2012-02-15

”Utbildning är en stor förmån”

Jens Handley. Foto: Johan Bergmark

Mer ansvar ger inte automatiskt högre lön inom byggsektorn. Jens Handley, arbetsledare och platschef på Peab, gick ner i lön när han blev befordrad. – Det finns annat än pengar som lockar, förklarar Jens.

Det läcker in vatten. Plötsligt ser du någon som svetsar ovanför nymonterade fönster. Och Arbetsmiljöverket är på väg – har du alla papper på plats? Har du följt beställarkraven? Byggnormen? Hur ser arbetsmiljön ut för arbetarna?

Att vara arbetsledare och platschef för ett bygge innebär ett stort ansvar.

– Jag känner faktiskt inte till något jobb som är mer krävande. Kanske att jobba på börsen, men det har jag inte provat på så jag vet inte, säger Jens Handley.

Krävdes övertalning

Det krävdes övertalning för att få Jens att bli chef. Det tog några år, sedan kände han sig redo. Men att byta från hantverkare till arbetsledare gav ingen bonus i lönekuvertet.

– När jag blev tjänsteman fick jag längre arbetsdagar, mer ansvar och lägre lön, konstaterar Jens.

Traditionellt sett har byggnadsfacket varit väldigt starkt, så starkt att tjänstemännen har svårt att komma i kapp. Först nu, efter cirka fem år som chef, tjänar Jens lika mycket som hantverkarna.

Hans arbetsuppgifter är många och varierar mellan uppdragen. Just nu är han med och leder, köper, beställer material och projekterar i ett stort byggprojekt i Solna, totalt omfattande 30 000 kvadratmeter byggnad. Han är ansvarig för rivning, glasfasader, glastak, smide, fasadtegel, det yttre skalet på den nya byggnaden samt arbetsledning av inblandade entreprenörer. Budgeten han ansvarar för omfattar över 50 miljoner kronor.

– Det är inte så mycket ändå; det finns de som sitter på miljardbudgetar, berättar Jens.

Mer flexibla arbetstider

En fördel med arbetsledarrollen är att hans arbetstider är mer flexibla i dag. Jens har tre barn i åldrarna tolv, sex och snart två år. För honom och familjen betyder det mycket att han kan komma lite sent efter att ha lämnat barn i skolan på morgonen, och jobba ikapp det senare. En annan fördel är att han slipper värk i kroppen.

– Men det är mer huvudbry i stället, mycket mer att oroa sig för.

I valet och kvalet mellan att fortsätta som välbetald hantverkare och att få mer ansvar fanns det ett skäl som vägde och väger tyngst:

– Jag får pröva mina vingar och se vad jag går för.

Brokig resa

Han berättar att han gjort en brokig resa, började som elektriker men då fanns det inga jobb. Han arbetade som bland annat snickare och betongarbetare i Peab när möjligheten att bli internutbildad dök upp. Det var perfekt för Jens, som hade börjat fundera på om han inte skulle ha läst till ingenjör i stället.

– Jag hade inte de ambitionerna då, i skolåldern, men nu började jag känna att jag ville göra karriär.

Jens fick chansen och har gått Peabs Arbetsledarprogram samt Peabs Platschefprogram, med full lön.

– Är man ung och vill göra karriär är betald utbildning väldigt mycket värt. Jag har haft turen att få gå två väldigt dyra utbildningar och det är jag tacksam för.

Viktigt med god insikt

Jens understryker att oavsett lönelyftet, är det viktigt att den lönesättande chefen har god insikt i hur varje enskild medarbetare presterar under året.

– Vi är ofta utlånade till olika byggen. Då är det svårt för en chef som sitter på kontoret att veta hur var och en presterar. Jag rekommenderar varje chef att ta reda på det. Det är värt den extra mödan för det betyder mycket att få uppskattning och en rättvis lönesättning.

Intensivkurs

För Jens del innebar utbildningarna några dagars intensivkurs i Ängelholm varje månad under två års tid. Det har varit hans språngbräda vidare inom företaget.

– Det är roligt, spännande och utmanande att få se vad jag klarar av. Och nu har jag förstått att det är mycket värt att jag har en praktisk bakgrund. Jag vet i vilken ordning vi måste bygga för att arbetet ska fungera i praktiken. Jag kan se på ritningar om det är något som inte stämmer, för jag har själv byggt och dragit el.

Trivsel på arbetsplatsen är en annan viktig sak för att vara en attraktiv arbetsgivare, menar Jens.

– Vi jobbar för att arbetsteamen ska svetsas samman och lära känna varandra, för under de stressiga dagarna hinner de sällan med vardagligt småprat.

De försöker träffas utanför jobbet en gång i kvartalet.

– Det är bra att bygga relationer, det gör att det är lättare att ta hjälp av varandra i jobbet. Och det är bra att känna varandra när det är högt tryck.

Förstående chef

En annan fördel han har är att han har en förstående chef.

– Han har själv barn och har varit föräldraledig. Att vara föräldraledig var absolut inte självklart inom byggbranschen för tio år sedan. Men det har börjat ändra sig nu.

Han beklagar trenden att byta arbetsgivare när man inte är nöjd med sin lön.

– Tyvärr lönar det sig att hoppa mellan arbetsgivare, det lönar sig ofta också att hota att göra det. Men där vill vi väl inte hamna? Jag trivs på min arbetsplats och jag vill inte byta jobb. Jag borde kunna få en bra lön ändå.

En stor fördel som tjänsteman på Peab är att man får pensionsbonus, menar Jens. Och det där med lönefrågan får förhoppningsvis sin lösning med tiden.

– Som chef finns det ju större möjligheter i framtiden. Om tio år kanske jag ansvarar för en miljardbudget. Då ser ju lönebilden annorlunda ut.


Jens 3 tips kring lön och förmåner:

  • Belöna prestation, inte hot om att byta arbetsgivare.
  • Utbildning är en förmån som kan uppväga lägre lön.
  • Flexibla arbetstider är en underskattad förmån.


Jens Handley

Jobb: Platschef och arbetsledare på Peab.
Ålder: 37.
Bor: I Hässelby villastad, Stockholm.
Senaste kontakten med Ledarna: Två år sedan.
Karriär: Elektriker i grunden, har jobbat som snickare och betongarbetare på Peab sedan 1996. Internutbildad till chef. Är inne på femte året i ledande befattning.


Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 2, februari 2012.

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem