Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Fallgropar vid coachning

De vanligaste fallgroparna för chefer som coachar är att de frestas att ge tips, förslag eller lösningar till medarbetaren.

Det är ibland frestande att vilja hitta lösningar och vi är vana att bli belönade för att ge svar - rätt svar. Lärandet blir mycket större om medarbetaren själv får utforska och hitta lösningar.

Några vanliga fallgropar från coachens sida:

Coachen har svaret

Du som coach upplever dig sitta inne med det självklara svaret och vill helst tala om vilket det är. Coachning syftar till att utvidga antalet lösningar och hitta en lösning som är acceptabel, men inte nödvändigtvis optimal. Glöm inte att coachning också syftar till att hjälpa medarbetaren att hitta sina egna lösningar.

Coachen som expert

Det finns en förväntning om att du som coach har expertkunskapen. Om du ska tala om hur saker och ting ska göras passar inte coachning som metod utan det handlar om en annas sorts samtal. Om du vill coacha kan du använda dina expertkunskaper som inspiration och underlag för att ställa frågor.

Coachen behärskar frågeställningen

Du som coach behärskar ämnet så väl att du tror du vet allt om frågeställningen. Öva på att fokusera på personen istället för problemet.

Tomt prat

Även en erfaren coach kan bli osäker om inte fokuspersonen ger några svar och bara sitter tyst. Då är det lätt hänt att du börjar prata för att fylla tomrummet. Om du behöver sitta tyst en stund och fundera så säg det. Visa att det är okej att vara tyst en stund.

Oklart syfte

Oklarheter om vad coachningssamtalet syftar till kan leda till att ni blir stressade och ofokuserade. Du är inställd på att lyssna, men utan tydliga ramar kan samtalet sväva ut i både tid och omfattning och missförstånd. Håll tiden, parkera sådant som kommer upp som är irrevelant och boka hellre ett samtal till än att dra över.

Oklara förväntningar på rollerna

Det är viktigt att både du och medarbetaren har klart för er vad coachning innebär och hur era olika roller ser ut. Inled med att upprepa vad som gäller inför varje coachomgång.

Coachning passar inte

Det finns samtal där coachning inte är lämpligt. Det kan till exempel röra sig om missbruksproblem, kriser eller allvarliga konflikter. I de lägena behöver du förbereda dig för att ha andra typer av samtal och att eventuellt ta hjälp av experter i ämnena. 

Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2016-12-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem