Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 275 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Hållbara chefer

Vi på Ledarna arbetar för att du långsiktigt ska hålla som chef och ha goda förutsättningar för att både vilja och kunna fortsätta verka i ditt viktiga chefsuppdrag. Det är det vi kallar Hållbara chefer. Det gör vi genom att sprida kunskap, utveckla metoder och verktyg, driva opinion, stötta enskilda chefer, samverka och sluta avtal med andra parter på arbetsmarknaden.

Här delar vi med oss av kunskap i ämnet Hållbara chefer, verktyg och metoder för att du själv ska kunna arbeta med frågan på din arbetsplats och samlar exempel på gemensamma aktiviteter vid genomför med andra aktörer på arbetsmarknaden.

Att sätta gränser – vår tids utmaning

Det arbetsliv som vuxit fram präglas av ett allt mer accelererande tempo och ökad gränslöshet. Allt verkar möjligt, men det som är möjligt tror vi också är det som förväntas av oss. ”Paradoxen med det flexibla arbetslivet är att ju mer frihet i arbetet, desto svårare att göra sig fri från arbetet.” (Christine Mellner, fil.dr. Stockholms Universitet om sin forskning kring gränslöst arbete)

Psykisk ohälsa i arbetslivet är fortsatt en stor utmaning. Detta är en utveckling som i allt högre grad också påverkar chefer, samtidigt som chefen har en viktig roll och ansvar såsom arbetsgivare att tillse att medarbetarna har en god psykosocial arbetsmiljö.

Vi har ännu inte kunnat se tendenser till att utvecklingen vänts till det bättre utan omvänt tenderar problematiken att öka. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har ökat med 70 procent sedan 2010. För första gången någonsin är omfattningen av psykisk ohälsa större än fysisk.

Historisk har chefsjobbet varit bästa ”preventivmedlet” mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Den egenkontroll, mandat och meningsfullhet som kom med chefsuppdraget vägde upp för höga krav samt en allmänt jäktig vardag. Så är det inte längre. En rad nya forskningsstudier visar att chefer har blivit den grupp på jobbet som har stor benägenhet att drabbas av depression eller ångest. Förklaringen till det hela är förlust av inflytande, befogenheter och mening. En av dessa har genomförts vid Columbia University Mailman School of Public Health. Deras forskning visar att mellanchefer är de som mest sannolikt drabbas av depression i en organisation.

En avgörande kompetens, hos både chefer och medarbetare, blir allt viktigare; nämligen förmågan att kunna sätta gränser.

Hållbara cheferHur Hållbara chefer kom till

Under åren 2006-2009 var Ledarna en av aktörerna i forsknings- och utvecklingsprojektet Hållbara chefer som finansierades av Bliwa Stiftelsen. Syftet var att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att kunna hantera sitt chefsuppdrag och samtidigt må bra i sin roll, att vara hållbar som chef. Studien omfattade 90 chefer på olika nivåer från både privat och offentlig sektor.

Resultaten är sammanfattade i skriften Hållbara chefer och är en viktig kunskap både för att bibehålla dagens chefstalanger och attrahera kommande generationer till de viktiga chefsuppdragen.

Trots att studien som sådan har några år på nacken är den fortfarande i allra högsta grad aktuell och det finns fortsättningsvis stort behov att arbeta vidare med att se över och utveckla chefers förutsättningar för chefsuppdragen. Inte minst mot bakgrund av ett allt sjukare arbetsliv.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2015-11-23

Mer om hållbara chefer

Verktyg och metoder

Vill du på egen hand utforska chefers förutsättningar på hemmaplan? Ta del av verktyg och metoder för att arbeta med frågan tillsammans med dina kollegor, från kartläggning till aktiva åtgärder.
Verktyg och metoder


Forskning och lästips

Vill du fördjupa dig i ämnesområdet Hållbara chefer? Ta del av länkar till forskning, artiklar och böcker som är relevant för området.
Forskning, artiklar och böcker


Samverkan med andra aktörer

Ledarna samverkar med många aktörer för att förbättra chefers förutsättningar.
Gemensamma aktiviteter


Filmer

Hur får vi hållbara chefer?
Under Almedalsveckan 2013 höll Ledarna ett seminarium. Lyssna på Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, och Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Se sammandraget på YouTube

 

Om hållbara chefer
Anki Udd höll ett seminarium om hållbara chefer på Fastigos HR-dagar 2013.
Se seminariet hos Fastigo

 

Vad är en hållbar chef?
Lyssna på Anki Udd:


Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem