2008-08-13

”Var tydlig, förändringsvillig och ha roligt tillsammans”

Malin Ögland.

Det råder Malin Ögland som under sina år som bibliotekschef i Håbo blivit känd för sitt okuvliga engagemang och sin tro på utvecklingsarbete och kompetensutveckling.

Den tuffa verkligheten och den negativa mediebilden av biblioteken som offer blev den tändande gnistan för Malin Ögland när hon tog över som bibliotekschef i Håbo. På kort tid lyckades hon vända skutan genom framgångsrika satsningar.

– Utvecklingsarbete är inget som bara händer, det kräver planering och struktur, säger Malin Ögland.

Kompetensutveckla medarbetarna

Biblioteken har haft en svår uppgift att möta den explosionsartade IT-utvecklingen. Något som inte bara påverkat verksamheten utan även ställt höga krav på medarbetarna och deras kompetensutveckling, möta nya krav och en ny publik.

Malin Ögland menar att kompetensutveckling är en av de investeringar som lönar sig bäst.

– Personalen är chefens viktigaste resurs och det gäller att använda den kostnadseffektivt. Kompetensutveckling är lika viktig för medarbetarnas välmående som för verksamhetens utveckling.

Individuella utvecklingssamtal

Mottot som chef citerar hon ur Grönköpings Veckoblad: "utvecklingen har kommit för att stanna".

– Den kräver att man hela tiden funderar på kompetensutveckling, man gör den ofta på individnivå men det är lika viktigt att arbeta med utveckling av hela arbetsgruppen.

Enligt Malin Ögland är det ofta svårt att reda ut vad varje medarbetare behöver jobba med. Med SWOT-metoden hittade hon struktur för att bena ut, fokusera och utveckla varje medarbetares ansvarsområde.

– Utifrån den har vi haft individuella utvecklingssamtal och bestämt hur medarbetarnas utveckling ska se ut ett år framöver. Jag har också sammanställt personanalyserna för att få bättre överblick över hela verksamheten, det gav en bra grund att arbeta från.

Tilldelades pris för sitt chefskap

Häromåret tilldelades hon Bengt Hjelmqvists pris för sitt entusiasmerande kreativa chefskap och spännande idéer.

– Jag kände mig jätteglad och stolt förstås. Det har ju inte funnits mycket pengar men många projekt har vi lyckats genomföra tack vare att vi hela tiden sökt bidrag, säger Malin Ögland.

– Uttrycket "en lärande organisation" är kanske en klyscha men som chef måste man tydliggöra att lärandet är viktigt och driva det.

Man ändrade inköpsrutiner, sättet att exponera litteratur, jobbade mer utåtriktat, möblerade om. Några konkreta resultat var att utlånen ökade med 20 procent, man fick positiv feedback från kunderna och besökarantalet steg.

– Utlåningen ökade när personalen sorterade om böckerna efter hur barnen frågade. I stället för att ha bilderböcker och faktaböcker för sig, ställde de upp alla böckerna efter teman som ut & åka, bygga & fixa och prinsar & prinsessor, säger Malin Ögland.

– Mitt mål som chef har varit att få medarbetarna att se basverksamheten som ett utvecklingsarbete och hela tiden behålla ett utvecklingsperspektiv, att inte lägga kompetensutveckling ovanpå det.

Tidskriftsklubb

Det gäller att medvetet skapa ett schema där kompetensutveckling planeras in. Ett populärt projekt var starten av en tidskriftsklubb, där medarbetarna en gång i månaden ägnat sig åt "teoretisk input" och textanalyser.

– Det gav oss en gemensam teorigrund, man måste föra in teori i praktiken. Det gör att man reflekterar och inte bara göra saker som "vi alltid har gjort".

Malin Ögland betonar vikten av att hålla ut och stå fast vid sina visioner.

– Utvecklingsarbete tillåts sällan ta flera varv och passera alla faser flera gånger. Det finns vinster med att hålla ut, säger Malin Ögland.

– Första året visade utvärderingen av tidskriftsklubben att det inte hade påverkat någon av medarbetarna i dagliga arbetet. Andra året svarade alla tvärtom. Det är viktigt att låta det gå en vända till om det inte händer något.


Text: Margaretha Eldh

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem