2015-11-17

”Det är okej att misslyckas”

Niclas Hermansson. Foto: Anders Deros. Niclas Hermansson. Foto: Anders Deros.

I skrivande stund har The Epic Split, reklamfilmen där Jean-Claude Van Damme går ner i spagat mellan två lastbilar, över 80 miljoner visningar på Youtube. En av dem som ingår i det team som ligger bakom filmen är Niclas Hermansson, kommunikationsstrateg inom Volvokoncernens marknads- och lastbilsorganisation i Göteborg.

Han har jobbat på företaget sedan 2008 och tycker att den tekniska utvecklingen har haft stor påverkan på sättet att kommunicera, vilket The Epic Split visar.

– Vi har skapat en kultur där man får pröva sig fram och testa olika kommunikationsvägar. Det är okej att misslyckas, säger han.

Samtidigt har de digitala kontaktytorna gjort det möjligt att få in uppslag till nya produkter och tjänster.

– Genom sociala medier och våra webbplatser och appar får vi in mycket tankar och idéer som vi tar vidare. Det kan handla om att någon vill uppfinna något som rör våra lastbilar. Då kan vi guida dem till rätt innovationscenter.

En annan förändring som digitaliseringen har inneburit är att de formella hierarkierna har minskat i betydelse.

– Strategi är inte längre något som bara angår en ledningsgrupp. Generellt sett går samhället från kapitalism till talentism. I dag är inte pengar den avgörande faktorn. Det är talangerna som skapar verklig skillnad, säger Niclas Hermansson.

Tidigare handlade sälj- och marknadsarbetet dessutom ofta om lokala företeelser, exempelvis mässor. Men inte nu.

– Kommunikationskampanjerna i dag är globala. Med den digitala tekniken kan vi enklare och mer effektivt kommunicera utan att behöva ta hänsyn till ett lands eller en marknads gränser. Det är den stora skillnaden – att gå från fysiskt till digitalt, och från lokalt till globalt.


Niclas Hermansson tipsar:

  • Verka för en kultur där det finns möjlighet att prova er fram och experimentera med olika kommunikationsvägar. Låt det vara okej att misslyckas.
  • Skapa dig en bild av kundernas beteenden och värderingar. Vad tycker och tänker de? Hur ser deras resa ut fram till köpbeslutet?
  • Ifrågasätt kulturer och modeller. Vilka nya processer leder tekniken fram till? Hur ska ni klara av att hänga med när saker och ting så snabbt förändras?


Niclas Hermansson

Jobb: Kommunikationsstrateg för digitala medier inom Volvokoncernen. Arbetar med varumärket Volvo Lastvagnar.
Ålder: 45.
Bor: Kungsbacka.
Karriär: Har studerat kommunikation på Stockholms universitet samt marknadsföring och varumärkesbyggande på IHM och IHR. Jobbade som journalist på TV4 1995–99 och gick sedan över till PR- och reklambranschen, bland annat som strategisk projektledare. 2008
började han som kommunikationsstrateg inom Volvokoncernen i Göteborg. Var under 2011–14 placerad i USA.
Så många rapporterar till Niclas Hermansson: Ingen för närvarande.
Antal år som medlem i Ledarna: 12–13 år.
Senaste kontakt med förbundet: Besökte ett frukostseminarium i september.


Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 11, november 2015.

Uppdaterat: 2015-11-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem