Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Förhållningssätt

Som chef har du ytterst ansvar för att skapa resultat i din verksamhet och coachning kan vara en fantastisk metod för att skapa resultat genom dina medarbetare. För att komma dit behöver du sätta rätt förväntningar och skapa trygghet i samtalen.

Coachning bygger på synsättet att människor har stora utvecklingsmöjligheter och att coachen och den som coachas är jämlikar. Det innebär att du behöver skapa tydlighet och trygghet i samtalet för att coachning ska kunna ske.

Relationen

Även om du hjälper dina medarbetare att hitta sina egna lösningar så har du det slutgiltiga ansvaret för verksamheten. Relationen chef-medarbetare är i grunden hierarkisk, vilket skiljer sig från relationen när du coachar. Om du gör klart ramarna för det coachande samtalet och i vilka situationer du coachar undviker du risken för förvirring eller en upplevelse av manipulation hos medarbetaren.

Sätt ramen

Dina coachande samtal görs inom givna ramar som budget, policyer, tidplaner, med mera. Inom dessa ramar hålls det coachande samtalet och samtalet handlar om hur medarbetaren kan uppnå till exempel sina mål inom givna budgetramar. Din uppgift är att göra ramarna tydliga för medarbetaren för att undvika förvirring.

När passar det?

Coachning bygger på frivillighet, ingen kan påtvingas coachning. Följande förutsättningar krävs för att du ska lyckas coacha:

 • medarbetaren vill att något ska bli annorlunda
 • medarbetaren kan fatta egna beslut i frågan
 • medarbetaren vet inte hur man gör
 • du kan leva med andra lösningar än din egen
 • du har tid och närvaro

När passar det inte?

Vissa samtal passar inte för att coacha och om du gör det kan det uppstå risk att medarbetaren upplever manipulation från din sida. I dessa situationer bör du undvika att coacha:

 • Du har något specifikt som ska göras eller en färdig lösning. Då finns inget utrymme för att utforska eller att vara kreativ.
 • I lönesamtal och andra samtal där du framför besked. "Detta är den nya lönen och den grundar sig på följande bedömning." Däremot kan du föra coachande samtal efter besked "Hur vill du öka ditt värde för organisationen till nästa år?".
 • Medarbetaren har inte befogenhet att fatta eget beslut, det är för bråttom eller riskabelt.
 • Om du har lite tid eller uppmärksamhet.

Om du använder det sista argumentet för ofta som ursäkt för att undvika att ha coachande samtal behöver du se över din arbetssituation. Syftet med coachande samtal på sikt är att ge dig mer utrymme eftersom dina medarbetare lär sig att lösa sina egna problem och blir mer självgående.

Ansvarsfördelning

I rollen som coach ansvarar du för att

 • vara närvarande
 • tänka bort dina egna värderingar
 • ta ansvar för samtalsprocessen
 • vara fokuserad
 • se till att det sätts upp ett mål för samtalet

Den som coachas ansvarar för att

 • skapa innehållet i samtalet
 • vara klar över målet med samtalet
 • reflektera över sig själv och den aktuella frågeställningen
 • vara fokuserad
 • vilja bli coachad
Text: AnnCharlotte Bretan Uppdaterat: 2017-01-11

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem