2014-05-14

”Man blir briljant när man får göra fel”

Eliza Kücükaslan, landschef i Ghana för Milvik (Bima), har korats till Framtidens kvinnliga ledare 2014 av Ledarna. För åttonde året i rad presenteras listan över Framtidens kvinnliga ledare – en lista över 75 tongivande kvinnliga ledare under 36 år. Syftet är att lyfta fram och synliggöra unga kvinnliga chefer.

I grund och botten är Eliza Kücükaslan inte så förtjust i att tänka i termer av kvinnligt och manligt ledar­skap. En ledare är en ledare, oavsett kön, menar hon. Men hon är övertygad om att en lista som FKL behövs.

– Det är helt obegripligt att det fort­ farande finns folk som säger att det inte finns tillräckligt många kvinnor som vill bli chefer eller att det saknas kompetens.

Den långsamma utvecklingen när det gäller jämställdhet har även ändrat hen­nes syn på kvotering. Tidigare var hon mer tveksam, men inte nu.

– Jag tycker att det är värt att prova eftersom det är så svårt att få något att hända. Sedan två år tillbaka har hon sin bas i Sverige, men en gång i månaden reser hon till Ghana där hon är landschef.

En av de saker som har påverkat hen­nes ledarskap mest under tiden i Afrika är insikten om hur viktigt det är att få varje medarbetare att känna sig sedd.

– När jag kom till Ghana lärde jag mig namnen på alla medarbetare. Det var självklart för mig och ingenting som jag tänkte på. Men i flera avgångsinter­ vjuer framkom det att det var något som många medarbetare hade satt stort värde på. Det är lika viktigt överallt men det var i Ghana jag fick höra det först.

En annan aspekt av ledarskapet som Eliza Kücükaslan vill lyfta fram är delegering, som hon tycker är ett bra sätt att få människor att utvecklas. Samtidigt menar hon att det är viktigt att med­arbetarna tillåts göra misstag.

– Misstagen måste självklart ske inom vissa ramar. Men jag minns själv hur det var när jag var ny – man blir briljant när man får göra fel och får möjlighet att reflektera över hur man kan göra saker bättre.


Eliza Kücükaslans chefstips:

  • Delegera mycket, inte enbart för att avlasta dig själv utan även för att få andra att utvecklas.
  • Tillåt dina medarbetare att göra fel – det lär de sig av.
  • Var noggrann och kommunicera hur viktigt det är med struktur och ordning och reda för en effektiv tillväxt.


Eliza Kücükaslan

Jobb: Landschef i Ghana för Milvik som under namnet Bima säljer liv-, olycksfalls- och sjukförsäkringar som distribueras via mobiltelefoner.
Ålder: 32.
Bor: Stockholm.
Karriär: Färdig civilingenjör med inriktning mot industriell ekonomi 2005. Därefter konsult på två management-bolag med krishanterings- respektive hållbarhetsprofil.
Så många rapporterar till Eliza: Nio personer direkt och 150 i Ghana

 

Foto: Anna Rut Fridholm.

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 5 maj 2014.

Uppdaterat: 2014-05-14

Juryns motivering:

”Hon personifierar framtidens ledarskap. Med stark vilja och ännu starkare välvilja bygger hon ett företag med värdegrunden som kompass. Hon sprider också sitt ledarskap i ett land där människor är ovana vid att chefen ens vet vad de heter. Som landschef för Milvik i Ghana inspirerar hon som ledare.”

Mer om Framtidens kvinnliga ledare


Intervjuer och klipp från galakvällen:


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem