2015-03-31

”Våga berätta hur bra du är”

Johan Bawelin. Foto: Alex Ljungdahl.

I sin roll som chef har Johan Bawelin, vd på Lely Center i Lidköping, stor erfarenhet av att lönesätta sin personal. Och denna erfarenhet har han nytta av även när han förhandlar om sin egen lön.

– Jag har sett hur viktigt det är med de värden som inte går att mäta, exempelvis en medarbetare som påverkar arbetsklimatet positivt, säger han.

Samtidigt tycker han att det kan vara lättare sagt än gjort att få fram de mjuka faktorerna.

– Resultat och pengar är enkla att sätta siffror på. Men det är betydligt svårare att mäta de mjuka värdena, som hur mina medarbetare ser på mig som chef och hur jag hanterar mitt ledarskap.

För att hantera denna utmaning håller Johan en tät kontakt med ledningen och informerar om vad han gör, både under formella och mer informella former. Målet är att ingenting ska komma som en överraskning när han sätter sig i en löneförhandling.

– Jag har lönesamtal hela året. Det blir lättare om man lär känna varandra. Det handlar ju trots allt om en form av försäljning, säger Johan Bawelin.

Utöver detta har han haft stor nytta av Ledarnas kurs Motiverande lönesättning som han gick förra året. Kursen vänder sig till chefer som vill lära sig att lönesätta sin personal, men kan även vara bra för den som vill höja sin egen lön.

– Kursen öppnade upp ögonen för mig när det gäller många saker. Jag fick bland annat lära mig hur viktigt det är att sätta upp mål som går att följa upp, säger han.

Han tycker också att det är viktigt att våga titta på andra former av ersättning utöver det som hamnar i lönekuvertet, exempelvis pension och extra semester.

En annan sak som Johan Bawelin vill lyfta fram är vikten av att tro på sig själv.

– Våga stå upp för vem du är och berätta hur bra du är på det du gör. Ekonomin är viktig, men det är nöjda kunder och låg personalomsättning också.Johan Bawelins tips:

  • Håll en tät kontakt med din chef eller med ledningen. Ingenting ska komma som en överraskning under lönesamtalet.
  • Glöm inte bort att titta på alternativa ersättningar som exempelvis pension, extra semester och hushållsnära tjänster.
  • Sätt tydliga mål som går att följa upp. Var inte rädd för att berätta hur bra du är och vad du har bidragit med.


Johan Bawelin

Jobb: Vd på Lely Center i Lidköping, ett sälj- och serviceföretag för svenska mjölkproducenter.
Ålder: 46.
Bor: Tidaholm.
Karriär: Har jobbat som säljare under större delen av sitt yrkesliv, varav 20 år inom lantbruksnäringen. Har varit vd på Lely center i tre år.
Så många rapporterar till Johan: 14 personer.
Antal år som medlem i Ledarna: 3 år.
Senaste kontakt med förbundet: Gick en kurs i arbetsrätt i höstas.


Foto: Alex Ljungdahl

Artikeln är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 3 2015.

Uppdaterat: 2015-03-31

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem