2011-10-15

”Stora vinster när alla får vara sig själva”

Anna/Anders. Foto: Niklas Björling

Att jobba i en mansdominerad bransch och samtidigt vara transvestit är ingen enkel uppgift. Men det har Anders, tillika Anna, klarat av. – Nu får det vara slut med smusslandet. Det jag önskar mig mest av allt är flera trygga chefer som vågar se hur stora vinster en ökad mångfald ger, säger hon.

Anders har under hela sitt yrkesverksamma liv varit verksam i en tämligen macho värld. Han har en lång erfarenhet av sin bransch, har drivit en egen verksamhet och alltid varit mycket uppskattad av kollegor och kunder.

Allt borde ju vara frid och fröjd – men Anders är inte bara Anders – hon är Anna också. När vi möts är det just Anna vi träffar.

– Jag har varit transvestit sedan födseln och mitt första minne från det är då jag var sex år och provade min systers baddräkt. Då kände jag – det här är helt rätt, berättar hon.

Att vara transvestit innebär att personen helt eller delvis har en annan könsidentitet än den kropp hon eller han är född i – och det har inget att göra med personens sexualitet.

– Själv är jag sexuellt endast intresserad av kvinnor och transvestiter är som regel heterosexuella, i likhet med befolkningen i övrigt, förklarar Anna.

Öka kunskapen och förståelsen

Det första hon vill förbättra inom världen av chefer och ledare är en ökad kunskap och förståelse för HBT-frågor, alltså frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoner.

– Jag vill att alla chefer ska se kraften i arbetsplatser där alla är välkomna. Om varje individ tillåts vara sig själv presterar de bättre och blir mer kreativa, säger Anna.

Hon medger aningen sorgset att fram till nu har hon själv inte jobbat aktivt med mångfaldsfrågor i sin roll som chef, även om hon gärna velat. Det företag hon varit verksam inom i snart tio år har haft en tydlig kultur som säger att människor med en annan sexuell läggning eller könsöverskridande identitet inte är välkomna.

Men förhoppningsvis kan den kulturen förändras. Anna har haft flera samtal med både personalchefen och vd:n och nu ska hela ledningsgruppen börja med att läsa boken "Regnbågschefen". Boken tar ett samlat grepp kring de utmaningar som gäller de två diskrimineringsgrunderna sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck.

– Om det är något råd jag vill ge till andra ledare är det just att arbetet med att informera om HBT-frågor ska påbörjas av ledningsgruppen. Om de arbetar aktivt med dessa frågor kommer en mer tillåtande attityd och stämning att sprida sig i hela organisationen, säger Anna.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Transvestiter saknade diskrimineringsskydd i Sverige till 2009. Först i diskrimineringslagen 2008 (2008:528) blev gruppen skyddad på liknande sätt som andra grupper, via diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck.

– Innan det kunde en arbetsgivare komma undan med att säga upp en anställd på grund av att hon eller han var transvestit. Därför valde jag att ligga lågt, även i min roll som chef, förklarar Anna.

Men nu har hon alltså bestämt sig för att vara så öppen hon bara orkar. Nu får det vara nog med smusslandet.

– Nu får det räcka. Nu måste jag få vara den person jag är och vill vara, både på jobbet och på fritiden. Det kommer inte vara busenkelt framöver, men jag ska göra mitt bästa. Jag hoppas att kunskapen och acceptansen ökar på det företag där jag jobbar just. Som det är nu har jag ingen lust att byta jobb, jag älskar ju det jag gör, säger Anna.

Stöd

Bland annat rädslan för att bli uppsagd fick Anna att kontakta Ledarna och be om stöd och hjälp. Hon fick tala med en av Ledarnas förhandlare som förklarade vilket juridiskt skydd hon omfattas av och hur hon kunde agera gentemot sin arbetsgivare.

Ett sätt att skydda sig själv är att dokumentera all kommunikation som rör transvetismen (eller HBT-frågorna). Helst ska kommunikationen även ske skriftligen, så att den går att bevisa i efterhand.

– Jag har blivit ställd mot väggen av min vd. Om jag skulle klä mig i kvinnokläder på jobbet så "skulle bolaget vidta åtgärder" hette det. Men sist jag talade med honom påstod han att han aldrig sagt så, nu när han vet att jag har kontaktat Ledarna och han själv fått mer information om dessa frågor, säger Anna.

Hur ser dina framtidsdrömmar ut?

– Jag tänker jobba för att kunskapen om HBT-frågor ska öka. På mitt nuvarande jobb får jag gå varsamt fram men jag har en bra dialog med personalchefen som på grund av min situation visat ett stort intresse för förändring. Jag önskar att fler chefer och anställda ska känna sig trygga och säkra i HBT-frågor, och jag tänker göra mitt bästa för att det ska bli så.


Annas tre tips för att öka mångfalden:

  • Sprid kunskapen om att mångfald berikar både företagen och samhället. Det är lönsamt med mångfald!
  • Ledningen måste ta ansvar för att ha god kunskap om HBT-frågor.
  • Ledningen ska sedan informera både chefer och anställda om HBT-frågor och göra det tydligt att olikheter berikar arbetsplatsen.


"Anna/Anders"

Namn: Anna och Anders är fingerade namn eftersom den intervjuade önskar vara anonym. Även uppgifterna om arbetsplatsen är förändrade av samma skäl.
Senaste kontakten med Ledarna: Har gått flera utbildningar, bland annat i coaching och utvecklingssamtal.


Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10, oktober 2011.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem