2013-12-18

”Våga tänk långsiktigt”

Eva Blixt

Eva Blixt, chef extern och intern kommunikation på Lantmännen, ger tips om hur du skapar framgång i klimat- och miljöarbetet.

Vilka är dina viktigaste råd för att lyckas driva ett framgångsrikt arbete med att minska klimatutsläppen?   

– Först och främst måste man ha klart för sig att arbetet inte är något för avdelningen hållbar utveckling eller miljöavdelningen – det är en företagsfråga. Ta frågan på allvar och seriöst. Analysera vad som är möjligt på just ditt företag och sätt upp ett mål, ett tydligt och nåbart mål. Det måste kännas att det är "på riktigt", inte bara för att man ska ha något att visa upp i årsredovisningen eller andra dokument. Det är lätt att skriva fina ord och använda floskler men att visa på verklig skillnad och verkliga resultat är svårare. Och för att nå målet krävs det dedicering och engagemang. Och det innebär att cheferna i första hand ska involveras, för att i sin tur involvera medarbetarna. Det är där de goda idéerna finns. Och alla dessa blir sedan budbärare, både internt och externt.

Hur involverar du dina medarbetare och kollegor i klimatarbetet?           

– Kommunikation. I första hand måste cheferna involveras, och tipset är att använda de kanaler man vanligtvis använder vid kommunikation med chefer, det är ju lite olika beroende på storlek på företag. Ge cheferna i uppdrag att informera och involvera sina medarbetare. Berätta i allehanda kanaler (intranät, medarbetartidning, möten) vad arbetet går ut på, vad som ska göras, vad målet är. Och följ upp kontinuerligt, så att det alltid är en punkt på agendan.

Vilka är de största utmaningarna och de största möjligheterna?           

– Utmaningen är att tänka långsiktigt, att ständigt fundera på vad man kan göra bättre. När målet är nått, kan vi vässa målet? Eller kan vi vässa målet under resans gång när vi ser att vi är bättre än vi kanske trott när målet sattes? En annan utmaning kan vara att våga kommunicera, även om det inte går så bra som man tänkt. Öka trovärdigheten genom att kommunicera det snarare än att mörka.

– Möjligheterna är, förutom att göra skillnad i det stora miljöperspektivet, att öka företagets både vinst och renommé. Men det är under förutsättning att man verkligen gör det man säger att man gör, oavsett om det handlar om att företagets lastbilar drivs av miljövänligt bränsle istället för diesel, att man går över till grön el eller att man minskar kemikalieanvändningen i sin produktion. Om det bara blir snack och ingen verkstad blir effekten den motsatta. Och glöm inte bort att kommunicera, både internt och externt – det skapar både intern stolthet och sätter press.

Vilka vinster ur ett företagsperspektiv ser du med att minska era utsläpp          

– Eftersom vi tar ansvar från jord till bord, är givetvis den största vinsten att det finns jord kvar att ta ansvar för. Vårt företag bygger på det, alltifrån utsädet som vi forskar fram och som lantbrukaren sätter i jorden, genom hela produktionskedjan till det som konsumenten sätter på bordet. Det är oerhört viktigt att vi lever som vi lär och det finns alltid saker som kan bli ännu bättre.

– Vi arbetar långsiktigt och har en över 100-årig historia att värna om och bära vidare. Och vi vill fortsätta ta långsiktigt ansvar för att vinna kunder och konsumenter, göra bra affärer och växa som företag.

Hur arbetar den högsta ledningsnivån med klimatfrågan?

– Hos oss arbetar vi med hållbar utveckling, vilket är bredare än enbart klimat, och koncernledningen har givetvis frågan ständigt på sin agenda. En av våra strategier är just ”Hållbar utveckling”, vars syfte är att utveckla Lantmännens arbete inom hållbar utveckling för att bli en ansvarsfull aktör inom våra verksamhetsområden. Sedan sker det konkreta arbetet ute i våra verksamheter, med kontinuerlig uppföljning till koncernledningen. Ett exempel på att visa på vikten och betydelsen av frågorna är att vi integrerat hållbarhetsredovisningen i årsredovisningen, för att tydligt visa att hållbar utveckling inte är en separat fråga inom företaget. Vi strävar efter att öppet och tydligt beskriva den miljömässiga och sociala påverkan vår verksamhet har.

Vad säger du till de chefskollegor som ännu inte kommit igång med sitt klimatarbete?

– Vad väntar ni på? Det kanske finns de som tycker att det kostar för mycket, att det inte är läge just nu. Men vad kostar det att inte göra något? Har ni råd att vänta? Se arbetet som en möjlighet att göra skillnad, våga tänk långsiktigt och följ upp kontinuerligt. Och berätta vad ni gör, även små steg och resultat är värda att kommunicera. Ni kan alltid bli lite bättre!

Uppdaterat: 2013-12-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem