Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Experten svarar – hållbart ledarskap

Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna

Att vara chef innebär att ställas inför många olika frågor och utmaningar. Här svarar Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, på frågor om hållbart ledarskap.

Skriv din egen befattningsbeskrivning

Fråga: Jag arbetar sedan ett år som chef i en ideell organisation. Vi är bara tre anställda och övriga är förtroendevalda som arbetar på sin fritid. Jag har vid flera tillfällen bett styrelsen att klargöra mitt chefsuppdrag och vilka förväntningar de har på verksamheten. Jag har även bett om en befattningsbeskrivning. Jag får besked om att det är på gång, men inget händer.

Jag är osäker på vad jag ska prioritera. Det här leder till stress och långa arbetsdagar. Jag vet inte heller vilka krav jag kan ställa på dem som arbetar ideellt. Det finns personer som jag upplever agerar olämpligt. Vad kan jag göra?

Svar: För att prioritera och avgränsa måste du få en klar bild av jobbet. Då du inte får någon vägledning råder jag dig att själv utforma din befattningsbeskrivning. Skriv ner hur du uppfattar ditt uppdrag, ditt ansvar och dina befogenheter. Stäm av beskrivningen med din styrelse för att få återkoppling och gör eventuella justeringar.

För förtroendevalda som arbetar ideellt gäller inte det arbetsrättsliga regelverket. Däremot är det vanligt att det i ideella organisationers stadgar framgår vilka värderingar och förhållningssätt som gäller för organisationen och dem som företräder den. Kanske kan du finna något här som grund för ett samtal med de personer du inte upplever lämpliga? Om detta saknas finns det anledning att fundera på om det inte är dags för er organisation att formulera ställningstaganden som tydliggör värderingar, krav och förväntningar.


Fråga:
Jag är chef för en vårdavdelning. Som så ofta har vi problem med bemanning under sommaren. Min egen semester har jag planerat till juli. Men nu börjar jag tvivla på lämpligheten att själv ta semester då de allra flesta vill vara lediga, men inte får.

Svar: Det finns inget rätt eller fel svar på ditt dilemma. Som chef har du en annan roll än dina medarbetare och kanske är det inte nödvändigt att just du är på plats under  uli. Å andra sidan, om du tar semester med dåligt samvete och inte kan släppa tankarna på jobbet kanske det är bäst att du tar ledigt en annan tid. Lita på ditt omdöme.


Svaren har även publicerats i Ledarnas medlemsinlaga i tidningen Chef, nr 6-7 juni-juli 2014.

Text: Anki Udd Uppdaterat: 2016-08-18

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem