Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Coachningtekniker

För att genomföra coachande samtal använder du dig av vissa tekniker. Exempel på tekniker är aktivt lyssnande, kraftfulla frågor och omformuleringar. Här går vi igenom dem och några till.

Aktivt lyssnande

Förmågan att lyssna är en grundbult i coachande samtal. När du lyssnar aktivt koncentrerar du dig helt på din samtalspartner. En god lyssnare kan också fungera som inspiratör. Du lyssnar aktivt när du

  • visar att du lyssnar och inte tar över
  • lyssnar bakom orden och använder alla dina sinnen
  • inte letar fel
  • låter medarbetaren tala till punkt
  • visar respekt
  • ställer frågor.

Kraftfulla frågor

Att använda öppna frågor som vad, hur och när leder samtalet framåt. I vissa lägen kan du behöva jobba med precisionsfrågor av typen:

  • Jämfört med vad?
  • Vad mer specifikt, hur mer specifikt?
  • Vad skulle hända om?
  • Gäller det här alltid/alla/aldrig?

Det är ofta när du följer upp med specifika följdfrågor om medarbetaren kommer till kärnan i situationen eller problemet. Frågan "Något annat?" kan leder ofta vidare till nya insikter och det är bra att ställa den i slutet av samtalet. Du kan experimentera med att ställa frågan tills medarbetaren inte kan komma på något svar.

Omformuleringar

Ett exempel på omformulering är: "Du säger att du är stressad av den dubbla arbetsbelastningen." Avsikten är att medarbetaren ska få tillfälle att reflektera och reagera på omformuleringen. Omformuleringar är ett sätt att visa att du lyssnar och att undersöka om du har förstått rätt. Därför är det viktigt att du efter omformuleringen tar en paus och ger medarbetaren tid att tänka och att hinna svara.

Sammanfattningar

En sammanfattning är i princip det samma som en bekräftelse eller återkoppling, men omfattar längre delar av eller hela samtalet: "Den röda tråden i det jag har hört dig säga är att du känner att du behöver stämma av med din arbetsgrupp oftare, stämmer det?". Sammanfattningen är essensen av det som fokuspersonen sagt. Ofta är det så att fokuspersonen ser sitt problem på ett nytt sätt enbart genom att få höra sin egen berättelse genom dig.

Transparens

Genom att vara transparent kan du som coachar dela med dig av personliga iakttagelser, upplevelser eller förhållningssätt. Syftet är att göra båda upmärksamma på processen och vad som sker i samtalet. Det kan vara bra att använda om du till exempel kör fast: "Nu märker jag att energin gick ur samtalet och jag kom av mig. Vad tror du det beror på? Hur kan vi göra för att få fart igen?"

Träning

Coachning är en förmåga och ju mer du tränar desto mer utvecklas dessa muskler. Lyssna, ställ frågor, ha fokus på personen och reflektera efteråt kring hur det gick. Du kommer att märka att det händer nya saker i samtalet som utvecklar både dig och din medarbetare,

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2017-01-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem