar att det bidrar till att medarbetarna känner mindre press.

– Det är ett populärt program och ett generöst erbjudande från arbetsgivarens sida, men också en billig peng om det leder till minskad stress och resulterar i att en person hittar tråden igen.

På efterfrågan ska man nu också bilda handledningsgrupper för att stötta mer erfarna chefer.

– Många chefer har behov av bollplank och kollegor att tänka högt med, vi tar också in chefscoacher när chefer upplever att de sitter fast och behöver prata om sin roll.

Karin Herron som själv har en bakgrund som chef för Arbetsförmedlingen i Helsingborg med 140 anställda och på AMS med ledarutveckling, menar att chefskapet blir lättare om man kan svara på frågorna: hur är jag, hur påverkar jag andra och vad är det som påverkar mig.

Hennes råd till nya chefer är att avdramatisera chefsrollen.

– Man behöver inte veta allt, men man kan vara duktig på att be andra hjälpa till, istället för att ta på sig mer än man mäktar med.


Text: Margaretha Eldh


Karin Herrons bästa tips till nyblivna chefer:

  • Fundera över varför du vill bli chef, utforska dina drivkrafter innan du tackar ja.
  • Fundera över var din integritetsgräns går, var gärna personlig men helst inte privat.
  • Utveckla verktyg som ödmjukhet, lyhördhet och nyfikenhet.
  • Avveckla hinder som prestige, kontroll och misstänksamhet.
  • Frigör tid till att reflektera, både i ensamhet och tillsammans med någon du litar på.
  • Använd dina bästa resurser – det vill säga din personal.

 

 

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem