2015-09-16

”Chefen har en viktig roll”

Roger Svensson. Foto: Björn Lindgren.

De flesta som får en anmärkning under bilbesiktningen har nog lätt att hålla sig för skratt. Men vissa har svårare än andra och gör allt som står i deras makt för att påverka beslutet. En som vet hur det kan ta sig uttryck är Roger Svensson, områdeschef i syd på bilbesiktningsföretaget Clearcar. Han menar att de flesta i branschen har blivit utsatta för hot, mutor eller andra former av påtryckning, även om det är relativt ovanligt nu för tiden.

– Vissa försöker påverka bedömningen av ett fel och vill att vi ska släppa igenom det. Det kan handla om både mutor och verbala påtryckningar, säger han.

Sedan monopolet försvann år 2010 har antikorruption dessutom blivit en ännu viktigare fråga.

– Vi sysslar med en form av myndighetsutövning så vi är hårt styrda av ett regelverk. Redan på utbildningen pratar man mycket om opartiskhet. Det är hjärtat i hela vår verksamhet.

Clearcar har dessutom valt att ta sitt antikorruptionsarbete ett steg längre.

– Vi har ett dokument som vi går igenom och skriver under en gång om året. Där intygar vi vårt oberoende och vår opartiskhet, säger Roger Svensson.

En viktig poäng med att hålla frågan om antikorruption vid liv är att skapa en kultur av att detta är viktigt. Dessutom vet de anställda hur de ska agera om de blir utsatta för påtryckning.

Roger Svensson betonar även hur viktigt det är att stötta personalen. Han menar att medarbetarna på Clearcar upplever en större säkerhet tack vare antikorruptionsarbetet.

– Jag tror och hoppas att de känner sig trygga och har fått det stöd de behöver. Det här är en del av arbetet så jag tror inte att de tycker att det är något konstigt. Även om det inte handlar om vanligheter är medarbetarna väl förberedda och vet att det kan förekomma. Förr eller senare kommer de att hamna i den situationen, säger han.


Roger Svenssons tips:

  • Håll dialogen om korruption vid liv och var inte rädd för att prata om vad som är rätt och fel.
  • Fundera över ditt eget agerande – om du tvekar att exempelvis ta emot en gåva från en kund är det förmodligen rätt att avstå.
  • Ta fram ett dokument med de riktlinjer som gäller inom er organisation och låt varje medarbetare intyga sitt oberoende en gång om året.


Roger Svensson

Jobb: Områdeschef Syd på Clearcar, ett bilbesiktningsföretag.
Ålder: 39.
Bor: Löddeköpinge.
Karriär: Började som besiktningstekniker på bilprovningen i Malmö år 2000. 2004 blev han teamledare och tre år senare fick han rollen som biträdande platschef. Därefter jobbade han som företagssäljare fram till 2012 då han började som områdeschef på Clearcar.
Så många rapporterar till Roger Svensson: 30.
Antal år som medlem i Ledarna: 11.
Senaste kontakt med förbundet: I våras.


Foto: Björn Lindgren

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 9, september 2015.

Uppdaterat: 2015-09-16

Läs också

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem