Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Snabbmodell

Vill du coacha och har du ont om tid? Snabbmodellen är framåtriktad och skapar fokus på handling.

Har du ont om tid och det ändå är viktigt att coacha en medarbetare kan du använda snabbmodellen. Snabbmodellen hjälper den andre att öka sin förståelse om dilemmat, om nuläget och vilka handlingsalternativ som kan förändra situationen.  

Följ dessa steg

  1. Beskriv din utmaning.
  2. Kan du beskriva önskeläget, alltså hur du skulle vilja att det var?
  3. Var på skalan 1 – 10 befinner sig önskeläge?
  4. Var på skalan befinner du dig i nuläget (1 – 10)?
  5. Vad skulle behöva hända för att du skulle förflytta dig ett steg uppåt på skalan? Alternativt: "hur skulle du märka att du förflyttar dig ett steg uppåt på skalan?"

Kommentar till skalan om den behöver förklaras i samtalet: 10 är maxläget - så bra det någonsin kan bli - och 1 är minimum och sämsta läget.

Snabbmodellen tillhör ett lösningsorienterat förhållningssätt och tekniken kallas "Solution Focus" och förekommer i terapeutisk behandling.

Text: Uppdaterat: 2016-12-23

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem