Chefsguider
Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång. Utvecklas som chef med våra verktyg, tips och råd! Välj en eller flera guider eller situationer som du befinner dig i.
Det finns 279 guider inom ditt val
SÖK I GUIDER

Verktyg och metoder

Att ha kunskap och förståelse för chefers uppdrag och vikten av rätt förutsättningar är ett första steg i att alltfler organisationer och förvaltningar ser över tillståndet i sin egen organisation. Men förändring sker aldrig utan faktisk handling.

Därför vill Ledarna gärna hjälpa dig och dina chefskollegor på traven i er vardag. Vi har tagit fram praktiska och användarvänliga verktyg och metoder som du själv kan använda.

Alla syftar till att synliggöra och arbeta med frågan på just din arbetsplats för att se över och, vid behov, åtgärda brister som hindrar dig att utöva ett sunt och framgångsrikt ledarskap.

Att vara en bra chef och ledare handlar inte bara om dig själv som individ med dina förmågor, kunskaper och förväntningar. Dina organisatoriska och arbetsrelaterade förutsättningar har ännu större påverkan på dina möjligheter att fortsätta bedriva ett framgångsrikt arbete och samtidigt vara hållbar över tid.

För att nå dit måste ditt uppdrag vara begripligt, hanterbart och meningsfullt. Det är dessa tre attribut som våra verktyg och metoder bygger på. Välj den metod du tror har störst effekt på just din arbetsplats.

Kartlägg nuläget

Kanske behöver du börja med att kartlägga hur chefer i din organisation upplever sina förutsättningar för chefsuppdragen? Här hittar du en enkät med ett antal frågeställningar som ringar in chefer upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sina uppdrag. Du har också tillgång till en excelfil som stöd för att sammanställa enkätsvaren.


Håll en workshop

Ta del av en handledning om hur du genomför en workshop på temat Hållbara chefer. Metoden bjuder in till ett aktivt deltagande och ni får själva sätta ord på vad en hållbar chef innebär i just er vardag och vad som krävs för att uppnå detta. Det allra bästa är om chefer från alla nivåer deltar.

Håll workshop om hållbara chefer

Dialogverktyget På rätt vägFör dialog med andra chefer

Med dialogverktyget "På rätt väg" kan du tillsammans med andra chefskollegor föra en dialog och reflektera kring ett antal påståenden som ringar in begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten i chefsuppdragen. Du väljer själv ambitionsnivå och hur lång tid ni vill ägna åt detta. Med dialogverktyget följer förslag till hur du kan använda det för att ta dialogen vidare till en konkret handlingsplan.

Köp dialogverktyget "På rätt väg"

För uppdragsdialog med din egen chef

Att du förstår ditt uppdrag som chef är en förutsättning för att du ska göra rätt prioriteringar och kunna ta ställning till hur du bäst kan hantera ditt uppdrag. Först när uppdraget är tydliggjort och det finns en samsyn mellan dig och närmast överordnad chef, finns möjlighet att ta ställning till vilka resurser som krävs för att fullgöra uppdraget.

Här hittar du förslag till frågeställningar för att genomföra en uppdragsdialog med din egen chef.

En annan metod för att klargöra ditt uppdrag med din egen chef är att använda kortleken Uppdragsdialog.

 

 

Uppdaterat: 2016-11-24

Jag vill bli medlem i Ledarna!

Bli medlem