2008-03-17

Varva ner för semestern

Gunnar Aronsson.

Med god planering hinner man varva ner veckorna innan semestern och slipper bli helt slutkörd. Det rådet ger Gunnar Aronsson, professor i psykologi och expert på arbetshälsa. Stressnivån är ofta hög inför semestern, arbetet hopar sig mot slutet och den första semesterveckan går ofta åt till att landa.

– Det bästa sättet att få en lugn start är att börja planera långt i förväg för hur det ska gå ihop, då slipper den sista veckan kulminera i stress, säger Gunnar Aronsson.

Han menar att kriser och missade chanser är något som i högre grad berör chefer mer än andra under ledigheten.

– Som chef kan man ha skapat sig en situation där man blivit alltför oumbärlig. Det påverkar också möjligheten att vara och känna sig ledig. Men det gäller att våga släppa kontrollen och vara lagom oumbärlig, lita på att medarbetarna klarar ansvaret, säger Gunnar Aronsson, som själv tidigare var chef för 70-tal medarbetare på Arbetslivsinstitutet.

Risken att det händer något på arbetsplatsen när man är borta är större för chefer, som ju har ett verksamhets- och personalansvar.

– Bäst är att organisera ett backup-system och någon man kan lämna över ansvaret till, säger Gunnar Aronsson.

Chefen ska inte behöva göra brandkårsutryckningar för att det inträffar något oväntat.

Osäkerhet hög stressfaktor

Det finns ingen absolut regel när det gäller arbete under semestern. Är det något man oroar sig över kan det vara bättre att vara nåbar. Osäkerhet är en hög stressfaktor.

– Men att vara ständigt nåbar gör att det blir svårt att varva ner och återhämta sig. Den bakgrunden finns hos många som drabbats av utmattningssyndrom.

Att skapa sig regler för hur man ska förhålla sig till mejl, jobbmobil och nåbarhet ger stabilitet och disciplin, det gör det också lättare för omgivningen att veta vad som gäller.

– Man kanske kan se över mejl och svarare någon gång i veckan, men bara ta itu med det helt nödvändiga.

Att längden på ledighet har betydelse är han övertygad om, trots att det är ont om forskning.

– Erfarenhet säger att det är bra om man kan ta en sammanhängande ledighet på tre veckor, då hinner man varva ner och har också några veckor kvar för en andra lite längre ledighet under året. Från USA där man har betydligt kortare semester finns en studie som visar en direkt koppling mellan att inte ta ut semester alls och förhöjd sjuklighet.

Nya upplevelser

Om man tycker att det är svårt att koppla av under semestern så är rådet att helt byta miljö, att resa bort ger nya upplevelser som bryter tankemönster.

För den med ett stillasittande och hårt strukturerat arbete kan ett litet byggprojekt ge nya upplevelser. Men man ska inte ha alltför kravfylld inställning till vad man ska hinna med.

– Man ska satsa på något som ger frihetsupplevelse och en lustfylld anspänning, säger Gunnar Aronsson.

– Vinsten är att man upplever andra känslor i kroppen och använder andra sinnen än de man brukar.


Text: Margaretha Eldh


Tips från Gunnar Aronsson:

  • Bäst avkoppling ger en sammanhängande semester på minst tre veckor.
  • Att resa bort gör det lättare att bryta tankemönster och koppla av jobbet.
  • Regler för nåbarhet, mejl och jobbmobil ger stabilitet och disciplin, och underlättar för omgivningen.
  • Avsätt en begränsad tid i veckan för mejl. Åtgärda bara det som är akut.
  • Lämna ansvaret på biträdande chefen och ha ett backupsystem.
  • Aktivera frånvarofunktionen på mejlen. Det minskar stressen efter semestern.
  • Osäkerhet är en hög stressfaktor. Bättre att åtgärda det som skapar oro för att kunna släppa det.

 

 

Uppdaterat: 2012-12-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem