2013-10-10

”Varje chef ska vara en förebild”

Liselotte Andersson. Foto: Ola Torkelsson.

Energibolaget E.ON har jobbat målmedvetet för att öka andelen kvinnliga chefer. Nästa utmaning är att få in fler personer med rötterna utanför Sverige.
–  När det råder konkurrens om talangerna gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare för alla, säger Liselotte Andersson från företagets HR-avdelning.

Liselotte Andersson är noga med att påpeka att det inte är hon ensam som står för mångfaldsarbetet på E.ON.

– Jag är inte ansvarig för mångfalden, men jag driver frågan. Ansvaret ligger hos varje individ. Varje chef har ett ansvar att vara en förebild. Och när jag inte längre behövs, ja då vet jag att jag har gjort ett bra jobb!

E.ON ska spegla kunderna och deras behov och i en bransch där det råder hård konkurrens går det inte att leta för smalt, menar Liselotte Andersson.

– Vi konkurrerar med alla industrier om talanger. Det kräver att vi är attraktiva och, som en del av det, tydliga med vad vi står för. Mångfald handlar ytterst om acceptans och förståelse och för att gynnas av mångfalden krävs det insikt om att olikheter skapar kreativitet och innovation – en förutsättning för utveckling. Vi har inte råd att ute­sluta någon, säger Liselotte, som råder andra chefer att våga tänka annorlunda vid nyanställningar.

– Som chef gäller det att se bredare vid rekryteringar. Att våga utmana sig själv och andra i hur man tänker och vilken kompetens man tar in. Vi har till exempel som krav vid rekrytering av chefer att minst en av de tre slutkandidaterna ska vara av det underrepresenterade könet.

E.ON har det senaste decenniet arbetat aktivt med att öka antalet kvinnliga chefer.

– I dag är över en tredjedel av cheferna kvinnor. För tio år sedan var det väldigt få kvinnor överlag. Nu vill vi ta det ett steg vidare och öka andelen anställda med en annan etnisk bakgrund, säger Liselotte Andersson, som ser en klar affärsnytta med mångfaldsarbetet.

Samverkan

Som en del i mångfaldsarbetet samverkar E.ON med Mine, en ideell medlemsförening som bildades 2003 av representanter från näringslivet i Skåne, Malmö stad, högskolan i Malmö samt Malmö FF.

– Vi har varit med ända sedan starten. Genom dem får vi hjälp med utbildning och utveckling. De driver mångfaldsfrågorna på ett sätt som gör att man tänker till kring normer och vad som gör att man har fördomar med sig, säger Liselotte Andersson.

För att få in fler personer med annan bakgrund än svensk har E.ON också ett samarbete med Arbetsförmedlingen gällande nationell matchning. Det handlar om att utlandsfödda akademikers utbildningar utvärderas och att deltagarna sedan erbjuds praktikplatser på företag som är i behov av arbetskraft med de efterfrågade kompetenserna.

– Mångfald och olikheter stimulerar nya idéer, perspektiv, beteende och arbetssätt. Hos oss pågår just nu stora innovationsprojekt, där det är viktigt att få fram nya idéer. Oliktänkande kan vara det som driver affären framåt.

Hur kan man som chef slå hål på fördomar som kan finnas på arbetsplatsen?

– Det är väldigt viktigt att vara tydlig med att det råder nolltolerans mot all form av diskriminering, men det gäller också att jobba med bemötandet – och det är ofta det som är svårt. Det är väldigt sällan jag kommit i kontakt med någon som säger något öppet diskriminerande, utan det är vanligare att gömma sig bakom saker som att en person inte kan tillräckligt bra med svenska eller att det är svårt att värdera hur bra en utbildning är. Det här de underliggande – inte bara uttalade – sakerna måste man jobba med. Det gäller att öka kunskaperna och vara tydligt med att det finns ett stöd för att man jobbar aktivt med frågorna.


Liselotte Andersson

Jobb: Employer branding och diversity manager på E.ON.
Ålder: 40.
Bor: I Malmö.
Karriär: Har arbetat på E.ON i två år, med bland annat employer branding och mångfald. Har tidigare varit konsultchef på Experis.
Så många rapporterar till Liselotte: Just nu inga.


Foto: Ola Torkelsson.
Detta är en längre version av en artikel som är publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 10 oktober 2013.

Uppdaterat: 2013-10-10

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem