2015-02-18

”Du måste våga göra fel”

katarina Gustafson. Foto: Linn Malmén.

För många chefer är lönesättningen ett plåster som helst ska rivas av så fort som möjligt. Men Katarina Gustafson, logistikchef på Special-Elektronik i Karlstad har en annan syn.

– Jag tycker att det är kul att se vad man kan göra med lönesamtalen. I början kände jag att jag var tvungen att hela tiden göra rätt, men jag har gått ifrån det mer och mer. Det är bättre att kasta frågeformuläret och låta det bli vad det blir. Om du glömmer att ta upp något kan du alltid följa upp det senare, säger hon.

Under samtalen utgår Katarina Gustafson från konkreta mål för medarbetarna, vilket ibland kan vara lättare sagt än gjort. Inte minst när det gäller personer som har rutinuppgifter där det är svårt att hitta utvecklingsområden.

– Det handlar om att få dem att känna sig peppade och att vilja ta ett större ansvar på företaget genom att exempelvis få dem att stötta sina kolleger eller skapa en positiv stämning i gruppen.

Grunden för Katarina Gustafsons lönesättning är företagets lönepolicyer. Lönesamtalen sker i anslutning till medarbetarsamtalen och följs upp ett halvår senare. Däremellan för hon en regelbunden diskussion med sina medarbetare. Med jämna mellanrum träffar hon också andra gruppchefer på företaget för att diskutera lönesättning.

I höstas gick Katarina Gustafson även Ledarnas kurs Motiverande lönesättning. Där fick hon bland annat lära sig en modell för hur hon kan diskutera lönekriterier med sina medarbetare för att få en samsyn kring lönesättningen. En annan insikt var att lönesamtalet inte är en löneförhandling.

– Det handlar om att förklara varför du har satt den lön som du har satt. Och det grundar sig på vad som har hänt under det övriga året. Det är inte den som pratar högst som ska ha mest i lön, säger hon.


Katarina Gustafsons lönesättningstips

  • Kräv inte av dig själv att lönesamtalet måste bli rätt från början. Blir det fel kan du alltid följa upp det i efterhand.
  • Se till att få grundläggande riktlinjer för lönesättningen från företagets ledning så att alla arbetar efter samma förutsättningar.
  • Träffa dina chefskolleger med jämna mellanrum och dela med er av tips och utmaningar när det gäller lönesättningen.


Katarina Gustafsson

Jobb: Logistikchef på Special-Elektronik i Karlstad som är distributör av bland annat AV-teknik, belysning, kabel-tv och fiberoptik.
Ålder: 34.
Bor: Skoghall, Hammarö.
Karriär: Tog examen som personalvetare med inriktning mot rättsvetenskap och arbetsvetenskap vid Karlstad universitet
2007. Har sedan dess jobbat som distributionsansvarig på Svensk Direktreklam och som inköpare på Special-Elektronik. Började som logistikchef 2011.
Så många rapporterar till Katarina: 10 personer.
Antal år som medlem i Ledarna: 1 år.
Senaste kontakt med förbundet: Gick kursen Motiverande lönesättning i höstas.


Foto: Linn Malmén

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 2 2015.

Uppdaterat: 2015-02-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem