2015-08-19

”Vi lär fort känna varandra”

Jan Dzedins. Foto: Lina Alriksson.

En bra kommunikation är ofta nyckeln till ett välfungerande team. Men det kan vara lättare sagt än gjort att få dialogen att fungera. En organisation som har hittat en modell för detta är Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö där Jan Dzedins är producent och ensemblechef.

Inför varje ny uppsättning har han ett kommunikationssamtal med sin ensemble. Under detta möte får alla berätta vad de menar med en god arbetsmiljö och hur de vill kommunicera med varandra.

– Vi går även igenom feedback. Hur vill jag ha och hur vill jag ge återkoppling? Vill jag att vi har en öppen dialog i gruppen eller vill jag enbart ha feedback från regissören?, säger Jan Dzedins.

Utifrån samtalet ringar ensemblen in gemensamma önskemål och kommer överens om ett antal regler. De tar också fasta på individuella skillnader. Slutsatserna sammanfattas i ett dokument.

– Sedan kan vi gå tillbaka och läsa hur vi vill kommunicera med varandra och hur vi vill att arbetsmiljön ska vara.

När en uppsättning är klar gör ensemblen en utvärdering av hur väl de har levt upp till önskemålen.

– Då kan vi stämma av om det fanns något missnöje med kommunikationen eller om det uppstod några missförstånd. Vi kan också titta på vad vi sa i början. Har vi hållit oss till det eller inte?, säger Jan Dzedins.

En av vinsterna med samtalen är att gruppmedlemmarna, som många gånger är nya för varandra, lär känna varandra snabbare. Det gör i sin tur att det blir mindre konflikter i gruppen och att medarbetarna förstår sig själva bättre.

– Så gott som alla våra frilansare säger i efterhand att det var jättebra. När du är ny i ett sammanhang tar det alltid lite tid att förstå vem det är du samarbetar med. De här samtalen gör att du får en chans att förstå vem du möter.

Jan Dzedins tips:

  1. Var noga med att alla medarbetare förstår varför ni ska ha den här typen av samtal och vad nyttan med dem är.
  2. Dokumentera och följ upp vad ni har kommit fram till.
  3. Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel – du kan bara ta ansvar för din egen insats. Använd jag-budskap: ”För mig är det viktigt att …”


Jan Dzedins

Jobb: Producent och ensemblechef på Regionteatern Blekinge Kronoberg i Växjö.
Ålder: 47.
Bor: Kalmar.
Karriär: Började som frilansande skådespelare 1992. Utbildade sig sedan till producent och marknadsansvarig producent. Har sedan dess bland annat jobbat som producent på Västanå Teater och som teaterchef på Byteatern Kalmar Länsteater. Producent och ensemblechef på Regionteatern Blekinge Kronoberg sedan 2011.
Antal år som medlem i Ledarna: 4 år.
Senaste kontakt med förbundet: December 2014.


Foto: Lina Alriksson

Texten är också publicerad i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef nr 8, augusti 2015.

Uppdaterat: 2015-08-19

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem